Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Imprezy ogólne, w których wzięły udział ukraińskie miasta partnerskie 2011-2015

2011

14-16 marca 2011

Konsulat Honorowy Ukrainy w Rzeszowie i Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie wspólnie zorganizowały I Międzynarodowy Wieczór Recytacji Utworów Romantycznych „Poezja bez granic” z udziałem uczniów z Polski i Ukrainy oraz z Białorusi i Słowacji.
Dla uczniów ze szkół polskich i ukraińskich przygotowano konkursy recytatorskie pt.: Poznaj Tarasa Szewczenkę – Odkryj Ukraińską Duszę oraz Adam Mickiewicz – Geniusz Romantyzmu Polskiego, natomiast uczniowie z Białorusi i Słowacji, przedstawili 10-minutowe prezentacje słowno-muzyczne z wykorzystaniem wierszy narodowego poety romantycznego oraz utworu muzycznego z epoki romantyzmu.
Po południu odbyło się III Międzynarodowe Oświatowe Seminarium Szkoleniowe, a na koniec uroczystości podpisany został List Intencyjny o nawiązaniu współpracy między Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie i Gimnazjum nr 1 w Brześciu na Białorusi.

3-6 czerwca 2011

III Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
W Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie został rozegrany V Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym ze Lwowa i z Łucka.

21-28 lipca 2011

XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
Ważnym wydarzeniem dla Rzeszowa i regionu jest odbywający się co trzy lata Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Z tej okazji w naszym mieście gościły 42 zespoły z 16 krajów świata, m.in. z Australii, Kanady, Brazylii, USA, Francji czy Kazachstanu. Od początku lat dziewięćdziesiątych na Festiwal coraz liczniej przybywają zespoły najbliższych naszych sąsiadów z Ukrainy, Litwy i Białorusi. W tym roku do Rzeszowie zawitał zespół „Sokoliki” z Połtawy (Ukraina). Festiwal sprzyja integracji środowisk polonijnych z różnych kontynentów oraz stwarza okazję do wspólnej zabawy i zaprezentowania swojego bogatego dorobku artystycznego.
W imprezach festiwalowych uczestniczyła zaproszona przez Prezydenta Miasta Rzeszowa oficjalna delegacja z Łucka – miasta partnerskiego na Ukrainie. Goście mieli okazję obejrzenia wspaniałych widowisk.

12-14 sierpnia 2011

I Europejski Stadionu Kultury
Organizacja Europejskiego Stadionu Kultury służyła prezentacji Polski i Ukrainy w odniesieniu do ogromnego międzynarodowego przedsięwzięcia sportowego EURO 2012 oraz chęcią wzmocnienia wizerunku obu krajów poprzez kulturę wyróżniającą Polskę i Ukrainę na tle Europy.
Impreza zainicjowana została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizacją zajęły się Miasto Rzeszów i Narodowe Centrum Kultury. Honorowy patronat nad Europejskim Stadionem Kultury objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Ideą organizatorów imprezy było zainicjowanie działań zmierzających do promowania kultur obu państw, podkreślając znaczenie ich wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspierając wzajemną współpracę, która powinna koncentrować się na ustanowieniu wspólnej przestrzeni kulturowej, pogłębianiu znajomości oraz upowszechnianiu kultury, a także na tworzeniu wspólnych projektów artystycznych.
Na I Europejski Stadion Kultury złożyło się około 100 polsko-ukraińskich projektów: koncerty, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty, debaty, działania w przestrzeni miejskiej i przedstawienia teatralne. Ogromnym sukcesem był koncert główny na rzeszowskim Rynku, inaugurujący Europejski Stadion Kultury. Było to multimedialne show pod hasłem Wspólnota-Energia-Współpraca z udziałem międzynarodowych artystów sztuk wizualnych, muzyków i performerów. Koncert transmitowany był w całości przez ogólnopolską telewizję.
Na I Europejski Stadion Kultury, oprócz wielu znamienitych gości, na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa przyjechała również 3-osobowa oficjalna delegacja z Łucka – miasta partnerskiego Rzeszowa.

