Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Buffalo 2010 - 2015

2010

W dniach 12-24 lipca 2010 roku odbyła się 20. Jubileuszowa edycja corocznego Kursu Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskie Pomost International, organizowanego przez Organizację Pomost International z Buffalo i Urząd Miasta Rzeszowa w ramach współpracy partnerskiej miast.
W ramach Kursu organizowane są zajęcia całodzienne dla młodzieży i dorosłych w 8-10-osobowych grupach. Od 1999 roku oprócz całodziennych warsztatów językowych równocześnie prowadzony jest kurs wieczorowy dla osób pracujących. W Kursie Pomost 2010 prowadzonym przez 12 nauczycieli-wolontariuszy z Buffalo uczestniczyło 120 osób. W Kursie wzięła udział także 5-osobowa grupa młodzieży z partnerskiego miasta Nyíregyháza i 10-osobowa grupa z Kijowa. W związku z XX jubileuszową edycją Kursu zostało zorganizowane także spotkanie z uczestnikami Kursu z poprzednich lat.

Stowarzyszenie Miast Partnerskich Buffalo-Rzeszów (BRSC, Inc.) przekazało czek w wysokości 800$ na potrzeby Domu Dziecka Mieszko w Rzeszowie. Kwota ta została zebrana przez Stowarzyszenie oraz przez Polskie Stowarzyszenie Studentów z Uniwersytetu Stanowego Nowego Yorku w Buffalo jako dochód z zorganizowanej Wigilii. Dotacja została przekazana za pośrednictwem grupy nauczycieli Kursu Pomost z Buffalo, którzy odwiedzili Dom Dziecka.
Stowarzyszenie BRSC, Inc. od lat organizuje przedsięwzięcia, z których dochód przeznaczony jest na pomoc dla instytucji w Rzeszowie i udziela pomocy finansowej i rzeczowej dla Domu Dziecka w Rzeszowie, a także dla Pogotowia Opiekuńczego, Domu Samotnej Matki, Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2011

W dniach 4-16 lipca 2011 roku odbył się XXI Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej organizowany przez Stowarzyszenie Pomost International z Buffalo i Urząd Miasta Rzeszowa w ramach partnerstwa miast Buffalo i Rzeszów. W Kursie prowadzonym przez 7 nauczycieli-wolontariuszy z Buffalo wzięło udział 110 osób, w tym 4-osobowa grupa z Nyíregyházy.

2012

W dniach 16-28 lipca 2012 r. odbył się XXII Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International”. Kurs prowadziło 8 nauczycieli-wolontariuszy z Buffalo, w zajęciach całodziennych dla młodzieży wzięło udział 56 osób, a w zajęciach wieczorowych dla osób pracujących i studentów uczestniczyło 30 osób. Oprócz uczestników z Rzeszowa i innych miast Polski w Kursie uczestniczyły 2 osoby z partnerskiej Nyíregyházy i 10-osobowa grupa z Kijowa.
Zostały ufundowane trzy stypendia dla uczestników tegorocznego kursu, które dla uczczenia pamięci zmarłego 5 grudnia 2011 roku w Buffalo Edwarda Wiatra, nauczyciela-wolontariusza w 15 edycjach Kursu, zatytułowano jego imieniem: "Edward S. Wiater Memorial Scholarship". Fundatorem stypendiów byli dwaj uczestnicy Kursu Pomost z poprzednich lat, którzy obecnie pracują za granicą.

2013

Dwie szkoły z Buffalo oraz Gimnazjum Nr 1 w Rzeszowie uczestniczyły we wspólnym projekcie „Bądź bardziej ekologiczny”. Projekt zainicjowany przez Stowarzyszenia Buffalo Rzeszow Sister Cities, Inc. (BRSC), Buffalo Academy of Sciences Charter School (BASCS) oraz Ecology & Environment (E&E), realizowany był w latach 2012-2013 i miał na celu uświadomienie młodzieży globalnych i lokalnych problemów ekologicznych i w odniesieniu do codziennego życia.

W dniach 8-20 lipca 2013 r. odbył się XXIII Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International” organizowany przez Organizację Pomost International z Buffalo i Urząd Miasta Rzeszowa we współpracy z Rzeszowskim Domem Kultury. Kurs prowadziło 8 nauczycieli-wolontariuszy z Buffalo, w zajęciach całodziennych dla młodzieży wzięły udział 62 osoby, a w zajęciach wieczorowych dla osób pracujących i studentów – 27 osób. Podobnie jak w ubiegłych latach w Kursie uczestniczyła także młodzież z naszego miasta partnerskiego Nyíregyháza na Węgrzech, a także z Kijowa.

2014

Z inicjatywy Stowarzyszenia Miast Partnerskich Buffalo-Rzeszów (BRSC, Inc.) przy współpracy z UM Rzeszowa w marcu 2014 roku zorganizowany został konkurs wiedzy o mieście Buffalo dla uczniów rzeszowskich gimnazjów, który polegał na napisaniu pracy w języku angielskim na wybrany temat dotyczący miasta. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o naszym partnerskim mieście wśród rzeszowskiej młodzieży. W konkursie o Buffalo wzięło udział 18 uczniów. Podobny konkurs był zorganizowany w poprzednim roku dla uczniów szkół średnich w Buffalo i dotyczył wiadomości o Rzeszowie.

