Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2016

Współpraca z miastem Łuck 2016

11 lutego 2016

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca do Rzeszowa przyjechała 4-osobowa delegacja z Urzędu Miasta Łucka z Zastępcą Mera na czele – Jurijem Mokłytsią. Celem pobytu w Rzeszowie był udział w organizowanej przez rzeszowski Zarząd Zieleni Miejskiej wizycie studyjnej, dotyczącej zarządzania i zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych, ich pielęgnacją, zakresem kompetencji, pozyskiwaniem funduszy (szczególnie unijnych) na realizację planów i działalność. Podczas objazdu po Rzeszowie goście zapoznali się z już zrealizowanymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej inwestycjami miejskimi, jak też z aktualnie realizowanymi pracami.

7-8 maja 2016

W zorganizowanym przez Miasto Rzeszów 3. Ultramaratonie Podkarpackim, który odbył się 7 i 8 maja 2016, wzięła udział 4-osobowa drużyna z Urzędu Miasta Łucka: Yurii Moklytsia – Zastępca Mera Miasta Łucka oraz pracownicy – Viktor Bortnyk, Anna Shumakova i Kateryna Yatsuk.

13-15 maja 2016

W ramach Dnia Europy na Ukrainie Urząd Miasta Łucka zorganizował Międzynarodowy Konkurs o Europie i Unii Europejskiej „Olimpiada Europejska 2016”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 14-16 lat z miast partnerskich Łucka w Polsce oraz dla uczniów z łuckich szkół. Po raz kolejny w Olimpiadzie Europejskiej wzięła udział 3-osobowa grupa uczniów z Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie.

23-26 czerwca 2016

Udział 4-osobowej delegacji w czwartej edycji kulturalnego projektu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury.

19-21 sierpnia 2016

Na zaproszenie Mera Miasta Łucka Mykoły Romaniuka 3-osobowa delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa wzięła udział w obchodach 931. rocznicy założenia miasta Łucka oraz 25. rocznicy Dnia Deklaracji Niepodległości Ukrainy. Podczas święta odbyło się w Ratuszu oficjalne spotkanie przedstawicieli miast partnerskich z władzami miasta oraz wiele wystaw i koncertów plenerowych.

30 września – 1 października 2016

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor” od czternastu lat są organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”. Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami artystycznymi. W tym roku, oprócz tancerzy z wielu miast Polski, Litwy i Słowacji, w Festiwalu wziął udział 32-osobowy ukraiński zespół taneczny „Mirage” z Pałacu Uczniowskiej Młodzieży z Łucka, partnerskiego miasta Rzeszowa. Od 30 września do 1 października 2016 roku tancerze popisywali się swoimi umiejętnościami. Zespół łucki został wyróżniony przez jury za prezentację folkloru narodowego i piękne stroje. Koncert finałowy odbył się w sali widowiskowej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

9-10 grudnia 2016

EKOGALA 2016 – Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości. W tym roku w Ekogali udział wzięli przedstawiciele Wydziału Turystyki Urzędu Miasta oraz przedsiębiorcy z Łucka.