Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Gainesville 2011 - 2014

Pierwsze kontakty

Pierwsze kontakty pomiędzy Rzeszowem a miastem Gainesville (USA) zostały zapoczątkowane w 2011 r. Urząd Miasta Rzeszowa był pierwszym w Europie, który rozpoczął użytkowanie Systemu Appia – nowoczesnego oprogramowania komputerowego służącego do zarządzania inwestycjami miejskimi, opracowanego przez firmę Info Tech z Gainesville. W 2012 r. Pan Marek Ustrobiński Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa odbył pierwszą oficjalną wizytę do Gainesville. Podczas spotkania z Burmistrzem Craig’iem Lowe rozmawiano o przyszłości transportu publicznego w obu miastach, sposobach zasilania autobusów przyjaznym dla środowiska gazem ziemnym, pojazdach hybrydowych oraz innych podobieństwach w zakresie edukacji, polityki energetycznej czy przedsiębiorczości, które łączą nasze miasta. W wyniku przeprowadzonych rozmów zdefiniowano kilka obszarów do prowadzenia wspólnych działań. Nawiązana współpraca ma opierać się na wymianie dobrych praktyk w zakresie: edukacji, medycyny, transportu, rozwoju nowoczesnych technologii oraz wymiany biznesowej. Interesujący okazał się także temat bezpieczeństwa energetycznego współczesnych miast, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz miejskich wypożyczalni rowerowych. Burmistrz Lowe rozważał możliwość wprowadzenia w Gainesville bezobsługowych stacji rowerowych, na wzór rzeszowski.

Kolejny etap

Kolejnym etapem planowanej kooperacji było podjęcie przez Radę Miasta Rzeszowa uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Gainesville i Rzeszowem. Obydwa miasta swój rozwój wiążą z edukacją młodzieży, dobrą jakością życia, tworzeniem dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wdrażaniem innowacyjnych technologii. Miasto Rzeszów posługuje się hasłem reklamowym „stolica innowacji”, które jest również bardzo popularne w Gainesville, gdzie przy Uniwersytecie Floryda funkcjonuje ośrodek innowacyjności.

Z uwagi na istnienie wielu obszarów zainteresowań, w ramach których miasta Rzeszów i Gainesville mogą budować wspólne relacje, delegacja przedstawicieli Rzeszowa, z Panem Tadeuszem Ferencem Prezydentem Miasta Rzeszowa oraz Panem Andrzejem Decem Przewodniczącym Rady Miasta Rzeszowa, przyjęła zaproszenie przyjazdu na Florydę, w celu podpisania porozumienia partnerskiego. Umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy naszymi miastami została podpisana w Gainesville na posiedzeniu Rady Miejskiej 21 lutego 2013 r. Podpisanie umowy w sprawie ustanowienia programu współpracy partnerskiej pozwoliło na wytyczenie nowych kierunków rozwoju Gainesville i Rzeszowa. W skład rzeszowskiej delegacji weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Politechniki Rzeszowskiej.

W czasie pobytu w Gainesville delegacja z Rzeszowa spotkała się z przedstawicielami Izby Gospodarczej z jej Przewodniczącym Mitchem Glaeser na czele, władzami Santa Fe Colledge oraz Uniwersytetu Floryda, gdzie Pan Aleksander Bobko Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Pan Adam Marciniec Prorektor do Spraw Nauczania Politechniki Rzeszowskiej dyskutowali na temat międzyuczelnianej wymiany naukowej. Podczas spotkania z dr. Michaelem Goodem, dyrektorem szpitala i dziekanem Akademickiego Centrum Zdrowia Uniwersytetu Floryda omawiano możliwości wymiany medycznej i współpracy podczas tworzenia kierunku lekarskiego w Rzeszowie. Delegacja z naszego miasta miała również możliwość zapoznała się z systemem kształcenia młodzieży w Stanach Zjednoczonych. Podczas wizyty w Gainesville odbyły się również spotkania z inwestorem z branży energetycznej oraz przedsiębiorcami, którzy swoje pierwsze kroki stawiali w inkubatorach przedsiębiorczości. Duże wrażenie na delegacji z Rzeszowa zrobiła Firma RTI, stosująca najnowsze w świecie technologie, zajmująca się przygotowywaniem tkanek do przeszczepów (m.in. kości, ścięgna, skóra, rogówka).

