Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Nyíregyháza 2010 – 2015

2010

Grupa młodzieży z Nyíregyházy wzięła udział w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej zorganizowanym 24 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie. W konkursie tym, na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa, uczestniczyły liczne grupy młodzieży z czterech miast partnerskich.
Dwoje młodych pianistów ze szkoły Muzycznej Vikár Sándor w Nyíregyházie wystąpiło w koncercie młodych pianistów z miast partnerskich podczas Festiwalu Fryderyka Chopina w Rzeszowie 14 czerwca 2010 roku, organizowanym przez Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 we współpracy z UM Rzeszowa w ramach obchodów w Polsce Roku Chopinowskiego (pobyt w Rzeszowie – 13-15.06.2010).
Kontynuując rozpoczętą w 2007 roku współpracę reprezentanci Klubu Pływackiego „Sokół” oraz Klubu Pływackiego NYVSC w Nyíregyházie, w dniach 30 kwietnia – 2 maja 2010 roku, uczestniczyli w zgrupowaniu i zawodach pływackich w Kamionce.
Przedstawiciele Miasta Rzeszowa uczestniczyli w tradycyjnym Wieczorze Wigilijnym zorganizowanym przez Samorząd Mniejszości Polskiej w Nyíregyházie (grudzień 2010).

2011

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2011 roku Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc złożył wizytę w Nyíregyházie z okazji 15-lecia partnerstwa Nyíregyhazy i Rzeszowa. Podczas wizyty razem z Burmistrzem Miasta Nyíregyháza zasadził drzewko upamiętniające tę rocznicę w Sóstógyógyfürdő oraz spotkał się z przedstawicielami ośrodka Sóstógyógyfürdő, gdzie zwiedził ZOO i Oceanarium.

27 maja 2011 roku rockowa grupa ZUMBEISPIEL (5 muzyków) z Nyíregyházy koncertowała na scenie rzeszowskiego Rynku w ramach Dni Partnerstwa w Rzeszowie. W koncercie brał również udział zespół z Bielefeld.

3-6 czerwca 2011 roku gościła w Rzeszowie drużyna piłkarska UM Nyíregyháza w ramach III Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich 4 czerwca 2011 roku, w którym uczestniczyło sześć drużyn z miast partnerskich oraz dwie drużyny z Rzeszowa. Drużyny piłkarskie wzięły także udział w programie turystycznym (zwiedzanie Wieliczki).

2012

Drużyna piłkarska Miasta Nyíregyháza wzięła udział w IV Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich 9 czerwca 2012 roku, w którym uczestniczyły drużyny z ośmiu naszych miast partnerskich (8-11 czerwca 2012). W ramach programu turystycznego promującego nasz region dla goszczących w Rzeszowie drużyn zorganizowano wycieczkę do Przemyśla. Przewodniczącym delegacji był dr Sándor Szemán – Dyrektor UM Nyíregyháza.

W celu wzajemnej promocji turystycznej w dniach 19-20 lipca 2012 roku została zorganizowana delegacja turystyczna Miasta Nyíregyháza do Rzeszowa i bezpośrednio po niej, 20-21 lipca 2012 roku – delegacja Miasta Rzeszowa do Nyiregyhazy. W delegacji z Nyiregyhazy uczestniczył Burmistrz Miasta wraz z przedstawicielami ośrodka Sóstó, Miejskiego Biura Turystycznego oraz lokalnej telewizji. W czasie wizyty w Rzeszowie zorganizowano zwiedzanie Miasta oraz konferencję prasową i prezentację firm turystycznych Nyíregyházy, celem zachęcenia mieszkańców Rzeszowa do korzystania z atrakcji turystycznych i wypoczynkowych naszego partnera. Podczas wyjazdu do Nyiregyhazy przedstawiciele rzeszowskich mediów i biur podróży mieli okazję bezpośrednio poznać atrakcje ośrodka miejscowości uzdrowiskowej Sóstó, głównie Aquaparku i uczestniczyć w święcie kulinarnym Nyíregyházy.

20 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc wziął udział w Święcie Narodowym Węgier w Nyíregyhazie.

