Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2019

Współpraca z miastem Koszyce 2019

6 maja 2019 - Dni Miasta Koszyce

6 maja odbyło się świętowanie 650-tej rocznicy nadania herbu Miasta Koszyce, jako pierwszemu miastu w Europie, przez Króla Ludwika I. Jubileusz był również okazją do obchodów uroczystości Dni Miasta Koszyce. Rzeszów jako miasto partnerskie zostało zaproszone na to wydarzenie. W obchodach uczestniczyli Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Pani Marzena Furtak Żebracka.

9 grudnia 2019 - Europejska Stolica Wolontariatu Koszyce 2019

Pod koniec roku odbyła się ceremonia wieńcząca Europejską Stolicę Wolontariatu Koszyce 2019. W ceremonii wzięła udział Dyrektor Wydziału Zdrowia Pani Renata Żukowska.