2012

25-27 maja 2012

VI Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2012
Prestiżowa impreza wystawiennicza, nad którą patronat sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest doskonałym miejscem promocji firm branży rolniczej, a w szczególności podmiotów produkujących żywność ekologiczną. Swoje produkty ekologiczne zaprezentowały firmy z całej Polski oraz z zagranicy. Ekspozycji produktów żywnościowych towarzyszyły konferencje naukowe, poświęcone zagadnieniom rynku żywności ekologicznej w Polsce, a także liczne prezentacje, degustacje, konkursy z cennymi nagrodami. Zainteresowani mogli skorzystać z fachowe-go doradztwa rolniczego.
W Targach wzięła udział 4-osobowa oficjalna delegacja z Urzędu Miasta Łucka.

8-11 czerwca 2012

IV Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
W Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie został rozegrany IV Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział osiem drużyn pił-karskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym z Iwano-Frankiwska, Lwowa i Łucka.

28 czerwca – 1 lipca 2012

II Europejski Stadion Kultury
Europejski Stadion Kultury 2012 w Rzeszowie to finał polsko-ukraińskiego projektu kulturalnego, zainicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, zrealizowany w tym roku wspólnie przez Narodowe Centrum Kultury oraz dwa miasta: Lublin (rozpoczęcie rozgrywek Euro 2012) i Rzeszów (finał Euro 2012). W tym roku impreza była ściśle powiązana z wydarzeniami Euro 2012 – mistrzowskimi rozgrywkami na stadionach Polski i Ukrainy.
Z Ukrainy przyjechała 4-osobowa oficjalna delegacja z miasta partnerskiego Łucka.
Dla uczestników tegorocznej edycji Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie przygotowano ponad 70 wydarzeń zlokalizowanych w 13 przestrzeniach festiwalowych, w których wzięło udział 250 artystów. Na tę niezwykłą kilkudniowa ucztę kulturalną, w której każdy znalazł coś dla siebie, złożyły się spektakle teatralne, warsztaty, wykłady, jak też dużo dobrej muzyki oraz strefy kibica, w których wspólnie można było przeżywać zmagania piłkarskie podczas EURO 2012.
Koncert finałowy ZWYCIĘZCY 1960-2008 w ramach Europejskiego Stadionu Kultury 2012 odbył się 30 czerwca na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. Składał się z utworów tematycznie nawiązujących do trzynastu Mistrzostw Europy rozegranych w latach 1960-2008, ilustrowanych archiwalnymi materiałami filmowymi, nawiązującymi do tamtego okresu. Publiczność miała okazję usłyszeć największe muzyczne hity polskie i zagraniczne z minionych lat, takie jak: Trzej przyjaciele z boiska Andrzeja Boguckiego, Bo mój chłopiec piłkę kopie Marii Koterbskiej, A ty się bracie nie denerwuj Andrzeja Dąbrowskiego czy Entliczek Pentliczek Bogdana Łazuki oraz Susanna (Art Company), Money Money Money (Abba) czy Back to black (Amy Winehouse). Utwory te we własnych aranżacjach zostały wykonane przez czołówkę gwiazd sceny muzycznej – polskiej (m.in. Ania Dąbrowska, Kasia Kowalska, Tatiana Okupnik, Czesław Śpiewa, zespół Raz Dwa Trzy) i ukraińskiej (TNMK, Gouache czy S.K.A.Y). Obok interpretacji przebojów zaśpiewali także własne, najbardziej popularne utwory.

2013

23-26 maja 2013

VII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2013
Targi Żywności Ekologicznej cieszą się ogromną popularnością wśród wystawców. W tym roku na Targi przyjechali przedstawiciele urzędów miast i firm ekologicznych z pięciu miast partnerskich Rzeszowa – Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska oraz Nyíregyházy i Satu Mare. Grand Prix w konkursie na najładniejsze stoisko zdobyły firmy z Satu Mare.

