Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Koszyce 2010 – 2014

2010

Primátor Miasta Koszyce František Knapik oraz Marszałek województwa koszyckiego Zdenko Trebul’a (wcześniejszy Burmistrz Koszyc) przesłali Prezydentowi Miasta Rzeszowa kondolencje w związku z katastrofą samolotu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Kondolencje nadeszły także od Burmistrzów innych miast partnerskich.
Dziesięcioosobowa grupa młodzieży z Koszyc wzięła udział w Konkursie piosenki Obcojęzycznej zorganizowanym 24 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej Nr 27 w Rzeszowie. W konkursie tym, na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa, uczestniczyły liczne grupy młodzieży z czterech miast partnerskich.
Koszyce przyjęły zaproszenie do udziału w koncercie młodych pianistów z miast partnerskich podczas Festiwalu Fryderyka Chopina w Rzeszowie 14 czerwca 2010 roku organizowanym przez Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 we współpracy z UM Rzeszowa w ramach obchodów w Polsce Roku Chopinowskiego. Niestety z powodu powodzi zrezygnowano z udziału.
W dniach 17-19 września 2010 roku w Koszycach została rozegrana runda cyklu Platinum Rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski – Rajd Koszyce, będąca jednocześnie rundą Mistrzostw Słowacji i Mistrzostw Europy Centralnej.

2011

W dniach 29.04-05.05.2011 Koszyce wraz z Bratysławą były po raz pierwszy w historii światowego hokeja gospodarzem 75 Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie. Mistrzostwa odbyły się w ramach imprez „Koszyce – Europejska Stolica Kultury 2013”.
Miasto Rzeszów zostało zaproszone przez organizatorów do promocji podczas tego wydarzenia.
W dniach 3-5 czerwca 2011 roku gościła w Rzeszowie drużyna piłkarska Straży Miejskiej Miasta Koszyce, która wzięła udział w III Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich w Rzeszowie 4 czerwca 2011 roku. W Turnieju uczestniczyło łącznie sześć drużyn z miast partnerskich. W ramach towarzyszącego programu turystycznego drużyny zwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce.
Na 26-30 września 2011 roku została zaplanowana oficjalna wizyta w Rzeszowie Burmistrza Koszyc – Pana Richarda Raši. Niestety z powodu nieplanowanego wcześniej posiedzenia Parlamentu Słowacji, którego Pan Burmistrz jest jednocześnie Posłem, wizyta ta została odwołana.

2012

Drużyna piłkarska Policji Miejskiej Koszyc wzięła udział w IV Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich 9 czerwca 2012 roku, w którym uczestniczyły drużyny z ośmiu naszych miast partnerskich. W ramach programu turystycznego promującego nasz region drużyny wyjechały na wycieczkę do Przemyśla.
Koszyce corocznie przyczyniają się do organizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Festival” w Rzeszowie poprzez wspieranie naszego wniosku do Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej o dofinansowanie tej imprezy.

2013

20 stycznia 2013 roku odbyła się Ceremonia Otwarcia Koszyce 2013 – Europejska Stolica Kultury. W uroczystościach, na zaproszenie Burmistrza Miasta Koszyce, Richarda Raši, w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa wzięła udział Pani Katarzyna Olesiak – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa.
Spot turystyczny Visit Košice o Koszycach – Europejskiej Stolicy Kultury 2013 uzyskał I miejsce w kategorii krótkich filmów na międzynarodowym festiwalu Tourfilm w Karlowych Warach, który jest najstarszym festiwalem filmów turystycznych na świecie. W 46-tej edycji tego festiwalu wzięły udział 132 państwa, łącznie zaprezentowano 747 filmów i multimedii, a nominowanych zostało 113 spotów z całego świata.
Zwycięski spot promujący Koszyce - Europejską Stolicę Kultury 2013 można obejrzeć na: http://www.youtube.com/watch?v=aqJmzkCm-1k

W dniach 16-17 kwietnia 2013 roku w Rzeszowie gościła delegacja ze Słowackiego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg z siedzibą w Bratysławie i Koszycach. Głównym celem wizyty było zapoznanie się partnerów słowackich z efektami zastosowania w Urzędzie Miasta Rzeszowa i jego Jednostkach Organizacyjnych systemu APPIA, służącego do kompleksowego zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi. W 2013 r. liczba prowadzonych przez Rzeszów inwestycji wynosi 300. W czasie wspólnych spotkań Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa przedstawili swoje doświadczenia związane z wdrożeniem systemu APPIA oraz zaprezentowali praktyczne możliwości jego wykorzystania przy prowadzeniu inwestycji. Na zakończenie wizyty strona słowacka zapoznała się z głównymi inwestycjami Rzeszowa. W spotkaniach z partnerem słowackim udział wzięli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz firmy, która opracowała program dla Rzeszowa.

2014

W dniach 9-16 listopada 2014 roku w Koszycach odbył się jubileuszowy 25. Festiwal Sztuki Religijnej, do udziału w którym zostało zaproszone Miasto Rzeszów. Do reprezentowania Rzeszowa został wybrany zespół New Life’M, od 2003 roku związany z naszym miastem poprzez coroczny koncert „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Występ zespołu odbył się 15 listopada w kościele św. Michała Archanioła w Koszycach i spotkał się z dużym uznaniem słuchaczy, będąc jednocześnie promocją Rzeszowa podczas tej prestiżowej imprezy.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie i Obchodna Akademia w Koszycach, kontynuując kontakty nawiązane w latach 2004-2005, podjęły w 2014 roku współpracę w ramach programu Erasmus+. Rezultatem tej współpracy było zorganizowanie w listopadzie w koszyckich firmach 3-tygodniowych praktyk zawodowych dla 10 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych. W czasie wolnym uczniowie zwiedzali Koszyce, Preszów oraz nieodległy węgierski Miszkolc, a także wzięli udział w 25. Festiwalu Sztuki Religijnej i w koncercie zespołu New Life’M.
20 listopada młodzież rzeszowska wraz ze swoimi opiekunami została przyjęta przez Burmistrza Miasta Koszyce Richarda Raši na uroczystym spotkaniu w Ratuszu. W spotkaniu uczestniczyli także: Pani Grażyna Sabik - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie i Pan Peter Ivan – Dyrektor Obchodnej Akademii w Koszycach.

Opracowanie:
Elżbieta Piecuch
WPM