Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2016

Współpraca z miastem Iwano-Frankiwsk 2016

26-27 kwietnia 2016 roku

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa przebywała w Rzeszowie oficjalna delegacja z Miasta Iwano-Frankowska w składzie: Ihor Vlizlo – Naczelnik Wydziału ds. sytuacji kryzysowych w Radzie Miasta Iwano-Frankowska, Vasyl Matsalak – Naczelnik Straży Pożarnej Oddziału Służby Cywilnej oraz Dmytro Mikhalets – Szef Policji Patrolowej w Iwano-Frankowsku. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością rzeszowskich służb miejskich w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniami dla ludności cywilnej.
26 kwietnia Goście zostali zaproszeni na spotkanie panelowe z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta Rzeszowa nt. Wspólnych działań miejskich służb specjalnych w sytuacjach kryzysowych, które odbyło się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa.
27 kwietnia zaplanowano spotkania eksperckie w siedzibach rzeszowskich służb: Komendzie Policji Miejskiej i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Urzędzie Wojewódzkim. W jednostkach tych Goście zapoznali się z pracą oraz sprzętem używanym w akcjach patrolowych i ratowniczych. Natomiast w Centrum Powiadamiania Ratunkowego UW Goście dowiedzieli się o funkcjonowaniu numeru alarmowego 112.
Omówiono możliwości współpracy i wymiany doświadczeń oraz zasady prowadzenia wspólnych szkoleń. Postanowiono również podjąć działania umożliwiające pozyskanie funduszy unijnych w kolejnych latach. Zaplanowane zostały kolejne spotkania w celu nakreślenia planu konkretnej współpracy.

6-9 maja 2016

Na zaproszenie Mera Miasta Iwano-Frankowska Rusłana Marcinkiwa w uroczystych obchodach Dni Miasta Iwano-Frankowska oraz 354. rocznicy nadania miastu magdeburskich praw miejskich wzięła udział delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa. Przewodniczącym rzeszowskiej delegacji był Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Andrzej Gutkowski.

23-26 czerwca 2016

Udział 4-osobowej delegacji w czwartej edycji kulturalnego projektu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury.

4-6 października 2016

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca do Rzeszowa przyjechała delegacja z Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Iwano-Frankowska, która wzięła udział w organizowanej przez Urząd Miasta Rzeszowa wizycie studyjnej, dotyczącej Wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników sieci transportowych. W związku z tym zaplanowano spotkania panelowe i wizyty studyjne w: Zarządzie Transportu Miejskiego i Centrum Zarządzania Systemami Transportu Publicznego oraz zajezdni MPK, jak również w Miejskim Zarządzie Dróg, gdzie zwiedzono Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. Dopełnieniem był objazd po Rzeszowie ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń systemu transportu publicznego na terenie miasta. Na zakończenie omówiono z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy możliwości przygotowania koncepcji projektu unijnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, dotyczącego Wspólnych inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników sieci transportowych.

12-13 października 2016

W Iwano-Frankowsku odbyło się II Forum Miast Partnerskich „Partnerstwo i perspektywa”, w którym uczestniczyli przedstawiciele polskich władz samorządowych z Rzeszowa, Lublina, Zielonej Góry, Koszalina, Rybnika, Chrzanowa oraz Przemyśla. Podczas Forum omawiano projekty, które będą realizowane w Iwano-Frankowsku i w obwodzie już w przyszłym roku.
Głównym motywem Forum była współpraca Iwano-Frankowska z miastami partnerskimi w zakresie oświaty, kultury i sportu Na jednym z paneli tematycznych zaprezentowano dotychczasowe działania na rzecz kultury i oświaty w poszczególnych miastach. Zapoznano się z europejskimi programami grantowymi: RITA, Erasmus+ oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, których celem jest m.in. dzielenie się doświadczeniami z partnerami ze Wschodu, poznanie kultury i tradycji oraz historii krajów obejmujących poszczególny projekt, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między uczestnikami projektów.
Paneliści z Iwano-Frankowska zapoznali uczestników Forum z problematyką efektywności energetycznej w mieście i obwodzie, stopniem rozwoju biznesu, działalności inwestycyjnej oraz współpracy transgranicznej.
Mer Miasta Iwano-Frankowska Rusłan Marcinkiw podkreślił, że należy maksymalnie wykorzystać możliwość udziału w programach Unii Europejskiej, a miasta partnerskie mogą dużo nauczyć ukraińskich urzędników i pomóc w przygotowaniu się do pracy przy wspólnych projektach.

9-10 grudnia 2016

EKOGALA 2016 – Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości. W tym roku w Ekogali udział wzięli przedstawiciele Wydziału Turystyki Urzędu Miasta oraz przedsiębiorcy z Iwano-Frankowska.