Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2017

Współpraca z innymi miastami 2017

Wizyta Enschede w Rzeszowie 12 – 13.09.2017

W dniach 12 – 13 września 2017 r., w Rzeszowie gościli przedstawiciele holenderskiego miasta Enschede, Pan Richard Kokhuis Dyrektor ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Enschede oraz Pani Agnieszka Shipper Menadżer Inwestycji Zagranicznych Miasta Enschede.

Przyjazd delegacji z Enschede jest kolejnym krokiem do podpisania partnerskiej współpracy między miastami i efektem rozmów rozpoczętych w sierpniu 2016 roku podczas pierwszej wizyty Pani Agnieszki Schipper w Rzeszowie.

W trakcie wizyty w rzeszowskim ratuszu odbyło się spotkanie z prezydentem miasta Rzeszowa Panem Tadeuszem Ferencem w trakcie którego omówione zostały perspektywy oraz możliwe obszary współpracy a także korzyści dla obu stron mogących z takiej współpracy wynikać.
Poza spotkaniem w ratuszu, delegacja odwiedziła rzeszowską firmy DA Glass oraz MTU Aero Engines, najnowszy budynek biurowy w Rzeszowie SkyRess oraz Samsung Inkubator mający swoją siedzibę na Politechnice Rzeszowskiej.

Efektem dotychczasowych spotkań i rozmów jest nawiązanie współpracy między Politechniką Rzeszowską oraz Uniwersytetem Twentee oraz podjęcie tematu współpracy między Rzeszowski Klastrem Systemów Bezzałogowych i Centrum Badania i Testowania Dronów w Enschede.

Projekt "Step Up - Involving Citizens of Europe" 13 – 16.09.2017 r.

W dniach 13 – 16 wrześmia 2017 r. w Rzeszowie odbyły się warsztaty w ramach projektu „Step Up Involving Citizens of Europe” współfinansowanego z programu Europa dla Obywateli oraz budżetu Miasta Rzeszowa. Projekt dotyczył narzędzi partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem.

W projekcie wzięło 45 uczestników udział 10 europejskich miast tj.: Nyíregyháza z Węgier, Satumare z Rumunii, Pula z Chorwacji, Stropkov, Świdnik i Preszów ze Słowacji oraz Lwów, Iwano-Frankiwsk i Łuck z Ukrainy. Liderem projektu oraz głównym organizatorem spotkania był Rzeszów.

W trakcie spotkania uczestnicy brali udział w sesjach warsztatowych, w trakcie których przygotowywali Mapy Drogowe (tzw. Road Maps) wdrażania narzędzi partycypacji społecznej w mieście. W ramach Map Drogowych przygotowane zostały charakterystyki poszczególnych narzędzi oraz analizy SWOT i ryzyka.

Spotkanie poza możliwością przygotowania w/w opracowań były również okazją do wymiany doświadczeń na temat sposobów włączania mieszkańców w proces zarządzania miastem u każdego z partnerów. Ponadto przygotowano również listę pomysłów na kolejne wspólne projekty oraz dalszą współpracę.