Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2019

Współpraca z miastem Nyíregyháza 2019

22-23 marca 2019 - Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

W mieście Nyiregyhaza obchodzono święto Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W uroczystościach brali udział Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Andrzej Gutkowski oraz Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Pani Katarzyna Pawlak.

3 maja 2019 - Święto Paniagi

W tegorocznych obchodach Świeta Paniagi, oprócz delegacji z miasta partnerskiego Split, uczestniczyła również delegacja z Nyiregyhazy. Miasto reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Nyiregyhaza Dr. Attila Ulrich.

19-21 lipca 2019 - Wizyta Burmistrza Nyiregyhazy w Rzeszowie

Burmistrz Miasta Nyiregyhaza Pan Ferenc Kovacs odwiedził nasze miasto w celu pogłębienia współpracy między miastami. Uczestniczył również w XVIII Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

21 września 2019 - Tirpak Festiwal

W dniach 21 września w Nyíregyházie odbył się Festiwal Tirpaków, do udziału w którym zostało zaproszone nasze miasto. Zorganizowane w ramach Festiwalu imprezy nawiązywały do tradycji ludowych grupy etnicznej Tirpaki zamieszkującej niegdyś region Nyíregyházy. W obchodach świeta uczestniczył Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Pani Marzena Furtak-Żebracka.