Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2019

Współpraca z miastem Satu Mare 2019

11 maja 2019 - Spotkanie studyjne w Ratuszu przedstawicieli miasta Satu Mare

Przedstawiciele z Satu Mare przybyli do Rzeszowa, aby spotkać się z ekspertami w dziedzinie zarządzania jakością. Powodem wizyty był projekt Urzędu Miasta Satu Mare, finansowany przez Unię Europejską, pod tytułem „Wdrożenie systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia wydajności lokalnej administracji publicznej w mieście Satu Mare”. Rzeszów został wybrany jako przykład zastosowania tego systemu.

24-26 maja 2019 - Dni Miasta Satu Mare

W maju odbyły się obchody Dni Miasta Satu Mare. Rzeszów reprezentowała Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Pani Marzena Furtak- Żebracka. Ponadto swój występ podczas obchodów zaprezentowała grupa taneczna „Klaps” z Rzeszowskiego Domu Kultury.

18 października 2019 - Spotkanie studyjne w Ratuszu przedstawicieli miasta Satu Mare.

Drugie spotkanie z ekspertami z Urzędu Miasta Rzeszowa, w ramach projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia wydajności lokalnej administracji publicznej w mieście Satu Mare”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele rzeszowskiego Ratusza, Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego oraz Biura Rozwoju Miasta.

6-7 grudnia 2019 - XIII Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości Ekogala 2019

W ramach tegorocznych targów Ekogala, swoje stanowisko miało miasto partnerskie Satu Mare. Przedstawiali oni zarówno ofertę promocyjną miasta jak i wyroby lokalne. W targach uczestniczyła również delegacja oficjalna, na czele z Zastępcą Burmistrza Satu Mare Panem Gheorge Stan.