Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2010 - 2015

Współpraca z miastem Bielefeld 2010 – 2015

2010

1. W dniach 20-27.01.2010 gościła w Rzeszowie 29-osobowa grupa studentów i nauczycieli z Oberstufen-Kolleg przy Uniwersytecie w Bielefeldzie, którzy uczestniczyli w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży „Nowi partnerzy we wspólnej Europie” zorganizowanym przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski. 25.01.2010 r. gości z Niemiec przyjął w Ratuszu Zastępca Prezydenta Rzeszowa – Henryk Wolicki.

Grupa ta przebywała w Rzeszowie w ramach trwającej od 2002 roku współpracy polegającej na stałych kontaktach prowadzących do przygotowania dwóch spotkań młodzieży w każdym roku, odbywających się w Rzeszowie i Bielefeldzie. Spotkania w Rzeszowie dotyczyły m. in. wielokulturowej przeszłości Galicji, zagłady Żydów w II wojnie światowej, komunikowania międzykulturowego, integracji gospodarczej Polski z krajami UE, działania regionalnych mediów, znaczenia religii katolickiej dla współczesnej polskiej młodzieży. Spotkania w Niemczech dotyczyły niemieckiego systemu oświaty, systemu politycznego, funkcjonowania mediów w Bielefeldzie, stosunków polsko-niemieckich.

2. 12-14.02.2010 – Udział drużyny piłkarskiej UM Rzeszowa w Turnieju Piłkarskim w Bielefeldzie (13.02.2010). Wraz z drużyną piłkarską w Bielefeldzie przebywała delegacja przedstawicieli Rady Miasta Rzeszowa: Przewodniczący Rady Miasta – Konrad Fijołek oraz Kazimierz Greń, Witold Walawender i Artur Berłowski.

3. 8-12.03.2010 – Pobyt dwu nauczycielek ze Szkoły Muzycznej Nr 1 w Rzeszowie w Bielefeldzie na zaproszenie Dyrekcji Gimnazjum Maxa Planca w Bielefeldzie. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów pomiędzy szkołami, poznanie struktury szkoły, obserwacja pracy nauczycieli i wymiana doświadczeń.

4. 15-16.03.2010 – Delegacja do Bielefeldu przedstawicieli UM Rzeszowa (Marek Kowal i Dariusz Michno) na spotkanie robocze w sprawie uzgodnienia projektu „Inicjatywa 2015 – walka z ubóstwem potrzebuje współdziałania”

5. 14-16.05.2010 – Udział 12-osobowej drużyny piłkarskiej UM Bielefeld w II Międzynarodowym Turnieju Miast Partnerskich w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa 15.05.2010 r. Po Turnieju, w drodze powrotnej, w niedzielę 16 maja, drużyna zwiedziła Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Kraków.

6. 17-21.05.2010 – Wyjazd 30-osobowej grupy dzieci wraz z 6 opiekunami ze Szk. Podst. Nr 12 do Bielefeldu – w ramach wymiany młodzieży, na zaproszenie Parafii katolickiej Najświętszej Maryi Panny oraz Schroniska Młodzieżowego Theodor-Hürth-Haus. Współpraca została nawiązana w 2007 roku. Od tego czasu zrealizowano dwa programy w Niemczech (2007 i 2008) oraz jeden w Polsce (2009). Wszystkie spotkania przebiegają pod hasłem: „Partnerstwo miast tworzymy my”.

7. 15.06.2010 – Przyjazd grupy młodzieży z Martin-Niemoller Gesamtschule (19 osób) do Rzeszowa w ramach wymiany z Zespołem Szkół Nr 1 w Rzeszowie. W ramach pobytu w Rzeszowie uczestnicy wymiany zostali przyjęci przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w Ratuszu.