28-30 czerwca 2013

III Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury
Nowa formuła Europejskiego Stadionu Kultury opiera się na współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego w ramach projektu kulturalnego pn. Wschód Kultury. Organizatorami projektu są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok. Do współtworzenia projektu zaproszeni zostali artyści, organizacje pozarządowe, instytucje kultury działające w lokalnym środowisku.
Wśród licznych gości z Polski i Ukrainy w Europejskim Stadionie Kultury wzięły udział oficjalne delegacje z ukraińskich miast partnerskich – Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska.
Koncert główny Zjednoczeni w różnorodności, z udziałem m.in. formacji Guano Apes, odbył się na Stadionie Miejskim w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69. Koncert był transmitowany przez ogólnopolską telewizję.
Podczas Europejskiego Stadionu Kultury 29 czerwca został rozegrany w Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie V Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział osiem drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym z Lamii, Iwano-Frankiwska, Lwowa i Łucka.

2014

4-6 lutego 2014

Trzy dni trwało zorganizowane przez Urząd Miasta Rzeszowa spotkanie dotyczące spraw Współpracy sieciowej z Ukrainą. Uczestnikami przedsięwzięcia byli przedstawiciele administracji i instytucji publicznych z Rzeszowa oraz delegacje z Urzędów Miast Łucka i Iwano-Frankiwska. Ponad 50 osób dzieliło się doświadczeniem i poszukiwało praktyk do wspólnej realizacji.
Transgraniczne wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu unijnego Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza. Osią dyskusji uczestników spotkania był rozwój miast przy polsko-ukraińskiej granicy. Spotkanie zostało podzielone na panele tematyczne: „Wymiana doświadczeń na temat funkcjonowania samorządów”; „Pozyskiwanie środków zewnętrznych na współpracę gmin”; „Zasoby istotne dla podejmowania współpracy – zasoby ludzkie, narzędzia wspierające współpracę”.
Efektem spotkania był wybór dwóch dobrych praktyk, czyli rozwiązań już stosowanych z sukcesem przez jednego z Partnerów, które mogą być wykorzystane przez inne miasto. Partnerzy wspólnie zadecydowali, jakie praktyki są warte naśladowania. Wnioski ze spotkania mają posłużyć opracowaniu Programu Sieciowej Współpracy Transgranicznej dla Rzeszowa, Iwano-Frankiwska i Łucka na lata 2014-2020.

28 lutego 2014

W ramach projektu Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza w Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie otwarto wystawę fotograficzną Ukraina – śladami polskości. Polskie tropy na ukraińskiej ziemi były również głównym motywem ekspozycji, którą można było oglądać do 27 marca w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall.

23-25 maja 2014

VIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej – Ekogala 2014
W rzeszowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie odbyła się już ósma edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych oraz Imprezy Towarzyszącej „Tradycyjne Smaki Podkarpackie”. Tematem przewodnim Targów było mleczarstwo, wino i wołowina.
W tym roku w Targach wzięły udział miasta partnerskie z Ukrainy – Łuck, Lwów i Iwano-Frankiwsk. W konkursie na najładniejsze stoisko Grand Prix Targów zdobyła firma Bractwo Pszczelarzy Ziemi Wołyńskiej „Stan Rojowy” z Łucka, a wyróżnienie otrzymała firma EcoTatko ze Lwowa, wytwarzająca zdrową żywność na bazie produktów ze swojego certyfikowanego gospodarstwa rolnego.

26 do 29 czerwca 2014

WSCHÓD KULTURY – IV Europejski Stadion Kultury 2014
Projekt Europejski Stadion Kultury – najważniejsze wydarzenie kulturalne Rzeszowa – w 2014 roku realizowany był w nowej formule pn. WSCHÓD KULTURY, przez trzy miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok.
Szczególnym wydarzeniem Wschodu Kultury był Koncert Główny na Stadionie Miejskim Gramy dla Ukrainy – pierwsze w Polsce tak duże przedsięwzięcie, będące wyrazem poparcia dla Majdanu i walczących o niepodległość Ukrainy.
Wśród wielu zaproszonych z Polski i Ukrainy gości do Rzeszowa przyjechały również 4-osobowe delegacje z ukraińskich miast partnerskich – z Łucka, Iwano-Frankiwska i Lwowa.
W nawiązaniu do idei Europejskiego Stadionu Kultury 28 czerwca na Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie rozegrany został VI Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym z Iwano-Frankiwska, Lwowa i Łucka.

