Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2017

Współpraca z miastem Gainesville 2017

Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu z Florydy 27 – 28.03.2017

W dniach 27 – 28 marca 2017 roku w Rzeszowie gościła delegacja z Uniwersytetu z Florydy w składzie:

  • Profesor David Norton Wiceprzewodniczący Działu Badań Uniwersytetu Floryda
  • Profesor MaryBeth Horodyski, Dyrektor ds. Badań Departamentu Ortopedii Uniwersytetu Floryda
  • Profesor Lucia Notterpek, Przewodnicząca Departamentu Neurobiologii Uniwersytetu Floryda.

Wizyta miała na celu omówienie możliwości pogłębiania współpracy między Uniwersytetem Floryda i rzeszowskimi uczelniami oraz placówkami medycznymi. W trakcie wizyty w Rzeszowie, delegacja spotkała się w miejskim ratuszu z prezydentem miasta oraz przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W ramach wizyty zorganizowano zwiedzanie wydziału medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedry Awioniki i Sterowania oraz Laboratorium Badania Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. przedstawiciele uczelni z Florydy mieli możliwość omówienia możliwości współpracy z pracownikami naukowymi z poszczególnych ośrodków.

Zorganizowano również spotkania z przedstawicielami klastrów: Dolina Lotnicza, Klastra IT oraz Klastra Informatyka Podkarpacka, co pozwoliło na zaprezentowanie szerokiej gamy działań realizowanych w Rzeszowie w celu przeanalizowania możliwości współpracy z Uczelnią z Florydy w różnych obszarach nie tylko związaną z medycyną.