8. Miasto Rzeszów przystąpiło do realizacji Projektu „Inicjatywa 2015 – walka z ubóstwem potrzebuje współudziału” realizowanego w ramach współpracy partnerskiej z Miastem Bielefeld. W projekcie bierze udział także partnerskie miasto Bielefeldu – Esteli w Nikaragui. W celu zaplanowania szczegółowych działań w ramach Projektu w dniach 4-7 lipca 2010 roku gościła w Rzeszowie delegacja z Miasta Bielefeld w składzie: Pani Birgit Reher i Pan Olaf Selonke z Urzędu Miasta Bielefeld oraz Pan Stefan Jankowiak ze Stowarzyszenia Welthaus Bielefeld prowadzącego Projekt. Podczas spotkań roboczych w Ratuszu 5 i 6 lipca zostały omówione szczegóły Projektu oraz planowane działania. W program Projektu zostało włączone również II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

9. 11-17.09.2010 - Pobyt w Rzeszowie 12-osobowej grupy młodzieży i dwóch nauczycieli z Helmholzgymnasium w Bielefeld w ramach wymiany z II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.

10. 14.10.2010 gościła w Rzeszowie 15-osobowa delegacja z miasta Bielefeld na czele z Panem Eberhardem Davidem – Nadburmistrzem Miasta Bielefeld w poprzednich trzech kadencjach oraz Panem Rainerem Luxem – Przewodniczącym Frakcji CDU Rady Miasta Bielefeld, Posłem do Parlamentu Europejskiego z Nadrenii-Westfalii Wschodniej poprzedniej kadencji, (wielokrotnie gościł w Rzeszowie w ramach oficjalnych delegacji oraz w ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim). Gości przyjął Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Zastępca Prezydenta Stanisław Sienko.
Podróż do Polski przebiegała pod hasłem „Wybrane aspekty historii Polski i stosunków polsko-niemieckich na podstawie partnerstwa miast Bielefeld i Rzeszów”. Goście Niemiec odwiedzili Oświęcim, Wieliczkę, Nową Hutę i Kraków. Cześć rozmów podczas spotkania w Rzeszowie poświęcona była sprawom gospodarczym i działalności firm niemieckich w Rzeszowie.
Po południu goście zwiedzali Rzeszów. Złożyli też kwiaty na cmentarzu żydowskim przy ul. Rejtana. Spotkali się również z władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz wysłuchali wykładu prof. Wacława Wierzbieńca o historii Żydów w Rzeszowie oraz holocauście.

11. W związku z nawiązaną współpracą pomiędzy Filharmonią Podkarpacką oraz Teatrem i Orkiestrą w Bielefeld w dniach 29.11. – 01.12.2010 gościli w Rzeszowie przedstawiciele tych instytucji z Bielefeldu. Delegacja została przyjęta 30.11.2010 r. w Ratuszu przez Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca. Tematem rozmów był plan współpracy instytucji muzycznych Bielefeldu i Rzeszowa, a w szczególności zorganizowanie wspólnego koncertu z okazji 20-lecia partnerstwa miast Rzeszów i Bielefeld.

Skład Delegacji z Bielefeldu:

  • Alexander Kalajdzic - dyrygent, dyrektor artystyczny orkiestry symfonicznej
  • Gregor Zölling, - choreograf Teatru Tańca w Bielefeld
  • Antje AHury, - inspektor orkiestry
  • Kerstin Tölle - osoba odpowiedzialna za projekt
  • Dieter Powitz - z-ca dyrektora Scen Bielefeldu.

2011

1. 25-27.01.2011 - Wizyta Pana Rainera Luxa z Bielefeldu w Rzeszowie (Przewodniczący Frakcji CDU Rady Miasta Bielefeld, Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bielefeldzie, Poseł do Parlamentu Europejskiego z Nadrenii-Westfalii Wschodniej poprzedniej kadencji). Tematem spotkania Pana Rainera Luxa z Prezydentem Miasta Rzeszowa było zaplanowanie dalszych działań w ramach współpracy partnerskiej Rzeszowa i Bielefeldu, a w szczególności uczczenie XX rocznicy partnerstwa miast, która przypada w 2011 roku.

1. W dniach 4-10.02.2011, w ramach trwającej od 2002 roku współpracy, w Rzeszowie gościła 30-osobowa grupa studentów i nauczycieli z Oberstufen-Kolleg przy Uniwersytecie w Bielefeldzie, którzy uczestniczyli w corocznym polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży „Nowi partnerzy we wspólnej Europie” zorganizowanym przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski. Jednym z kontynuowanych tematów programu była historia Żydów w Rzeszowie. 9 lutego 2011 r. miała miejsce wizyta gości z Niemiec w Ratuszu i spotkanie z władzami miasta.

