Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2017

Współpraca z miastem Łuck 2017

9-11 marca 2017

Udział dwóch uczennic ze Szkoły Muzycznej w Łucku w IV Międzynarodowym Pod-karpackim Pianistycznym Konkursie Chopinowskim dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie.

19-21 maja 2017

Z okazji Dnia Europy w Łucku odbył się Międzynarodowy Konkurs o Europie i Unii Eu-ropejskiej „Olimpiada Europejska 2017”, przeznaczony dla uczniów w wieku 14-16 lat z łuckich szkół i uczniów z miast partnerskich Łucka w Polsce. Po raz kolejny w Olimpiadzie wzięli udział uczniowie z Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie.

22-25 czerwca 2017

Udział 4-osobowej delegacji w Europejskim Stadionie Kultury – Wschód Kultury.

24 lipca – 7 sierpnia 2017

Akcja – Polonijne lato – skierowana była do dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat, mieszkających poza granicami Polski, mających polskie korzenie. Na 14-dniowy turnus, organizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, została zaproszona 20-osobowa grupa dzieci z Łucka. Celem pobytu – poza aktywnym wypoczynkiem – była poprawa znajomości kultury i języka polskiego oraz wzmocnienie tożsamości narodowej. Młodzież poznała historię i tradycje naszego miasta oraz regionu poprzez wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia integracyjne, sportowe i artystyczne. Dodatkową atrakcją była możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu z młodzieżą z Czech, USA i Szwajcarii.

24-26 sierpnia 2017

Na obchody Dnia Miasta Łucka i Flagi Państwowej została zaproszona przez p.o. Mera Miasta Łucka Hryhorija Pustowita 3-osobowa delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa.

22 listopada 2017

W II Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu w Rzeszowie wzięła udział 4-osobowa delegacja.

8-9 grudnia 2017

Udział 4-osobowej delegacji w IX Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej – Ekogala 2017.