20-23 kwietnia 2015

Wizyta studyjna samorządowców z Ukrainy
Urząd Miasta Rzeszowa włączył się w realizowany przez Związek Miast Polskich projekt Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdrożenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia z Unią Europejską. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało od 20 do 25 kwietnia 2015 roku z finansowym wsparciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Study Tours to Poland (Kolegium Europy Wschodniej). Idea projektu wpisuje się w podejmowane przez Państwo Polskie działania wspierające ukraińskich sąsiadów w drodze przemian ustrojowych i stowarzyszenia z UE. Gospodarzami spotkań w Polsce byli: Kancelaria Prezydenta RP, Związek Miast Polskich we współpracy z Ukraińskim Związkiem Miast oraz polskie miasta, które prowadzą współpracę partnerską z miastami ukraińskimi.
Do Rzeszowa została zaproszona Galyna Bulavka – Mer Miasta Dniepropietrowska. Podczas spotkań i wizyt studyjnych zostały przedstawione tendencje rozwoju i osiągnięcia Rzeszowa, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE z zakresu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, informatyzacji szkół i urzędów, ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom, edukacji i zdrowia, kultury, sportu i turystyki, promocji miasta.
Panią Mer zainteresowały tematy dotyczące powstania budżetu miasta, finansowania poszczególnych dziedzin, głównie kultury, sportu, edukacji i zdrowia, jak też pozyskiwanie środków unijnych na współfinansowanie inwestycji miejskich. Duże wrażenie wywołało spotkanie z Radnymi Miasta Rzeszowa, którzy opowiadali o sukcesie reform samorządowych i rozwoju samorządności w Polsce, wzmocnieniu obrazu samorządu w oczach społeczeństwa, uruchomieniu potencjału lokalnych społeczności, podniesieniu jakości, dostępności i efektywność lokalnych usług publicznych.
Zgodnie z oczekiwaniami Pani Mer podczas wizyt studyjnych zostały przekazane praktyczne informacje w sensie organizacyjnym i metodycznym z zakresu zarządzania usługami publicznymi oraz doświadczenia z zakresu komunikacji i współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę i narzędzia partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem oraz zdobycia zaufania mieszkańców, na wysiłek i kompetencje samorządów ukraińskich w dążeniu do decentralizacji oraz na problematykę przeciwdziałania korupcji.

29-31 maja 2015

IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej – Ekogala 2015
Od 29 do 31 maja 2015 roku w Rzeszowskiej Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie odbyła się już dziewiąta edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych oraz konkurs na „Najładniejsze stoisko targowe”. Tematem przewodnim Targów była certyfikowana żywność ekologiczna. Głównie wystawiane były produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, jak też należące do regionalnych Szlaków Kulinarnych. Rzeszowskie Targi należą do największych tego typu imprez w Polsce i Europie Wschodniej. Podczas wydarzenia zapoznać się można było z ofertą polskich i zagranicznych producentów żywności ekologicznej z uwzględnieniem dorobku województwa podkarpackiego. W tym roku w Targach wzięły udział miasta partnerskie z Ukrainy – Iwano-Frankiwsk, Lwów i Łuck.
Na stoisku Iwano-Frankiwska, przystrojonym w barwy narodowe, panie w strojach ludowych z Fundacji Pomocy Żołnierzom na Wschodzie Ukrainy sprzedawały tradycyjne wyroby piekarnicze, głównie piernikowe kolorowe serduszka, wytwarzane przez wolontariuszy. Cały dochód przeznaczony był na zakup termowizora dla żołnierzy.
Stoisko ze Lwowa zajmowały dwie grupy: przedstawicielki Urzędu Miasta Lwowa z Departamentu Turystyki, które zaprezentowały ofertę turystyczną Lwowa – foldery z atrakcjami kulturalnymi, turystycznymi i kulinarnymi, mapki, pocztówki, oraz (już po raz trzeci) artyści ludowi z ekologicznymi zabawkami drewnianymi.
Łuck reprezentowany był przez dwie firmy spożywcze: Bractwo Pszczelarzy Ziemi Wołyńskiej „Stan Rojowy” oraz zakłady przetwórstwa mięsnego „Zabijaka”.
Dla delegacji z miast partnerskich Rzeszowa zorganizowano ponadto spotkanie, podczas którego firmy ukraińskie, rumuńskie, węgierskie i polskie miały możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.