Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Iwano-Frankiwsk 2011 - 2015

2011

6-8 maja 2011
Na zaproszenie Mera Miasta Iwano-Frankowska Wiktora Anuszkiewiczusa w obchodach 349. rocznicy nadania Miastu Iwano-Frankiwsk magdeburskich praw miejskich wzięła udział 3-osobowa delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa i Rady Miasta Rzeszowa.

2012

5-7 maja 2012
W tym roku Iwano-Frankowsk obchodził podwójną rocznicę – 350. rocznicę lokacji Stanisławo-wa na prawie magdeburskim oraz 50. rocznicę zmiany nazwy miasta na Iwano-Frankowsk. Z tej okazji w Parku Kultury powstała Aleja Miast Partnerskich Iwano-Frankowska, w której zostały zasadzone drzewa symbolizujące partnerów. Rzeszów posadził dąb szypułkowy jako symbol siły i długowieczności. W tej uroczystości wzięła udział 3-osobowa delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa i Rady Miasta Rzeszowa.

8-11 czerwca 2012
IV Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
W Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie został rozegrany IV Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział osiem drużyn pił-karskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym z Iwano-Frankiwska.

2013

21-23 lutego 2013
Delegacja młodzieży z Iwano-Frankiwska w ramach projektu „Młodzież i władza”
Iwano-Frankowsk aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii, ochrony środowiska i pozytywnych interakcji między społecznościami w sąsiednich krajach. Ważnym aspektem pracy jest polityka młodzie-żowa. Miasto od czterech lat z powodzeniem realizuje projekt „Młodzież i rząd”, który obejmuje szkolenia młodych ludzi w departamentach i biurach Komitetu Wykonawczego Miasta. Po zakończeniu szkoleń z zakresu zasad pracy samorządu terytorialnego, większość uczestników projektu zatrudniono w Urzędzie Miasta. Przyjazd do Rzeszowa 25-osobowej grupy młodzieży studenckiej i stażystów miał na celu rozszerzenie projektu do poziomu międzynarodowego.
Urząd Miasta Rzeszowa i Rada Miasta Rzeszowa zorganizowała w Ratuszu dla młodzieży z Iwano-Frankowska seminarium nt. pracy w polskich urzędach oraz możliwości wspólnej realizacji projektów młodzieżowych. Dyskusja dotyczyła głównie działań zapewniających udział młodzieży Iwano-Frankowska i Rzeszowa we wspólnych przedsięwzięciach.

10-12 maja 2013
Na zaproszenie Mera Miasta Iwano-Frankowska Wiktora Anuszkiewiczusa w obchodach 351. rocznicy powstania miasta wzięła udział 3-osobowa delegacja z Urzędu Miasta Rzeszowa i Rady Miasta Rzeszowa. Uroczystości miejskie były interesującym połączeniem tradycji i współczesności. Zorganizowane z tej okazji imprezy – Międzynarodowe Święto Kowalstwa i Międzynarodowy Festiwal Karpackiego Dziedzictwa Kulinarnego – prezentowały kowalskie arcydzieła oraz serwowały wielonarodowe (wielokulturowe) smakołyki tradycyjnej kuchni. Jednym ze znaczących punktów święta było otwarcie Centrum Polskiej Kultury i Europejskiego Dialogu przez szefową Związku Polaków na Ukrainie. Na tę uroczystość przybyli goście z Polski oraz z Konsulatu Generalnego we Lwowie.

23-26 maja 2013
VII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2013
Targi Żywności Ekologicznej cieszą się ogromną popularnością wśród wystawców. W tym roku na Targi przyjechali przedstawiciele firm ekologicznych i urzędów miast z pięciu miast partnerskich Rzeszowa – również z Iwano-Frankiwska.

28-30 czerwca 2013
III Europejski Stadion Kultury – Wschód Kultury
V Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej
Wśród licznych gości z Polski i Ukrainy w Europejskim Stadionie Kultury wzięła udział 4-osobowa oficjalna delegacja z Iwano-Frankiwska.
Podczas Europejskiego Stadionu Kultury 29 czerwca został rozegrany w Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie V Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział osiem drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym z Iwano-Frankiwska.

28-29 listopada 2013
W tych dniach na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa przebywała w mieście 3-osobowa delegacja lekarzy-kardiologów z Centrali Miejskiego Lecznictwa Klinicznego w Iwano-Frankiwsku. Zostało zorganizowane spotkanie z polskimi specjalistami z zakresu ochrony zdrowia, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu takich zagadnień, jak: doraźna pomoc kardiologiczna, praca z angiografem, ubezpieczenia medyczne, medycyna rodzinna. Lekarze z Ukrainy zwiedzili również Szpital Miejski i Przychodnię Miejską przy ul. Poniatowskiego.

2014

4-6 lutego 2014
Urząd Miasta Rzeszowa zorganizował spotkanie dotyczące spraw Współpracy sieciowej z Ukrainą. Uczestnikami przedsięwzięcia byli przedstawiciele administracji i instytucji publicznych z Rzeszowa oraz delegacje z Urzędów Miast Łucka i Iwano-Frankiwska.

28 lutego 2014
W ramach projektu Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza w Galerii Nierzeczywistej przy ul. Matejki 10 w Rzeszowie otwarto wystawę fotograficzną Ukraina – śladami polskości. Polskie tropy na ukraińskiej ziemi były również głównym motywem ekspozycji, którą można było oglądać do 27 marca w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall.

23-25 maja 2014
VIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej – Ekogala 2014
W tym roku w Targach wzięły udział miasta partnerskie z Ukrainy – Łuck, Lwów i Iwano-Frankiwsk. W konkursie na najładniejsze stoisko Grand Prix Targów zdobyła firma Bractwo Pszczelarzy Ziemi Wołyńskiej „Stan Rojowy” z Łucka, a wyróżnienie otrzymała firma EcoTatko ze Lwowa, wytwarzająca zdrową żywność na bazie produktów ze swojego certyfikowanego gospodarstwa rolnego.

26 do 29 czerwca 2014
WSCHÓD KULTURY – Europejski Stadion Kultury 2014
Wśród wielu zaproszonych z Polski i Ukrainy gości do Rzeszowa przyjechały również 4-osobowe delegacje z ukraińskich miast partnerskich – z Łucka, Iwano-Frankiwska i Lwowa.
W nawiązaniu do idei Europejskiego Stadionu Kultury 28 czerwca na Hali Widowiskowo-Sportowej Podpromie w Rzeszowie rozegrany został VI Międzynarodowy Turniej Miasta Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn piłkarskich z miast partnerskich Rzeszowa, w tym z Iwano-Frankiwska.

19-20 grudnia 2014
Występy chóru „Odrodzenie” z Iwano-Frankiwska na Ukrainie podczas Wigilii na Rynku
Stało się już tradycją, że Prezydent Miasta Rzeszowa co roku zaprasza wszystkich mieszkańców naszego miasta na wspólną Wigilię na Rynku. Po złożeniu rzeszowianom świątecznych życzeń przez władze samorządowe i kościelne, podczas wspólnej Wieczerzy Wigilijnej przy żywej szopce, można było obejrzeć występy solistów i zespołów dziecięcych, pokazy tradycji obrzędowych oraz misterium Wigilii i Bożego Narodzenia, posłuchać pięknych kolęd i pastorałek.
W tym roku gościem specjalnym piątkowych i sobotnich wydarzeń był 20-osobowy Chór Żeński „Odrodzenie” z Iwano-Frankiwska. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest Yarema Koval, który przygotował repertuar składający się z tradycyjnych kolęd ukraińskich.
W piątek (19 grudnia) chór zaprezentował kolędy i pastorałki na scenie przy szopce, wzbudzając duże zainteresowanie wśród słuchaczy zarówno pięknymi głosami, jak też tradycyjnymi kolorowymi chustami. Następnie śpiewający korowód przeszedł do kościoła farnego, w którym wystąpił po wieczornej mszy świętej. W sobotę (20 grudnia) chór zachwycał swoim śpiewem uczestników Świątecznego Kiermaszu Regionalnego na Rynku (prezentującego tradycyjną kuchnię i potrawy świąteczne, produkcję rękodzielniczą, ozdoby i zabawki na choinkę), zbierając wszędzie gromkie brawa i pozostawiając niezapomniane wrażenia.

