Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2019

Współpraca z miastem Łuck 2019

17-19 maja 2019

Dni Europy - Międzynarodowa gra intelektualna „EuroBrainGame – 2019”
Coroczny konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu integrację młodzieży oraz poszerzenie wiedzy na temat Europy i Unii Europejskiej. W konkursie brali udział uczniowie z Ukrainy, Białorusi oraz Polski.
Rzeszów reprezentowali uczniowie z IX Liceum Ogólnokształcącego.

6-8 września 2019

Dni Miasta Łuck
W dniach 6-8 września nasze miasto partnerskie Łuck świętowało 934-tą rocznicę lokacji. Z tej okazji świętowano Dnia Miasta Łucka. Rzeszów reprezentował Radny Miasta Rzeszowa Pan Sławomir Gołąb.
W trakcie obchodów Dni Miasta , odbywał się również Festiwal Międzykulturowy „Paleta Kultur”, podczas którego Miasto Rzeszów przedstawiło swoją kulturę, informacje o mieście oraz tradycyjne stroje rzeszowskie.

5-8.12.2019

Przyjazd delegacji z miasta Lucka do Rzeszowa, na zaproszenie Prezydenta miasta Rzeszowa w sprawie odbywającego się w G2A Arena forum EKOGALA.