Na zaproszenie Miasta Nyíregyháza Miasto Rzeszów przystąpiło jako współpartner do projektu „Skuteczne włączenie do Europy na poziomie lokalnym – na przykładzie współpracy miast partnerskich” realizowanego w latach 2012-2014 przez Miasto Nyíregyháza wspólnie ze swoim miastem partnerskim Iserlohn (Niemcy) i Chorzowem w ramach programu „Europa dla obywateli”, dotyczącego włączenia ludzi niepełnosprawnych do wszystkich dziedzin życia społecznego.
W ramach tego projektu w dniach 5-7 września 2012 roku przedstawiciele Rzeszowa wzięli udział w Konferencji „Od integracji do włączenia” w Iserlohn, poświęconej przystosowaniu warunków życia w mieście do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. W delegacji uczestniczyli:
- Piotr Liptak – Pracownik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa (prowadzący sprawy udzielania pomocy dla osób niepełnosprawnych w zakresie ich aktywizacji zawodowej),
- Jerzy Bać – Kierownik w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych (sprawy usuwania barier architektonicznych w budynkach zarządzanych przez MZBM zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne),
- Iryna Klader – Pracownik Sekcji do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (sprawy dofinansowania działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie)
- Maria Gnap – Pracownik Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” (rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc rodzinom osób chorych psychicznie)
- Piotr Pyrcz – Wiceprezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji (aktywizacja osób niepełnosprawnych)
- Elżbieta Piecuch – Pracownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa (tłumaczenie podczas Konferencji).

7 grudnia 2012 roku Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisław Sienko wziął udział w tradycyjnym Wieczorze Wigilijnym zorganizowanym przez Samorząd Mniejszości Polskiej w Nyíregyházie.

2013

21-23 marca 2013 roku - Wizyta Burmistrza Miasta Nyíregyháza Ferenca Kovács oraz przedstawicieli mediów i biur turystycznych Nyíregyházy w Rzeszowie w ramach kontynuacji programu wzajemnej promocji turystycznej Nyíregyhazy i Rzeszowa. W dniu 22 marca 2013 roku zorganizowano spotkanie z przedstawicielami mediów i instytucji turystycznych Nyíregyházy w celu nawiązania współpracy z instytucjami zajmującymi się turystyką w Rzeszowie i reklamy Sóstó, jako słynnego uzdrowiska oraz ośrodka turystyki i wypoczynku. Podczas tego spotkania obok oferty turystycznej Nyíregyházy przedstawiona została również prezentacja Klastra Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”, a także ogłoszono wyniki losowania zwycięzców quizu na temat miasta Nyiregyhaza.

20 marca 2013 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa Henryk Wolicki wziął udział w uroczystościach „Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” organizowanej przez Samorząd Mniejszości Polskiej w Nyìregyházie. Uroczystości połączono z obchodami 50-lecia nadania imienia Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Nyiregyhazie i ogłoszeniem wyników konkursu wiadomości o Polsce zorganizowanego w tej szkole.

12 kwietnia 2013 roku młodzież z 20 rzeszowskich szkół uczestniczyła w wycieczce do naszego miasta partnerskiego Nyíregyháza na Węgrzech. Wyjazd został zorganizowany w ramach wspólnego projektu miast partnerskich Nyíregyháza i Rzeszów, którego celem jest wzajemna promocja turystyczna. W imprezie wzięła udział 150-osobowa grupa młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla której wyjazd był nagrodą za bardzo dobre wyniki w nauce i udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
Uczestnicy wyjazdu zostali powitani w ratuszu miejskim przez Burmistrza Miasta - Ferenca Kovács, a następnie zaproszeni do poznania centrum miasta i uzdrowiska Sóstó, będącego dzielnicą Nyíregyházy. Najwięcej wrażeń pozostało po zwiedzeniu Sóstózoo – słynnego w całej Europie ogrodu zoologicznego. Unikalnym w skali Europy Środkowo-Wschodniej obiektem Zoo jest „Zielona Piramida”, w której wędrując szklanymi tunelami Oceanarium młodzież poznawała najrzadsze okazy flory Oceanu Indyjskiego. W 16-metrowej wysokości obiekcie Piramidy uczestnicy wycieczki mieli okazję doświadczyć atmosfery indonezyjskiej dżungli tropikalnej i zobaczyć największą jaszczurkę świata - nie spotykanego w ogrodach zoologicznych Europy warana – słynnego smoka z Komodo.

