Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2017

Współpraca z miastem Bielefeld 2017

Wizyta w Rzeszowie młodzieży z Oberstufen-Kolleg

W dniach 17-20 stycznia 2017 roku gościła w Rzeszowie 20-osobowa grupa studentów i nauczycieli z Oberstufen-Kolleg przy Uniwersytecie w Bielefeldzie, którzy uczestniczyli w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży „Partnerzy we wspólnej Europie” zorganizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski i Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie w ramach trwającej od 2002 roku współpracy polegającej na stałych kontaktach prowadzących do przygotowania dwóch spotkań młodzieży w każdym roku, w Rzeszowie i Bielefeldzie.

Udział reprezentacji Rzeszowa w Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich w Bielefeldzie

W dniach 24-27 lutego 2017 roku przebywała w Bielefeldzie drużyna piłkarska reprezentująca nasze miasto na 34. Międzynarodowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej, który odbył się 25 lutego. Był to już ósmy udział drużyny pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa w tym turnieju. W tegorocznej edycji turnieju, organizowanego corocznie od 1984 roku, wzięło udział 10 drużyn i reprezentacja Rzeszowa wywalczyła pierwsze miejsce.
Podczas turnieju tradycyjnie zorganizowano zbiórkę pieniężną z przeznaczeniem na pomoc dla miasta Esteli w Nikaragui – partnerskiego miasta Bielefeldu.

Wymiana młodzieży Mamre-Patmos-Schule i Zespołu Szkół im. UNICEF

W dniach 24-28 kwietnia 2017 roku w ramach wymiany z Zespołem Szkół im. UNICEF przebywała w Rzeszowie 21-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z Mamre-Patmos-Schule z dzielnicy Bethel w Bielefeldzie.

Podczas wizyty goście wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi zwiedzali nasze miasto, a także uczestniczyli w dwudniowej imprezie integracyjnej w Bieszczadach, w ramach której zwiedzili m.in. Skansen w Sanoku oraz Solinę. 27 kwietnia goście z Niemiec wzięli udział w spotkaniu z młodzieżą z różnych rzeszowskich szkół w Młodzieżowym Domu Kultury pod hasłem "Wszystkie dzieci uśmiechają się w tym samym języku", podczas którego wystąpili także z własnym repertuarem. Uczniowie z obu współpracujących szkół wyjechali także wspólnie do Markowej, gdzie zwiedzili Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Była to już druga wizyta w Rzeszowie uczniów z Mamre-Patmos-Schule w związku z nawiązaną w 2015 roku współpracą szkół, zainicjowaną w wyniku zaproszenia młodzieży z Rzeszowa do udziału w Olimpiadzie dla Osób Niepełnosprawnych Bethel Athletics w Bielefeldzie.

Wystawa fotograficzna o Bielefeldzie w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa podczas Święta Paniagi

Podczas Święta Paniagi, 3 maja 2017 roku, w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa odbył się wernisaż wystawy znakomitego fotografika Veita Mette z Bielefeldu poświęconej partnerskiemu miastu Bielefeld „heimat bis wolkig“. Trzy dni spędzone w związku z tą wystawą w Rzeszowie Veit Mette wykorzystał do sporządzenia bogatego reportażu fotograficznego z naszego miasta, w szczególności z uroczystości Trzeciego Maja oraz ze Święta Paniagi.
W następstwie tej wizyty, w wydawanym w Bielefeldzie dzienniku Neue Westfalische, 31 maja 2017, cała strona została poświęcona Stolicy Podkarpacia. Obszerny artykuł o Rzeszowie był bogato ilustrowany ciekawymi fotografiami z naszego miasta.

Uroczystość 3 Maja w bielefeldzkim Starym Ratuszu.

Partnerskie Miasto Bielefeld uczciło polskie Święto Narodowe Trzeciego Maja. 6 maja 2017 roku w bielefeldzkim Ratuszu odbyła się uroczystość poświęcona Świętu Narodowemu RP Trzeciego Maja. Uroczystość ta jest zorganizowana corocznie od 2011 roku przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bielefeldzie. W tegorocznych obchodach Święta Konstytucji w naszym partnerskim mieście wziął udział Wicekonsul RP w Kolonii Przemysław Gembiak. Gości przywitał gospodarz uroczystości – Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Rainer Lux. Następnie głos zabrał Nadburmistrz Bielefeldu Pit Clausen i Wicekonsul RP Przemysław Gembiak. Główne przemówienie z okazji tegorocznej uroczystości wygłosił Ehrenfried Brandts – mieszkający obecnie na południu Niemiec przedsiębiorca z Bielefeldu, od początku partnerstwa bardzo zaangażowany we współpracę z Rzeszowem, w szczególności we współpracę gospodarczą.

Tradycyjnie, na zakończenie uroczystości w bielefeldzkim Ratuszu został odśpiewany Polski Hymn Narodowy.

Udział reprezentacji Rzeszowa XXI Olimpiadzie Sportowej „Bethel Athletics 2017” w partnerskim Bielefeldzie

W dniach 5-9 lipca 2017 roku gościła w Bielefeldzie 21-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie wraz z opiekunami, która reprezentowała nasze miasto na XXI Olimpiadzie Sportowej „Bethel Athletics 2017”.

