Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Klagenfurt 2010 – 2015

2010

10 października 2010 roku młodzież z Rzeszowskiego Domu Kultury – Oddział w Słocinie reprezentowała Miasto Rzeszów w partnerskim mieście Klagenfurt podczas Jubileuszu 90-lecia Plebiscytu, w którym mieszkańcy Karyntii opowiedzieli się za pozostawieniem tego regionu w Austrii. Z okazji Rocznicy w stolicy regionu urządzono wielkie „Karynckie Święto Regionów” z licznymi imprezami oraz prezentacją produktów z Karyntii i sąsiednich regionów.
Głównym punktem obchodów był uroczysty pochód w centrum miasta, w którym zespół młodzieżowy z naszego miasta wystąpił w rzeszowskich strojach ludowych. W pochodzie, który trwał od godzin rannych do późnego wieczora, wzięło udział 1600 zespołów z Austrii i z miast partnerskich Klagenfurtu. Z młodymi artystami z naszego miasta oraz z gośćmi z innych miast partnerskich spotkał się Burmistrz Klagenfurtu Christian Scheider.

Dwoje młodych pianistów ze Klagenfurtu wystąpiło w koncercie młodych pianistów z miast partnerskich podczas Festiwalu Fryderyka Chopina w Rzeszowie 14 czerwca 2010 roku, organizowanym przez Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 we współpracy z UM Rzeszowa w ramach obchodów w Polsce Roku Chopinowskiego (pobyt w Rzeszowie – 13-15.06.2010).

2011

W dniach 2-4 maja 2011 roku odbyła się oficjalna delegacja Miasta Klagenfurt w Rzeszowie pod przewodnictwem Burmistrza Miasta Klagenfurt Christiana Scheidera. W delegacji uczestniczyli ponadto: Członek Zarządu Miasta – Wolfgang Germ, Dyrektor Magistratu – Claudia Koroschetz oraz przedstawiciel Wydziału Informacji – Wolfgang Burgstaller i Ewa Janica z Biura Współpracy Międzynarodowej UM Klagenfurt.
Uczestnicy delegacji wzięli udział w Święcie Paniagi 3 maja. W drodze powrotnej delegacja z Klagenfurtu zwiedziła Muzeum Oświecim-Brzezinka, gdzie Burmistrz Miasta Klagenfurtu złożył wieniec pod ścianą śmierci i wpisał się do księgi pamiątkowej.

2012

Drużyna piłkarska Miasta Klagenfurt wzięła udział w IV Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich 9 czerwca 2012 roku, w którym uczestniczyły drużyny z ośmiu naszych miast partnerskich (8-11 czerwca 2012). W ramach programu turystycznego promującego region dla goszczących w Rzeszowie drużyn zorganizowano wycieczkę do Przemyśla.
25 marca 2012 roku w Klagenfurcie odbyła się uroczystość położenia „Kamieni pamięci” (Stolpersteine), poświęcona pamięci Żydów, którzy w czasie II wojny światowej zostali wywiezieni z Klagenfurtu i zamordowani w hitlerowskich obozach zagłady.
Na zaproszenie Burmistrza Klagenfurtu Christiana Scheidera, w uroczystości w stolicy Karyntii, wziął udział Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Roman Holzer.
Uroczystość została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu Stolpersteine, do którego przystąpiono już w około 700 miejscowościach Europy. Projekt polega na wmurowaniu przed wejściem do budynku, w którym zamieszkiwali kiedyś Żydzi, kamienia z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i śmierci oraz nazwą obozu, w którym osoba ta została zamordowana. Dotychczas w Europie położono już ponad 32 000 takich kamieni. W Austrii projekt został zrealizowany m.in. w Wiedniu i Salzburgu, a w 2012 roku w ramach współpracy z Towarzystwem Austriacko-Izraelskim Karyntii był realizowany w Klagenfurcie.
Zespół Beskid (19-osobowa grupa tańca ludowego) rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie został zaproszony na Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Pokoju w Klagenfurcie 12-14 lipca 2012 roku. Uczestnicy festiwalu z Rzeszowa wzięli udział w występach tanecznych zespołów ludowych z innych miast partnerskich Klagenfurtu i prezentowali się podczas uroczystego pochodu ulicami miasta.