W dniach 24-25 maja 2013 roku w Nyíregyházie odbyła się Konferencja „Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wymiana doświadczeń w dziedzinie pracy z dziećmi szczególnej troski”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Zespołu Szkół im. UNICEF oraz rzeszowskich placówek edukacyjnych, szkół integracyjnych i szkół z klasami niepełnosprawnymi, w których prowadzona jest edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Konferencja została zorganizowana w ramach wspólnego projektu miast Nyíregyháza (Węgry), Iserlohn (Niemcy) i Chorzów pod nazwą „Skuteczne włączenie w Europie w kontekście kontaktów miast partnerskich” – „Od integracji do włączenia” realizowanego w latach 2012-2014, który dotyczy włączenia osób niepełnosprawnych do różnych dziedzin życia. Oprócz Rzeszowa jako współpartnerzy projektu w Konferencji w Nyíregyházie uczestniczyli przedstawiciele miast Prešov (Słowacja) i Satu Mare (Rumunia).
Podczas Konferencji Stanisława Gilewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie przedstawiła prezentację na temat systemu kształcenia specjalnego i integracyjnego w Polsce oraz na temat pracy z uczniami niepełnosprawnymi na różnych etapach kształcenia w Zespole Szkół im. UNICEF.

W dniach 28 czerwca – 1 lipca 2013 roku gościła w Rzeszowie drużyna piłkarska Miasta Nyíregyháza w ramach organizacji V Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich 29 czerwca 2013 roku, w którym uczestniczyło osiem drużyn z miast partnerskich. Uczestnicy Turnieju wzięli udział w koncercie galowym i innych imprezach zorganizowanych w ramach odbywającego się równocześnie w Rzeszowie Europejskiego Stadionu Kultury. Program turystyczny dla delegacji partnerskich na Turniej – wycieczka do Skansenu „Podkarpacka Troja” w Trzcinicy.

13 grudnia 2013 roku Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc uczestniczył w tradycyjnym Wieczorze Wigilijnym zorganizowanym przez Samorząd Mniejszości Polskiej. Spotkanie było okazją do uczczenia jubileuszu 15-lecia istnienia Samorządu Mniejszości Polskiej w Nyíregyházie.

2014

18 stycznia 2014 roku gościł w Rzeszowie Wiceburmistrz Nyíregyházy Menyhert Jászai z małżonką, który wziął udział w obchodach 660-lecia Miasta Rzeszowa oraz w uroczystości wręczenia nagród „Zasłużony dla Miasta Rzeszowa” w Filharmonii Podkarpackiej.

21 marca 2014 roku odbyły się w Nyíregyházie obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. W uroczystościach nasze Miasto reprezentował Radny Witold Walawender. Do udziału w okolicznościowym koncercie w Szkole Muzycznej „Vikár Sándor” zostali zaproszeni młodzi muzycy z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 z Rzeszowa, którzy wystąpili wspólnie z zespołem ze Szkoły Muzycznej „Vikár Sándor”. Wspólne świętowanie „Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”, zostało ubogacone ogłoszeniem wyników kolejnej edycji organizowanego w Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Nyíregyházie konkursu wiedzy o Polsce.

Równolegle z uroczystościami w Nyíregyházie, w dniach 21-22 marca 2014 roku zostały zorganizowane w Egerze krajowe obchody Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w których wziął udział Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Justyna Sokołowski – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

W dniach 14-16 maja 2014 roku w Chorzowie odbyła się Konferencja „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” zorganizowana w ramach projektu miast Nyíregyháza (Węgry), Iserlohn (Niemcy) i Chorzów pod nazwą „Od integracji do włączenia”, realizowanego w latach 2012-2014, który dotyczy włączenia osób niepełnosprawnych do różnych dziedzin życia społeczeństwa. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm i instytucji związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych: Domu Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Urzędu Pracy, zakładów pracy chronionej: Multifarb i Spółdzielni Rena oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF - szkoły kształcącej zawodowo osoby niepełnosprawne.