W czasie pobytu na Florydzie przedstawiciele województwa podkarpackiego mieli także możliwość zwiedzenia stolicy regionu – Tallahassee i odbyli spotkanie z Panem Rickiem Scottem Gubernatorem Stanu Floryda.

Pokłosiem tych wizyt była niedawna delegacja liderów Gainesville do Rzeszowa, na czele z nowym Burmistrzem Gainesville Edem Braddym, który przywiózł list z pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami rozwoju partnerskiej współpracy dla naszych miast od Gubernatora Stanu Floryda. Wraz z Burmistrzem, który wybrał Rzeszów, jako cel swojej pierwszej wizyty zagranicznej oraz Panią Margaret Andraką, Prezesem Programu Miast Partnerskich Rzeszów i Gainesville, do naszego miasta przybyli przedstawiciele uniwersytetu, izby gospodarczej oraz inwestorzy zainteresowani polskim rynkiem. Podczas pobytu w Rzeszowie goście z Florydy odbyli szereg spotkań z przedstawicielami klastrów: lotniczego, informatycznego, chemicznego oraz ekologicznego. Spotkali się z przedsiębiorcami, przedstawicielami ze środowiska naukowego (Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji) oraz sądowego. W czasie pobytu delegacji z Gainesville w Rzeszowie odbyła się również video-konferencja pomiędzy przedstawicielami środowisk medycznych obu miast, mająca na celu ustalenie kierunków dalszych działań oraz określenia warunków współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie medycyny.

Pani Andraka, reprezentująca równocześnie Amerykańską Izbę Gospodarczą w Miami, podkreślała, że dzięki nawiązanej współpracy partnerskiej pomiędzy Gainesville i Rzeszowem już wkrótce pomiędzy portami lotniczym Rzeszów i Miami możliwa będzie wymiana towarowa – Cargo. Jeszcze w listopadzie br. Pan Stanisław Nowak Prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, z delegacją przedstawicieli środowisk biznesowych oraz Panem Tadeuszem Ferencem Prezydentem Rzeszowa i Panem Władysławem Ortylem Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na czele wezmą udział w ceremonii podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy tymi lotniskami.

Efektem współpracy partnerskiej Rzeszowa i Gainesville była również niedawna konferencja w Ratuszu poświęcona możliwościom utworzenia w Rzeszowie nowoczesnego zakładu przetwarzania tkanek do przeszczepów, połączona z wizytą przedstawicieli niemieckiego oddziału amerykańskiej firmy RTI Tutogen w naszym mieście.

2014

29 stycznia – 2 luty 2014 r. – wizyta Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisława Sienko oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Miami w celu spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Izby Handlowej Ameryki Łacińskiej w USA CAMACOL, władzami Międzynarodowego Portu Lotniczego Miami Dade i Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej.

28 lutego 2014 r. - Wielki Bal Charytatywny w Rzeszowie, zorganizowany przez Fundację SOS dla Życia i FT FILMS z Rzeszowa z udziałem Stephena Baldwina i przedstawicieli Miami Media&Film Market.

7-11 kwietnia 2014 r. – wizyta przedstawicieli rzeszowskiego środowiska medycznego w Gainesville. Uczestnicy: dr hab. n. med. Prof. UR Artur Mazur – Dziekan Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim, prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz – Kierownik Katedry Nauk o zdrowiu URz, mgr Paweł Więch - Pracownia Umiejętności Pielęgniarskich URz, mgr Maja Wolan - Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej URz, mgr Natasza Tobiasz – Kałkun - Zakład Dietetyki URz. Cel wizyty: Nawiązanie współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Floryda i Szpitalem Akademickim Shands, wymiana doświadczeń z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w medycynie, kształceniu studentów oraz pracach badawczo - rozwojowych.

6 maja 2014 r. – Targi Doliny Lotniczej w Rzeszowie oraz towarzysząca im konferencja logistyczna „Podkarpacie Bramą do Europy Środkowo - Wschodniej”, z udziałem władz Portu Lotniczego Miami Dade, Pana Ernesto Rodrigeza – Dyrektora Departamentu Lotnictwa Miami Dade oraz przedstawicieli Polsko – Amerykańskiej Izby Handlowej Obu Ameryk Pana Leszka Ładowskiego i Pana Chestera J. Paradowskiego, przedstawicieli Polsko – Amerykańskiej Izby Handlowej Wschodniego USA Margaret i Bohdana Andraka, Pana Ludwika Wnękowicza.

28 maja – 2 czerwca 2014 – Targi CAMACOL w Miami, w których udział wzięli przedstawiciele Rzeszowa, Województwa Podkarpackiego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Władysława Ortyla oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa Marka Ustrobińskiego. Na targach Województwo Podkarpackie reprezentowały czołowe klastry: Dolina Lotnicza, Informatyka Podkarpacka, Stowarzyszenia Polska Ekologia, Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej. W czasie Targów podpisane zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, Miastem Rzeszów i Polsko -Amerykańską Izbą Handlową Obu Ameryk o współpracy na rzecz rozwoju transportu towarowego cargo Rzeszów – Miami oraz organizacji międzynarodowych imprez biznesowych, naukowych i społecznych.

3 – 8 września 2014 r. – udział delegacji Rzeszowa pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisława Sienko w Tygodniu Polskiej Kultury i Biznesu w Gainesville. Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Gainesville, bedące wynikiem jego wizyty w Rzeszowie w październiku 2013 r. ,obejmowało cykl spotkań biznesowych i kulturalnych. W Dniach Polskich w Gainesville uczestniczyli: Ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf, władze miasta Gainesville, przedstawiciele Uniwersytetu Floryda, Santa Fe College, Izby Handlowej Gainesville, Izby Handlowej Wschodniego USA, przedsiębiorcy i Polonia z Florydy. Uczestnicy delegacji Rzeszowa: przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Klastra Dolina Lotnicza, Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Poligen”, Stowarzyszenia Polska Ekologia. W ramach promocji polskiej kultury uczennica Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie wykonała 2 koncerty fortepianowe, a w ramach promocji polskiej żywności przedstawiciel Stowarzyszenia Polska Ekologia przygotował „polską kolację”. Pierwsze efekty wizyty: przyjęcie zaproszenia przez Ambasadora RP w Waszyngtonie Pana Ryszarda Schnepfa i Burmistrza Gainesville Edwarga Braddiego do udziału w VI Forum Innowacji, przyjęcie przez dr. Michaela Gooda zaproszenia do udziału w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Rzeszowskiego połączonego z rozpoczęciem działalności kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

3 października 2014 r. - Polsko – Amerykańska Konferencja Gospodarcza „Podkarpackie Bramą do Europy Środkowo – Wschodniej”, dotycząca współpracy gospodarczej Europy Środkowo – Wschodniej i obu Ameryk oraz rozwoju transportu towarowego cargo pomiędzy Miami, a Rzeszowem. Uczestnikami ze strony amerykańskiej byli przedstawiciele Stowarzyszenia Latynoamerykańskich Izb Handlowych CAMACOL, Polsko – Amerykańskiej Izby Handlowej obu Ameryk oraz Polsko – Amerykańskiej Izby Handlowej Wschodniego USA. W konferencji uczestniczyli również goście z Węgier, Niemiec, Słowacji, władze samorządowe i przedsiębiorcy z Podkarpacia. W czasie konferencji podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i Stowarzyszeniem CAMACOL w zakresie współpracy. Wydarzenie objęło również panel filmowy, którego gościem honorowym był Stephen Baldwin.

Listopad - grudzień 2014 r. - przygotowanie założeń projektu „Działalność samorządów na rzecz międzynarodowych programów medycznych” w ramach którego zorganizowana zostanie konferencja z udziałem zagranicznych gości, towarzysząca inauguracji kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Gościem honorowym konferencji będzie Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Floryda z Gainesville; promocja utworzenia centrum logistycznego w Rzeszowie w oparciu o transport towarowy cargo pomiędzy międzynarodowymi lotniskami Miami Dade i Rzeszów – Jasionka np. w ramach prac Grupy roboczej ds. partnerstwa Chiny – Kraje Europy Środkowo Wschodniej (partnerstwo 16+1).

Opracowała
Aneta Radaczyńska WPM