2013

W dniach 1-4 maja 2013 roku drużyna piłki nożnej Urzędu Miasta Rzeszów wzięła udział w halowym partnerskim turnieju piłki nożnej w Klagenfurcie.

W dniach 7-9 października 2013 roku gościła w Rzeszowie oficjalna delegacja z Miasta Klagenfurt. Celem delegacji było stworzenie płaszczyzny do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi partnerskimi miastami.
Delegacji przewodniczył Wiceburmistrz Klagenfurtu Albert Gunzer, odpowiedzialny m.in. za finanse miasta Klagenfurt oraz tematy gospodarcze, jak: zakładanie nowych stref gospodarczych, lokalizacja nowych przedsiębiorstw, dofinansowywanie i promocja przedsiębiorstw, a także za marketing miasta.
Ponadto w delegacji wzięli udział: Meinrad Höfferer - Kierownik Wydziału do spraw Gospodarki Zagranicznej i Unii Europejskiej w Izbie Gospodarczej Klagenfurtu, Bernhard Erler - Zastępca Dyrektora zarządzającego przedsiębiorstwem "Targi Karyntii" z siedzibą w Klagenfurcie, Andreas Fritz - koordynator do spraw gospodarczych w UM Klagenfurt oraz Iris Wedenig z Wydziału Informacji i Prasy i Pani Eva Janica z Biura Kontaktów Międzynarodowych UM Klagenfurt.
8 października w rzeszowskim Ratuszu delegację przyjął Prezydent Miasta Rzeszowa. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji okołobiznesowych Rzeszowa, goście przedstawili prezentacje miasta Klagenfurt oraz Izby Gospodarczej i Międzynarodowych Targów „Klagenfurter Messe”. Ze strony Rzeszowa Prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Artur Grzesik przedstawił prezentację potencjału gospodarczego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, Prezes Mieczysław Łagowski przybliżył historię i działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie, Dyrektor Paweł Kielanowski zaprezentował Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka, Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego Zygmunt Radek przedstawił dokonania PIRE, natomiast Prezes Rafał Darecki przybliżył działalność Doliny Lotniczej oraz Stowarzyszenia Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”. Dyrektor Robert Bielówka zaproponował nawiązanie współpracy Międzynarodowych Targów Rzeszowskich i Targów „Klagenfurter Messe”. Zdzisław Siewierski – Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie przedstawił działalność Związku i zaprosił do nawiązania kontaktów ze Związkiem Łowieckim w Klagenfurcie.
Delegacja z Klagenfurtu zwiedziła ponadto Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce, gdzie wysłuchała prezentacji Pani Barbary Kostyry – Dyrektor Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym na temat funkcjonowania PPNT.
Obie strony podkreślały otwarcie na nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy Klagenfurtem i Rzeszowem. Podjęto decyzję o kontynuowaniu tematu współpracy gospodarczej podczas oficjalnej delegacji Miasta Rzeszowa w Klagenfurcie w następnym roku.

2014

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Klagenfurt w partnerskim mieście Rzeszowa w Karyntii przebywała delegacja przedstawicieli Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, którzy uczestniczyli jako wystawcy w Klagenfurckich Targach Łowieckich 28-30.03.2014. Ocenia się, że Targi odwiedziło około 20 tysięcy osób. Rzeszowskie stoisko cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem zwiedzających i było wspaniałą promocją naszego miasta i regionu.
Podczas Targów poczyniono uzgodnienia dotyczące organizacji współpracy pomiędzy organizacjami myśliwskimi Rzeszowa i Karyntii. Ustalono wstępnie rewizytę Austriaków w Polsce. Zaplanowana na 1-5.11.2014 (Święto św. Huberta) rewizyta przedstawicieli Związku Łowieckiego Karyntii na czele z Wiceburmistrzem Miasta Klagenfurt została przełożona na 2015 rok.
Podobnie została przełożona na 2015 rok zaplanowana wstępnie na wrzesień 2014 roku delegacja oficjalna Miasta Rzeszowa do Klagenfurtu.