27-30 czerwca 2014 roku w związku z VI Międzynarodowym Turniejem Piłki Nożnej Miast Partnerskich (28 czerwca 2014) gościła w Rzeszowie drużyna piłkarska Nyíregyházy. Program turnieju został połączony z programem Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. W ramach programu turystycznego drużyny z sześciu uczestniczących w rozgrywkach miast partnerskich wyjechały na wycieczkę „Szlakiem podkarpackich winnic”.

W dniach 11-14 lipca 2014 roku gościła w Rzeszowie 6-osobowa delegacja Miasta Nyíregyházy w związku z obchodami 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej 12-13 lipca 2014 roku. Organizatorem obchodów było Miasto Rzeszów wraz z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie oraz Josa Andras Muzeum w Nyíregyházie. Uroczystości rozpoczęły się modlitwą ekumeniczną przed Pomnikiem Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, po której odbyła się rekonstrukcja wymarszu pododdziałów wojskowych na front ulicami miasta oraz pokazy grup rekonstrukcyjnych z różnych miast Polski. W niedzielę 13 lipca delegacja uczestniczyła w zwiedzaniu okolicznościowej wystawy w Muzeum Techniki i Militariów oraz otwarciu Wystawy „Węgierscy Huzarzy z Nyíregyházy na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej” w Muzeum Okręgowym. Uroczystości zakończyły się na rzeszowskim Rynku koncertem operowym „Nabucco” Giuseppe Verdiego w wykonaniu Opery Śląskiej w Bytomiu.

W dniach 25-27 sierpnia 2014 roku dwoje przedstawicieli Rzeszowa: Wicedyrektor ds. pedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie oraz terapeuta z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie wzięło udział w konferencji podsumowującej projekt „Od integracji do inkluzji” w Iserlohn (Niemcy). Miasto Rzeszów uczestniczyło w tym projekcie na zaproszenie miasta Nyíregyházy.

8 listopada 2014 r. w Kościele Farnym pw. św. Stanisława i Wojciecha w Rzeszowie wystąpił Chór Lengyel-Magyar Dalárda z partnerskiego miasta Nyíregyháza. Koncert zorganizowany został w ramach współpracy partnerskiej Rzeszowa i Nyíregyházy. Chór Lengyel-Magyar Dalárda działa przy Stowarzyszeniu Mniejszości Polskiej w Nyíregyházie. Został założony w 2011 roku przez grupę polsko-węgierską członków i sympatyków tego Stowarzyszenia. W 2014 roku Chór koncertował w m.in. Egerze i Miskolcu, a największą imprezą, w której uczestniczył, był Koncert Chórów Polonijnych w Budapeszcie. Ciekawostką jest fakt, że swoje występy Chór rozpoczął w Polsce, a mianowicie w Albigowej k/Rzeszowa, gdzie dwukrotnie już uczestniczył w Święcie Kwitnących Jabłoni.

W ramach nawiązywania kontaktów szkół w dniach 6-7 grudnia 2014 roku na zaproszenie Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie gościła w naszym mieście delegacja 10 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema. Szkoły rozpoczęły współpracę w ramach programów Comenius, Fundacji Wyszehradzkiej oraz Euroregionu Karpackiego, w wyniku której planowana jest wymiana uczniów – w marcu 2015 r. grupa 22 uczniów naszej szkoły wyjeżdża na tygodniowy pobyt w Nyiregyhazy, a w maju z rewizytą do Rzeszowa przyjedzie grupa węgierska.

12 grudnia 2014 roku w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w tradycyjnym Wieczorze Wigilijnym zorganizowanym przez Samorząd Mniejszości Polskiej uczestniczyła Justyna Sokołowska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UM Rzeszowa.