Impreza ta organizowana jest w Bielefeldzie corocznie od 1997 roku. W tegorocznej Olimpiadzie, zorganizowanej w sobotę 8 lipca na terenie stadionu sportowego w dzielnicy Bielefeldu Bethel, uczestniczyło ponad 1000 osób niepełnosprawnych. Program imprezy wpisany był w obchody 150-lecia dzielnicy Bethel.
Młodzież z Rzeszowa wzięła udział w rozgrywkach w piłkę nożną, tenisa stołowego i w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Był to już piąty udział uczniów z Zespołu Szkół UNICEF w Rzeszowie w rozgrywkach sportowych Bethel Athletics w Bielefeldzie (corocznie od 2013 roku).

Uczniowie z Rzeszowa codziennie spotykali się ze swoimi rówieśnikami ze szkoły Mamre-Patmos-Schule, z którą nasza szkoła nawiązała współpracę partnerską w 2015 roku. W ramach wymiany młodzież z Mamre-Patmos-Schule gościła w Rzeszowie już dwukrotnie: wiosną 2016 i 2017 roku. Miło było więc spotkać się ponownie. Już w pierwszym dniu pobytu młodzież z zaprzyjaźnionych szkół bawiła się na powitalnej dyskotece. W kolejnym dniu zorganizowano spotkanie w partnerskiej szkole połączone ze zwiedzaniem dzielnicy Bethel, rozgrywkami w piłkę nożną i wspólnym przygotowaniem posiłku przez uczniów obu szkół. Dla zainteresowanych zorganizowano także zwiedzanie zakładu produkcyjnego, w którym zatrudnione są osoby niepełnosprawne.

Kolejnym punktem programu był wyjazd nad jezioro Obersee w Bielefeldzie oraz wycieczka do słynnego ZOO w Osnabrücku. Atrakcyjny program przygotowano również na niedzielę po rozgrywkach sportowych: zwiedzanie bielefeldzkiej Starówki oraz piesza wycieczka na pobliskie wzgórze i zamek Sparrenburg.
W bogatym programie wizyty w Bielefeldzie obok młodzieży z Rzeszowa jak co roku uczestniczyła także grupa młodzieży z Nowogrodu Wielkiego – partnerskiego miasta Bielefeldu w Rosji.

Korzystając z okazji spotkania przedstawiciele Dyrekcji i nauczyciele Mamre-Patmos-Schule oraz ZSS UNICEF kontynuowali rozmowy w celu wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania obu placówek i metod pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Podjęto wstępne ustalenia dotyczące wizyty młodzieży ze Szkoły Mamre-Patmos w Rzeszowie w następnym roku.

Jak co roku, wyjazd młodzieży z Rzeszowa na Olimpiadę Bethel Athletics został dofinansowany przez Organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) w Poczdamie.

Srebrny Jubileusz partnerstwa miast Bielefeld i Rzeszów

Kontynuacją obchodów 25-lecia współpracy partnerskiej Rzeszowa i Bielefeld, rozpoczętych wizytą w Rzeszowie w czerwcu 2016 roku licznej grupy przedstawicieli władz samorządowych, członków Towarzystwa Niemiecko-Polskiego i mieszkańców Bielefeldu, były uroczystości jubileuszowe zorganizowane w dniach 7-9 września 2017 roku w Bielefeldzie. Delegacja oficjalna Miasta Rzeszowa, która przybyła z tej okazji do Bielefeldu, została przyjęta przez Nadburmistrza Bielefeldu Pita Clausena na okolicznościowym spotkaniu w ratuszu i wzięła udział w bogatym programie imprez kulturalnych.

Delegacji przewodniczył Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński. W wizycie uczestniczył były Prezydent Miasta Rzeszowa Mieczysław Janowski, który wraz z ówczesnym Nadburmistrzem Bielefedu Eberhardem Davidem podpisał Umowę o Partnerstwie w 1991 roku, a także Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec. Delegacja uczestniczyła również w uroczystym otwarciu wystawy malarstwa prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Renaty Szyszlak „Informelle Eruption“ („Nieformalna erupcja”) w Galerii Sztuki, zorganizowanej przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bielefeldzie.

Udział w delegacji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Sylwestra Czopka oraz Prorektora Politechniki Rzeszowskiej dra hab. inż. Grzegorza Masłowskiego był okazją do zwiedzenia nowych obiektów Fachhochschule Bielefeld i kontynuowania tematu współpracy uczelni.

Udział reprezentacji Rzeszowa w wyścigu biegowym „Run & Roll Day”

W dniach 8-11 września 2017 r. przebywała w Bielefeldzie 6-osobowa reprezentacja naszego miasta, która 10 września wzięła udział w wyścigu biegowym „Run & Roll Day”, na dystansie na 5 i 10 km.

Wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół Gospodarczych do Bielefeldu w ramach współpracy z Carl-Severing -Berufskollegs für Handwerk und Technik

W ramach stałej współpracy partnerskiej szkół osiemnastoosobowa grupa uczniów klas trzecich i czwartych Technikum z Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie wyjechała do szkoły partnerskiej Carl-Severing - Berufskollegs für Handwerk und Technik w Bielefeldzie. Podczas wizyty 21-30 listopada 2017 roku uczniowie uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych w partnerskiej szkole, i pracowali nad tzw. podprojektem „książka kulinarna”. Ponadto brali udział w grach językowych i integracyjnych oraz warsztatach na temat Niemiec, zwiedzali zabytki regionu i poznawać atrakcje przyrodnicze, przy jednoczesnym doskonaleniu znajomości języka niemieckiego. Projekt zorganizowano przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk).