Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2016

Współpraca z miastem Fangchenggang 2016

Wizyta przedstawicieli Fangchenggang w związku z podpisaniem listu intencyjnego o współpracy i chęci przedłużenia umowy partnerskiej po jej wygaśnięciu

W dniach 13 – 14 marca 2016 r., w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Rzeszowa z delegacją miasta partnerskiego Fangchenggang w celu podpisania deklaracji woli przedłużenia stosunków partnerskich miedzy oboma miastami. W deklaracji obie strony wyraziły wolę kontynuowania współpracy poprzez:
- umacnianie współpracy, rozwój i wzajemne wsparcie w dziedzinie handlu, gospodarki, przemysłu, kultury, edukacji i oświaty, sportu, rekreacji i turystyki, technologii, inwestycji, transportu i komunikacji oraz na innych polach,
- kontynuowanie dialogu na temat funkcjonowania administracji samorządowej w celu polepszenia skuteczności oficjalnych wizyt, promowania współpracy pozarządowej oraz lepszego zrozumienia i zacieśniania przyjaźni,
- utrzymanie stałych kontaktów między przedstawicielami stron, wymianę informacji i doświadczeń w celu wspólnego pokonywania przeszkód i rozwiązywania problemów,
- tworzenie warunków do nawiązania i pogłębiania współpracy oraz umożliwienie wymiany wiedzy i technologii przedsiębiorstwom z obydwu miast,
- wzajemne promowanie osiągnięć oraz efektów współpracy zarówno w swoich miasta jak i na arenie międzynarodowej.

Delegacja miała również możliwość zwiedzenia naszego miasta oraz spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Rzeszowa oraz omówienia możliwości przedłużenia umowy partnerskiej, której termin wygasa w roku 2017. W celu przypieczętowania ustaleń oraz potwierdzenia woli na kontynuowanie współpracy z obu stron, podpisana dostała deklaracja woli przedłużenia stosunków partnerkich.

Skład delegacji Fangchenggang:

  • Jin Xiangjun Sekretarz Komunistycznej Partii Chin Fangchenggang, Dyrektor Komitetu Kongresu Ludowego, Sekretarz Komitetu Roboczego Krajowej Strefy Specjalnej dla Rozwoju i Otwarcia
  • Zhou Shijun Sekretarz Komitetu Dongxing Komunistycznej Partii Chin
  • Yao Xixin Sekretarz Komitetu Komunistycznej Partii China Regionu Gangkou
  • Wan Litao Dyrektor Komisji Fangchenggang ds. Przemysłu i Technologii Informatycznych
  • Zhang Changlu Dyrektor Komisji Fangchenggang ds. budownictwa Mieszkaniowego i Rozwoju Miejskiego
  • Li Hangbo Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Fangchenggang
  • Wizyta przedstawicieli Fangchenggang w Rzeszowie z okazji Festiwalu Europejski Stadion Kultury

W dniach 23 – 25 czerwca, w Rzeszowie miała miejsce wizyta delegacji z chińskiego miasta partnerskiego Fangchenggang w związku z odbywającym się w Rzeszowie Festiwalem „Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury” Celem przyjazdu delegacji poza udziałem w festiwalu była również wymiana doświadczeń i omówienie możliwości pogłębienia współpracy w zakresie kultury i edukacji.
W dniu 24 czerwca w ratuszu odbyło się oficjalne spotkanie chińskiej delegacji z Prezydentem Rzeszowa oraz dyrektorami wydziałów. Po spotkaniu w ratuszu delegacja odwiedziła miejskie instytucje kultury takie jak Teatr Maska, Muzeum Dobranocek, Muzeum Fotografii Miasta Rzeszowa czy Podziemną Trasę Turystyczną w Rzeszowie, gdzie miała możliwość podziwiania Interaktywnej Instalacji Multimedialnej „Słowiańskie Bestie”, która wystawiana była w związku z Festiwalem.
W godzinach popołudniowych delegacja wzięła udział w oficjalnym spotkaniu organizowanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Pana Tadeusza Ferenca w miejskim ratuszu z delegacjami z innych miast partnerskich oraz zaproszonymi gośćmi. Po spotkaniu, delegacji oraz zaproszeni goście wzięli udział w koncercie głównym festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury, który odbył się na stadionie miejskim w Rzeszowie do późnych godzin wieczornych.
W dniu 25 czerwca 2016r., delegacja miasta Fangchenggang wzięła udział w Pikniku Lotniczym, który odbywał się na lotnisku Rzeszów – Jasionka oraz zwiedziła wystawę samolotów w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym w Jasionce (G2A Arena).

Skład delegacji miasta Fangchenggang:

  • Xu Dajian – Sekretarz Miejskiego Komitetu Komunistycznej Partii Chin
  • Yao Jing – Zastępca Dyrektora Wydziału Sztuki i niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Miejskim Komitecie ds. Kultury Fangchenggang
  • Wang Yan – Tłumacz w Biurze Spraw Międzynarodowych Miasta Fangchenggang