2015

1. W dniach 12-13 marca 2015 roku gościła w Rzeszowie oficjalna delegacja Miasta Nyíregyháza pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Ferenca Kovácsa. W delegacji uczestniczyli Dr. Iván Róna – Radca Sóstó-Gyógyfők oraz Marianna Furkóné Szabó – Kierownik Biura Turystycznego Miasta Nyíregyházy. Delegacja wzięła udział w Konferencji „Możliwości współpracy polsko-węgierskiej w branży turystycznej” 12 marca 2015 roku w rzeszowskim Ratuszu. Strona węgierska przedstawiła propozycję budowy hotelu w uzdrowisku Sóstó.

2. 23 marca 2015 roku obchodzony był na Węgrzech i w Polsce jako Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Główne uroczystości odbywają się co roku, na przemian w Polsce i na Węgrzech. W tym roku centralne obchody zorganizowano w Katowicach.
Samorząd Miasta Nyíregyháza wspólnie z Samorządem Mniejszości Polskiej w tym mieście upamiętnił Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej serią wydarzeń, w których wzięła udział delegacja Miasta Rzeszowa w składzie: Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Marek Ustrobiński oraz Justyna Sokołowska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki. Uroczystości rozpoczęły się 19 marca 2015 roku otwarciem Wystawy Plakatu II Pracowni Grafiki Projektowej Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzonej przez dr. hab. Wiesława Grzegorczyka, którego dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Ustrobiński.
Głównym punktem obchodów był uroczysty koncert 20 marca 2015 roku w Szkole Muzycznej „Vikár Sándor”, w którym obok uczniów tej szkoły wystąpiła zaproszona na uroczystości grupa muzyczna z Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie, utrzymującego kontakty partnerskie ze Szkołą „Vikár Sándor”. W obchodach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wzięła udział także trzydziestoosobowa grupa uczniów z Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie, która gościła w Nyíregyházie w ramach współpracy nawiązanej w 2014 roku ze Szkołą Podstawową im. Józefa Bema w Nyíregyházie. Uczniowie z Gimnazjum Nr 9 wzięli również udział w kolejnej edycji organizowanego w Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Nyíregyházie konkursu wiedzy o Polsce.

3. Organizacja turystyczna z Nyíregyházy wzięła udział w Targach Żywności Ekologicznej „Ekogala”, 29-31 maja 2015 roku, na które zostały zaproszone firmy z miast partnerskich produkujące zdrową żywność. W targach tych uczestniczyli także przedstawiciele firm produkujących zdrową żywność z naszych miast partnerskie na Ukrainie: Iwano-Frankiwsk, Lwów i Łuck, a także z Satu Mare. Dla delegacji z miast partnerskich zostały zorganizowane spotkania biznesowe, podczas których umożliwiono nawiązanie kontaktów pomiędzy firmami węgierskimi, rumuńskimi, ukraińskimi i polskimi.

4. W dniach 12-13 października 2015 roku, w ramach współpracy z Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie, gościła w naszym mieście 27-osobowa grupa uczniów wraz z 3 opiekunami ze Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Nyíregyházie.

5. W dniach 2-5 października 2015 roku przebywała w Rzeszowie 5-osobowa reprezentacja Miasta Nyíregyháza, która wzięła udział w sztafecie w ramach 3. PKO Maratonu Rzeszowskiego. W wydarzeniu tym uczestniczyły także drużyny z miast partnerskich Łuck i Bielefeld.

6. W dniach 14-15 listopada 2015 roku gościł w Rzeszowie Chór Lengyel-Magyar Dalárda, działający przy Samorządzie Mniejszości Polskiej w Nyíregyházie. Chór wystąpił w Kościele Farnym pw. św. Stanisława i Wojciecha w Rzeszowie. W repertuarze koncertu znalazły się pieśni religijne i patriotyczne polskie i węgierskie. Był to już drugi koncert tego chóru w rzeszowskiej farze (poprzedni w 2014 roku).

6. Prezydent Miasta Rzeszowa otrzymał zaproszenie do udziału w tradycyjnym Wieczorze Wigilijnym w Nyíregyházie organizowanym przez Samorząd Mniejszości Polskiej w Nyíregyházie, 4 grudnia 2015 roku. W imieniu Prezydenta Miasta w uroczystości wzięła udział Aneta Radaczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.

Opracowanie:
Elżbieta Piecuch
WPM