Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Łuck 2011 - 2015

2011

3-6 czerwca 2011
III Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
W Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie został rozegrany III Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym z Łucka.

21-28 lipca 2011
XV Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
W imprezach festiwalowych uczestniczyła zaproszona przez Prezydenta Miasta Rzeszowa oficjalna delegacja z miasta partnerskiego Łucka.

12-14 sierpnia 2011
I Europejski Stadionu Kultury
Na I Europejski Stadion Kultury, oprócz wielu znamienitych gości, na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa przyjechała również 3-osobowa oficjalna delegacja z Łucka – miasta partnerskiego Rzeszowa.

20-22 sierpnia 2011
Dni Łucka
Na zaproszenie Mera Miasta Łucka – Mykoły Romaniuka – w obchodach 926. rocznicy Miasta Łucka wzięła udział oficjalna 4-osobowa delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa i Rady Miasta Rzeszowa. Delegacje z miast partnerskich Łucka zostały przyjęte przez władze miasta w Ratuszu. Podczas tego spotkania została podpisana kolejna umowa partnerska Łucka z miastem chińskim. Tegoroczne święto dla Łucka było szczególne – podczas uroczystej akademii w Teatrze Narodowym została wręczona Miastu Honorowa Flaga Rady Unii Europejskiej.

2012

4-6 maja 2012
Dzień Europy w Łucku
Z okazji Dnia Europy Łuck zaplanował cały szereg interesujących imprez: Festiwal tradycji i zwyczajów państw europejskich „Eurowizja, uroczyste uruchomienie trolejbusa z symbolami europejskimi”, konkurs o Europie i Unii Europejskiej „Olimpiada europejska 2012”. W tym roku po raz pierwszy Olimpiada miała charakter międzynarodowego konkursu; oprócz uczniów z Łucka, zaproszono także młodzież w wieku 14-16 lat z polskich miast partnerskich Łucka. Rze-szów reprezentowała 3-osobowa grupa uczniów z Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie, mającego w Łucku szkołę partnerską. Wspólne obchody Dnia Europy pozwoliły na nawiązanie nowych kontaktów, lepsze poznanie się oraz zaprzyjaźnienie się.

25-27 maja 2012
VI Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2012
W Targach wzięła udział 4-osobowa oficjalna delegacja z Urzędu Miasta Łucka.

8-11 czerwca 2012
IV Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
W Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie został rozegrany IV Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział osiem drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym także z Łucka.

14-17 czerwca 2012
Urząd Miasta Łucka zorganizował Międzykulturowe Forum Miast na temat identyfikacji kulturowej państw pogranicza, w którym uczestniczyła 4-osobowa oficjalna delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Rady Miasta Rzeszowa. Na sesji plenarnej pt.: Z identyfikacji kulturowej do międzykulturowej integracji dyskutowano na temat strategii i aktywności międzykulturowej oraz nowoczesnych wzorców rozwoju społeczności lokalnych, otwartości miast pogranicza na zmiany.

28 czerwca – 1 lipca 2012
II Europejski Stadion Kultury
W Europejskim Stadionie Kultury wzięła udział 4-osobowa oficjalna delegacja z Urzędu Miasta Łucka z Merem Miasta Łucka – Mykołą Romaniukiem.

24-26 sierpnia 2012
Dni Łucka
Na uroczystości związane z obchodami Dnia Miasta Łucka oraz 927. Rocznicy powstania mia-sta została zaproszona 4-osobowa oficjalna delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Rady Miasta Rzeszowa. W tym roku Łuck był gospodarzem tradycyjnej imprezy folklorystycznej – XIII Międzynarodowego Festiwalu Poleskie Lato z Folklorem, która odbywała się pod egidą Międzynarodowej Rady Organizacji Festiwali w Historycznych Miejscach, działającej przy UNESCO.

2013

23-26 maja 2013
VII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2013
Targi Żywności Ekologicznej cieszą się ogromną popularnością wśród wystawców. W tym roku na Targi przyjechali przedstawiciele firm ekologicznych i urzędów miast z pięciu miast partnerskich Rzeszowa – również z Łucka.

28-30 czerwca 2013
III Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury
V Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
Wśród licznych gości z Polski i Ukrainy w Europejskim Stadionie Kultury wzięła udział 4-osobowa oficjalna delegacja z Łucka.
Podczas Europejskiego Stadionu Kultury 29 czerwca został rozegrany w Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie V Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział osiem drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym również z Łucka.