W dniu 15 września 2014 w rzeszowskim Ratuszu gościła Pani Christine Łukaszewicz reprezentująca Stowarzyszenie Miast Partnerskich Buffalo-Rzeszów w Buffalo, która wręczyła nagrody i dyplomy dla uczestników konkursu. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymali także egzemplarze wydawanej w Buffalo gazety polonijnej Am-Pol Eagle, w których zostały ich wydrukowane nagrodzone prace. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele angliści, pomagający uczniom w przygotowaniu prac konkursowych. Podczas spotkania Pani Christine Łukasiewicz podkreśliła, że prace rzeszowskich gimnazjalistów spotkały się z bardzo wysoką oceną jury w Buffalo. Uczestnicy konkursu zgodnie stwierdzili, że konkurs był dla nich świetną okazją poznania naszego partnerskiego miasta w Stanach Zjednoczonych.

W dniach 13-16 lipca 2014 roku gościła w Rzeszowie 9-osobowa grupa nauczycieli-wolontariuszy z Buffalo, którzy prowadzili XXIV Kurs Języka Angielskiego Pomost International. W kursie organizowanym w ramach współpracy partnerskiej miast Buffalo i Rzeszów przez Stowarzyszenie Pomost International z Buffalo i Rzeszowski Dom Kultury uczestniczyło 87 osób. Zajęcia kursu odbywają się corocznie w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

2015

1. W dniu 22 maja 2015 roku gościli w Rzeszowie przedstawiciele Orkiestry Filharmonicznej Buffalo: Zastępca Dyrektora Daniel Hart i pochodzący z Krakowa członek Orkiestry – Jacek Muzyk. Delegacja została przyjęta w Ratuszu przez Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisława Sienko, a następnie udała się do Filharmonii Podkarpackiej, gdzie spotkała się z Dyrektor Filharmonii – Martą Wierzbieniec. Goście zwiedzili obiekt Filharmonii i wystąpili z propozycją nawiązania współpracy Orkiestry Filharmonicznej Buffalo z Filharmonią Podkarpacką i zorganizowania wspólnych koncertów.

2. W dniach 6-18 lipca 2015 roku odbył się w Rzeszowie jubileuszowy XXV Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej Pomost International. Ze strony Buffalo Kurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Pomost International”, natomiast ze strony Rzeszowa tegoroczny Kurs został przygotowany przez Rzeszowski Dom Kultury. W tym roku zajęcia na Kursie prowadziło 12 wolontariuszy z Buffalo, a wśród nich współzałożyciel Kursu Therese Clarke, która już po raz piętnasty przybyła do Rzeszowa jako nauczyciel Kursu Pomost International oraz pomysłodawca i współzałożyciel Pomostu Richard Sokolowski.
W zajęciach dziennych, głównie dla młodzieży, wzięło udział około 80 osób, a w zajęciach wieczorowych dla osób pracujących i studentów uczestniczyło 25 osób.
Inauguracja Kursu, połączona z obchodami 25 rocznicy założenia Pomost International, odbyła się 6 lipca 2015 roku w Teatrze Maska w Rzeszowie. Podczas uroczystości został wyświetlony film zrealizowany na podstawie archiwalnych nagrań z poprzednich edycji przez TVP Rzeszów. Z okazji jubileuszu został wydany również folder, który przekazano nauczycielom i uczestnikom Kursu obecnej i poprzednich edycji. Dzień 6 lipca został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Buffalo Byrona W. Brown Dniem Pomost International w Buffalo.

3. Wizyta delegacji z Buffalo z okazji Tygodnia Amerykańskiej Kultury i Biznesu w Rzeszowie 5-11 października 2015 roku.

W dniach 4-11 października 2015 roku w Rzeszowie, w ramach współpracy z miastami partnerskimi z USA, Buffalo i Gainesville zorganizowany został Tydzień Amerykańskiej Kultury i Biznesu. Główną część wydarzenia stanowiła międzynarodowa konferencja medyczna „Nowe techniki medyczne – przełom czy niespełnione nadzieje”, zorganizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa oraz Uniwersytet Rzeszowski. Jej punktem kulminacyjnym było uroczyste otwarcie w dniu 6 października 2015 roku kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Przedstawicielami Miasta Buffalo w tych wydarzeniach byli: Janusz Serafin – Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Partnerskich Buffalo-Rzeszów w Buffalo oraz biznesmen Marcin Ostrowski. Wraz z przedstawicielami środowiska medycznego z Gainnesville goście z Buffalo zwiedzili Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie i Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych na Uniwersytecie Rzeszowskim.
7 października członkowie delegacji z Buffalo mieli okazję uczestniczyć w otwarciu Mostu im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie. W kolejnych dniach delegacja odbyła szereg spotkań z przedstawicielami Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Rozmowy nt. rozwoju współpracy gospodarczej w ramach Programu Partnerskiego Buffalo-Gainesville przeprowadzone zostały w firmach Heli One, D.A Glass i Zelnar. Delegacja odwiedziła również Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów–Jasionka, nowoczesne obiekty rzeszowskich szkół oraz Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem.

Opracowanie:
Elżbieta Piecuch
WPM