2015

9-10 maja 2015
353. rocznica nadania Miastu Iwano-Frankiwsk
Forum Miast Partnerskich – efektywne zarządzanie
Na zaproszenie Mera Miasta Iwano-Frankiwska Wiktora Anuszkiewiczusa w obcho-dach 353. rocznicy nadania Miastu Iwano-Frankiwsk magdeburskich praw miejskich oraz w obradach Forum Miast Partnerskich – efektywne zarządzanie wzięła udział 6-osobowa delegacja przedstawicieli Urzędu Miasta Rzeszowa i Zarządu Transportu Miejskiego. Forum zostało zorganizowane przez Urząd Miasta Iwano-Frankiwska oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Projekt dotyczył międzynarodowej i transgranicznej współpracy specjalistów na lata 2014-2017. Na spotkaniu panelowym na temat transportu miejskiego została przedstawiona prezentacja dotycząca Rzeszowskiego Transportu Miejskiego. Przedstawiciele biznesowi z Iwano-Frankiwska wyrazili chęć prowadzenia dalszej współpracy w kwestii transportu miejskiego.

29-31 maja 2015
Udział w IX Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej – Ekogala 2015

17-19 czerwca 2015
Udział 25-osobowej delegacji w VI Forum Innowacji oraz Forum Technologii Kosmicz-nych i Satelitarnych w Rzeszowie. Tegoroczna edycja Forum Innowacji, organizowana przez Fundację INNOPOLIS we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa i Grupą Marma, poświęcona była innowacjom w sektorze tworzyw sztucznych. Natomiast Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych, organizowane wspólnie z Polską Agencją Kosmiczną i Politechniką Rzeszowską, poświęcone było lotnictwu i kosmonautyce.

24-28 czerwca 2015
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca do Rzeszowa przyjechała 3-osobowa delegacja na Konferencję Burmistrzów Miast Partnerskich Współpraca miast partnerskich na rzecz budowania inteligentnych miast przyszłości. Podczas 2-dniowych obrad dyskutowano nt. dostosowywania przestrzeni miejskiej i usług do trendów zmian w strukturze demograficznej miast europejskich, budowania miast przyjaznych do życia, zgodnie z ideą „zielonego miasta”, mniej zanieczyszczonych, inspirujących do zwiększonej aktywności fizycznej zarówno wśród młodych mieszkańców jak i seniorów, jak też możliwości wdrożenia w miastach partnerskich rozwiązań m.in. z zakresu „smart cities” poprzez budowę miast wygodnych i dobrze zorganizowanych, charakteryzujących się wysoką jakością życia bez mankamentów wielkich aglomeracji, relatywnie niskimi kosztami życia, szerokim i stabilnym rynkiem pracy, ładem przestrzenno-urbanistycznym, wysokim poziomem bezpieczeństwa, dobrymi wskaźnikami stanu środowiska naturalnego.

24-28 czerwca 2015
Udział 3-osobowej delegacji w Europejskim Stadionie Kultury – Wschód Kultury.

31 czerwca 2015
Spotkanie nt. „tęczowego” mostu – Władzom i mieszkańcom Iwano-Frankiwska bardzo spodobał się rzeszowski „tęczowy” most im. G. Narutowicza i rozważają możliwość budowy podobnego mostu w swoim mieście. W związku z powyższym w Ratuszu odbyło się spotkanie nt. projektu mostu, parametrów technicznych, kosztów budowy, wykonawcy (po spotkaniu podsumowującym projekt unijny Wspólna sieć w strefie kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza Iwano-Frankiwsk – Łuck – Rzeszów). W spotkaniu wzięli udział Zastępca Mera Iwano-Frankiwska – Pan Bogdan Biłyk oraz przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg. Po za-poznaniu się ze szczegółami technicznymi i kosztami budowy mostu do Iwano-Frankiwska zostali zaproszeni jego projektant i wykonawca

16-23 sierpnia 2015
W ramach współpracy miast partnerskich Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc zaprosił 18-osobową grupę młodzieży z Iwano-Frankiwska, których rodzice zaangażowani są w antyterrorystyczne operacje na wschodzie Ukrainy, do udziału w wymianie wakacyjnej. Dzieci przebywały na obozie harcerskim od 16 do 23 sierpnia 2015 roku w Ośrodku ZHP Sanok Berdo w Myczkowcach.

18 listopada 2015
3-osobowa delegacja z Urzędu Miasta Iwano-Frankiwska wzięła udział w I Polsko-Ukraińskim Forum Shared Services i Outsourcingu w Rzeszowie, wydarzeniu międzynarodowym, podczas którego omawiana była tematyka rozwoju outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce i na Ukrainie.