2015

1. Delegacja Miasta Rzeszowa do Klagenfurtu z okazji 40-lecia partnerstwa Miast Klagenfurt i Rzeszów, 7-11 listopada 2015 r.
10 listopada 2015 r. odbyła się w Klagenfurcie uroczystość z okazji 40-lecia partnerstwa Miast Klagenfurt i Rzeszów. Na zaproszenie Burmistrz Klagenfurtu Dr Marii-Luise Mathiaschitz gościła z tej okazji w Klagenfurcie delegacja Miasta Rzeszowa, na czele z Zastępcą Prezydenta Miasta Stanisławem Sienko oraz Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Decem. Ze strony Urzędu Miasta Rzeszowa w delegacji uczestniczyli również: Marzena Furtak-Żebracka – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej oraz Piotr Mamczur – Kierownik Referatu Promocji. Podczas uroczystości Burmistrz Miasta Klagenfurt przypomniała genezę nawiązania partnerstwa obu miast i zwróciła uwagę na najważniejsze formy współpracy, a w szczególności na trwającą od 1993 roku wymianę młodzieży pomiędzy Europagymnasium w Klagenfurcie i Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 w Rzeszowie. Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa w swoim wystąpieniu, dziękując za zaproszenie delegacji, wymienił różne dziedziny owocnych kontaktów naszych miast. Uroczystość zakończyła się wpisem Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa do Księgi Pamiątkowej Miasta Klagenfurtu.
W pierwszym dniu pobytu w Klagenfurcie, w niedzielę 8 listopada, delegacja Miasta Rzeszowa miała okazję wziąć udział w uroczystości otwarcia miejsca pamięci żydowskiego domu modlitwy „Platzgasse”, którą poprowadził Prof. Uniwersytetu w Klagenfurcie Dr Peter Gstettner.
W programie wizyty w Klagenfurcie znalazły się także spotkania o tematyce gospodarczej, poświęcone głównie ochronie środowiska, a będące kontynuacją spotkań zorganizowanych podczas pobytu delegacji Miasta Klagenfurt w Rzeszowie w październiku 2013 roku. W związku z tym do udziału w delegacji zostali zaproszeni specjaliści z zakresu omawianych tematów: Pani dr hab. Małgorzata Pociask-Bialy, Prof. UR – Kierownik Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii w Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pan Jacek Smulski – Konsultant w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym w Rzeszowie oraz Pani Agata Szpiech – specjalista z zakresu ochrony powietrza Wydziału Ochrony Środowiska UM Rzeszowa.
Ze strony Miasta Klagenfurt doświadczenia z zakresu ww. tematów przedstawili m.in. Dr Wolfgang Hafner – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Andreas Fritz – Koordynator ds. Gospodarczych. W ramach spotkań gospodarczych zorganizowano wizytę studyjną w Parku Technologicznym Lakeside Park oraz w firmie Fleischmann und Petschnig Dachdeckungsgesellschaft, a także w kompleksie medycznym w Klagenfurcie. Obie strony podkreślały otwarcie na nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy Klagenfurtem i Rzeszowem.
Po wizycie naszej delegacji w Klagenfurcie w klagenfurckiej gazecie miejskiej „Klagenfurt. Die Stadtzeitung mit amtlichen Nachrichten” z 18 listopada 2015 ukazał się artykuł na temat tej uroczystości i partnerskiej współpracy.

Opracowanie:
Elżbieta Piecuch
WPM