Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2017

Współpraca z miastem Fangchenggang 2017

Wizyta delegacji z Miasta Fangchenggang, 12 - 13.07.2017

W dniach 12 – 13 lipca w Rzeszowie gościła delegacja z partnerskiego miasta Fangchenggang w składzie:

  • Pan Ban Zhongbo –Sekretarz Komunistycznej Partii Chin regionu Kuangsi
  • Pan Peng Shaoguan – Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Chin Miasta Fangchenggang
  • Pan Xuan Dong – Zastępca Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Miasta Fangchenggang
  • Pan Yu Jia – Zastępca Dyrektora Komisji ds. Rozwoju i Reform Miasta Fangchenggang
  • Pan Li Yifu – Zastępca Dyrektora Biuro ds. Inwestycji Miasta Fangchenggang
  • Pan Li Jian – Wiceburmistrz Rządu Ludowego Okręgu Dongxing / poziom miejski

Celem wizyty było podpisanie porozumienia o przedłużeniu współpracy partnerskiej między Rzeszowem a Fangchenggang na kolejne pięć lat licząc od dnia podpisania. Podpisanie porozumienia odbyło się 13 lipca 2017 r., w Rzeszowskim ratuszu przez Pana Ban Zhongbo – Sekretarza Komunistycznej Partii China Regionu Kuangsi oraz przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca, w obecności przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa oraz dziennikarzy.