2. 04-07.03.2011 – Udział drużyny piłkarskiej UM Rzeszowa w Turnieju Piłkarskim w Bielefeldzie (05.03.2011). Dochód z Turnieju, podobnie jak w ubiegłych latach, był przeznaczony na projekt „Los Pipitos” w partnerskim mieście Bielefeldu - Esteli/Nikaragua, którego celem jest pomoc dla umysłowo i fizycznie upośledzonych dzieci i ich rodzin.

3. 03.05.2011 – Uroczystość poświęcona rocznicy Konstytucji 3 Maja w bielefeldzkim Ratuszu

4. 27.05.2011 – udział Zespołu rockowego Blindtext z Bielefeldu w Święcie Partnerstwa obchodzonym w Rzeszowie. W koncercie uczestniczyła również grupa rockowa ZUMBEISPIEL z Nyíregyházy.

5. 30.05-03.06.2011 – Wyjazd młodzieży ze Szk. Podst. Nr 12 w Rzeszowie do Bielefeldu, na zaproszenie tamtejszej Parafii Katolickiej i Schroniska Młodzieżowego Theodor Hüerth Haus, w ramach trwającej od 2007 roku wymiany młodzieży (38 osób, w tym 32 dzieci). Program przebiega pod hasłem „Partnerstwo miast tworzymy my”.

6. W związku z projektem „Inicjatywa 2015 – walka z ubóstwem potrzebuje współudziału” realizowanym w latach 2010-2012 we współpracy Bielefeld-Rzeszów-Esteli (partnerskie miasto Bielefeldu w Nikaragui) przy dofinansowaniu unijnym miały miejsce następujące przedsięwzięcia:
1. 09-19.03.2011 – Delegacja dwu przedstawicieli Miasta Bielefeld i dwu przedstawicieli UM Rzeszowa do Nikaragui, której celem było zapoznanie się z problemami Nikaragui, a w szczególności miasta i regionu Esteli. Obecnie realizowane są różne przedsięwzięcia rządu i samorządów lokalnych Nikaragui, zmierzające do zmniejszenia ubóstwa, głodu i chorób. Wiele długoplanowych działań mających za zadanie podniesienie poziomu życia w Nikaragui, prowadzonych jest przez europejskie instytucje pomocowe.
2. VI 2011 – Akcja szkolna – „Tygodnie szkoleniowe” w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Rzeszowie.
3. 30.06 – 13.07.2011 – Obóz młodzieżowy w Bielefeldzie w ramach Projektu (udział młodzieży z Bielefeldu, Esteli oraz II LO w Rzeszowie)
4. 20.09-02.10.2011 – Wystawa fotograficzna w Galerii pod Ratuszem oraz pod arkadami Ratusza poświęcona Nikaragui – jednemu z najbiedniejszych krajów Ameryki Łacińskiej. Fotografie zaprezentowane na wystawie wykonano podczas wizyty przedstawicieli Rzeszowa i Bielefeldu w Nikaragui w marcu 2011 r.
5. 25.09.2011 – Akcja „Stand Up” (rzeszowski Rynek), połączona z ww. wystawą o Nikaragui zorganizowaną w ramach Projektu
6. 6-8.10.2011 – Udział Pana Mariusza Szewczyka - pracownika naukowego Politechniki Rzeszowskiej w Dialogu Naukowym Bielefeld-Esteli-Rzeszów w Bielefeldzie i konferencji na tematy energii odnawialnej i ochrony środowiska „Zaopatrzenie w energię w przyszłości – 100 % energii odnawialnej?” zorganizowanej przez Fachhochschule Bielefeld. Celem spotkania będzie nawiązanie współpracy środowisk naukowych miast biorących udział w Projekcie w zakresie wspólnej realizacji projektów dotyczących problemów środowiskowych i energetycznych Nikaragui.


7. W dniach 3-5 czerwca 2011 roku gościła w Rzeszowie drużyna piłkarska UM Bielefeld, która wzięła udział w III Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich w Rzeszowie 4 czerwca 2011 roku. W Turnieju uczestniczyło łącznie sześć drużyn z miast partnerskich. W ramach towarzyszącego programu turystycznego drużyny zwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce.

