Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2016

Współpraca z miastem Klagenfurt 2016

Spotkanie Pamięci w Oświęcimiu

W dniu 6 maja 2016 roku w Oświęcimiu odbyło się Spotkanie Pamięci zorganizowane przez Miasto Klagenfurt we współpracy z miastami partnerskimi Dachau (Niemcy), Fondi (Włochy) i Rzeszowem. Głównym punktem programu spotkania było zwiedzanie przez delegacje ww. miast byłego obozu zagłady Oświęcim. Delegacje złożyły wspólny wieniec pod ścianą śmierci i dokonały wpisu do Księgi Pamiątkowej. Na zakończenie uczestnicy programu spotkali się z władzami Miasta Oświęcim w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Delegacji z Klagenfurtu przewodniczyła Burmistrz Klagenfurtu Maria-Luise Mathiaschitz. W imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w spotkaniu uczestniczył Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa Henryk Wolicki oraz Marzena Furtak-Żebracka – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej.
W przeddzień spotkania delegacje z miast partnerskich wzięły udział w odbywającym się w Oświęcimiu Marszu Żywych upamiętniającym ofiary obozu.

Wizyta grupy turystycznej z Klagenfurtu w Rzeszowie

W dniach 21-23 lipca 2016, w ramach tournée po Polsce, Słowacji i Austrii, gościła w Rzeszowie 30-osobowa grupa mieszkańców Klagenfurtu zorganizowana przez Ericha Lindnera, byłego Dyrektora UM Klagenfurt, zaangażowanego w nawiązanie i rozwój współpracy partnerskiej Rzeszowa i Klagenfurtu.
22 lipca 2016 r. goście z partnerskiego miasta zostali przyjęci przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na spotkaniu w Ratuszu, po czym zostali zaproszeni do zwiedzania rzeszowskiej starówki oraz do zapoznania się z nowymi inwestycjami podczas objazdu miasta autobusem. Wizyta w Rzeszowie wiązała się z udziałem w zorganizowanych w naszym mieście licznych imprezach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie.
Podczas pobytu tej grupy w Rzeszowie odbyło się również spotkanie przedstawicieli UM Klagenfurt z rzeszowskim literatem Jerzym Fąfarą, autorem książek poświęconych pochodzącym z Rzeszowa więźniom obozu koncentracyjnego Oświęcim. Spotkanie dotyczyło m.in. austriackiej pielęgniarki z Oświęcimia Marii Stromberger, która wielokrotnie udzielała pomocy polskim więźniom.

Wymiana szkolna

W dniach 16-19 września 2016 roku przebywała w Rzeszowie 28-osobowa grupa uczniów Europagimnazjum z Klagenfurtu w ramach wymiany z rzeszowskim I Liceum Ogólnokształcącym im ks. Stanisława Konarskiego. I Liceum Ogólnokształcące utrzymuje ścisłe kontakty z Europagymnazjum w Klagenfurcie (wcześniej Bundesgymnasium), najstarszą szkołą średnią w Austrii, od 1992 roku. W ramach corocznie organizowanej wymiany młodzież mieszka u rodzin gospodarzy, organizowane są wspólne zajęcia lekcyjne, spotkania tematyczne, jak również wycieczki krajoznawcze.