24-26 sierpnia 2013
Dni Łucka
Na obchody Dni Łucka oraz 928. rocznicy powstania miasta została zaproszona 4-osobowa oficjalna delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Rady Miasta Rzeszowa. Obchody święta Miasta i główna uroczysta akademia poświęcone były bohaterom kijowskiego Majdanu. Wielu młodych ludzi z Wołynia i jego stolicy Łucka zginęło, walcząc o swoje ideały i godność narodową. Przy Katedrze Łuckiej została utworzona Ściana Bohaterów Majdanu, przed którą mieszkańcy miasta składają wieńce i świeże kwiaty. Również Delegacje z miast partnerskich złożyły wiązanki kwiatów.

2014

4-6 lutego 2014
Urząd Miasta Rzeszowa zorganizował spotkanie dotyczące spraw Współpracy sieciowej z Ukrainą. Uczestnikami przedsięwzięcia byli przedstawiciele administracji i instytucji publicznych z Rzeszowa oraz delegacje z Urzędów Miast Łucka i Iwano-Frankiwska.

28 lutego 2014
W ramach projektu Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza w Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie otwarto wystawę fotograficzną Ukraina – śladami polskości. Polskie tropy na ukraińskiej ziemi były również głównym motywem ekspozycji, którą można było oglądać do 27 marca w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall.

16-18 maja 2014
Dzień Europy w Łucku
W maju odbywało się w Łucku wiele imprez z okazji Dnia Europy. Kulminacją obchodów święta były uroczystości 18 maja – w tym dniu zaplanowano m.in. Festiwal Tradycji i Zwyczajów Państw UE „Eurowizja”, wystawę fotografii „Łuck – twoja mała Europa” oraz Międzynarodowy Konkurs o Europie i UE „Olimpiada Europejska 2014”, przeznaczony dla uczniów w wieku 14-16 lat z łuckich szkół i uczniów z miast partnerskich Łucku w Polsce. Po raz kolejny w „Olimpiadzie Europejskiej 2013” wzięli udział uczniowie z Gimnazjum Nr 9. Oprócz uczniów z rzeszowskiego gimnazjum w Olimpiadzie wzięli również udział uczniowie z Lublina i Zamościa.

23-25 maja 2014
VIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej – Ekogala 2014
W tym roku w Targach wzięły udział miasta partnerskie z Ukrainy – Łuck, Lwów i Iwano-Frankiwsk. W konkursie na najładniejsze stoisko Grand Prix Targów zdobyła firma Bractwo Pszczelarzy Ziemi Wołyńskiej „Stan Rojowy” z Łucka.

26 do 29 czerwca 2014
WSCHÓD KULTURY – Europejski Stadion Kultury 2014
Wśród wielu zaproszonych z Polski i Ukrainy gości do Rzeszowa przyjechały również 4-osobowe delegacje z ukraińskich miast partnerskich – z Łucka, Iwano-Frankiwska i Lwowa.
W nawiązaniu do idei Europejskiego Stadionu Kultury 28 czerwca na Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie rozegrany został VI Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym z Łucka.

2015

15-17 maja 2015
Z okazji Dnia Europy w Łucku odbył się Międzynarodowy Konkurs o Europie i UE „Olimpiada Europejska 2015”, przeznaczony dla uczniów w wieku 14-16 lat z łuckich szkół i uczniów z miast partnerskich Łucka w Polsce. Po raz kolejny w „Olimpiadzie Europejskiej 2015” wzięli udział uczniowie z Gimnazjum Nr 9.

29-31 maja 2015 roku
Udział w IX Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej – Ekogala 2015

22-24 sierpnia 2015
Na obchody Dnia Miasta Łucka i Flagi Państwowej została zaproszona przez Mera Miasta Łucka Mykołę Romaniuka 3-osobowa delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa.

19-20 listopada 2015
Urząd Miasta Rzeszowa zorganizował dla 18-osobowej grupy przedstawicieli Łuckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Łuckspeckomuntrans” z Łucka spotkania i wizyty studyjne, dotyczące problematyki odpadów komunalnych w Rzeszowie. Gości interesowały głównie sposoby zbioru, segregacji, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych stałych i płynnych.

18 listopada 2015
3-osobowa delegacja z Miejskiej Organizacji Pozyskiwania Funduszy dla Biznesu w Łucku wzięła udział w I Polsko-Ukraińskim Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie, wydarzeniu międzynarodowym, podczas którego omawiana była tematyka rozwoju outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na Ukrainie.

18 grudnia 2015
Urząd Miasta Rzeszowa zorganizował imprezę świąteczną dla mieszkańców miasta pn. Wigilia na Rynku w Rzeszowie. W 2015 roku, podczas wspólnej Wieczerzy Wigilijnej przy żywej szopce, można było obejrzeć występy solistów i zespołów dziecięcych, pokazy tradycji obrzędowych oraz misterium Wigilii i Bożego Narodzenia. Gościem specjalnym tego wydarzenia był Zespół Wokalny „Krali w korali” z Łucka, który zaprezentował repertuar składający się z tradycyjnych kolęd i pastorałek ukraińskich.