8. 25-28.07.2011 – oficjalna delegacja Miasta Bielefeld w Rzeszowie na czele z nowo wybranym Nadburmistrzem Miasta Bielefeld Pitem Clausenem. Wiodącym tematem delegacji był miejski budżet. Głównym punktem programu delegacji było spotkanie w Ratuszu z Prezydentem Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta, przedstawicielami Komisji Budżetowej RM Rzeszowa i Wydziału Budżetowego oraz Pozyskiwania Funduszy na temat budżetu obu miast oraz dofinansowań unijnych. Wieczorami członkowie delegacji uczestniczyli w koncertach XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie.

9. 20-21.10.2011 – Obchody 20-lecia partnerstwa miast Rzeszów-Bielefeld w Rzeszowie:
W dniach 20-21 października 2011 r. obchodzono w Rzeszowie 20 rocznicę partnerstwa miast Rzeszów i Bielefeld. Z tej okazji gościła w naszym mieście 50-osobowa grupa z Bielefeldu, w skład której weszli Radni Miasta, członkowie Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bielefeldzie, przedstawiciele policji i Izby Przemysłowo-Handlowej oraz innych instytucji. Na czele grupy przybył do Rzeszowa Burmistrz Miasta Bielefeld – Horst Grube, Nadburmistrz Miasta Bielefeld poprzednich kadencji – Eberhard David, który ze strony Bielefeldu podpisał Umowę o partnerstwie w 1991 roku oraz Rainer Lux – Poseł do Parlamentu Europejskiego Westfalii Wschodniej i Radny Miasta Bielefeld poprzednich kadencji, a obecnie Przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bielefeldzie. Na uroczystości rocznicowe do Rzeszowa przybył również Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie – Heinz Peters oraz Karl Forster – przedstawiciel Zarządu Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Republiki Federalnej Niemiec w Berlinie i Ehrenfried Brandts – zasłużony dla kontaktów gospodarczych Rzeszowa i Bielefeldu. W związku z wspólnym projektem Filharmonii Podkarpackiej i filharmoników Teatru Bielefeld, w obchodach uczestniczyli także: Aleksander Kalajdzic – Generalny Dyrektor Muzyczny Teatru Bielefeld i Dieter Powitz – Zastępca Dyrektora Teatru Bielefeld.
Głównym punktem obchodów była zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski Konferencja „Razem od 20 lat”, będąca okazją do podsumowania naszej partnerskiej współpracy. Na rozpoczęcie konferencji wystąpili Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc i Burmistrz Miasta Bielefeldu Horst Grube oraz Nadburmistrz Bielefeldu w 1991 roku - Eberhard David i Prezydent Rzeszowa w 1991 roku – Mieczysław Janowski, którzy podpisali Umowę o partnerstwie. Relacje o współpracy w różnych dziedzinach przekazali przedstawiciele wielu instytucji zaangażowanych w kontakty partnerskie Rzeszowa i Bielefeldu, w tym uczelni, towarzystw, a także przedstawiciele biznesu. Organizację konferencji wsparła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Wieczorem tego dnia uczestnicy obchodów 20-tej rocznicy partnerstwa Rzeszowa i Bielefeldu wzięli udział w przyjęciu zorganizowanym przez Konsula Honorowego Niemiec w Rzeszowie Adama Gajdka z okazji Dnia Jedności Niemiec.
21 października 2011 roku goście z Bielefeldu zostali przyjęci przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca w Ratuszu. Podczas spotkania dyskutowano o rozwoju partnerskiej współpracy i korzyściach jakie przynosi ona obu miastom. Podkreślano, iż w wielu przedsięwzięciach i projektach miasta nawzajem korzystały z doświadczeń i czerpały wzory od swojego partnera.
Następnie w Galerii Pod Ratuszem odbył się wernisaż wystawy fotograficznej o Bielefeldzie zorganizowanej przez Urząd Miasta Rzeszowa z okazji 20-lecia partnerstwa miast. Otwarcia wystawy dokonał Burmistrz Bielefeldu – Pan Horst Grube. W wernisażu wystawy, oprócz licznej grupy oficjalnych gości z Bielefeldu, uczestniczyła również grupa studentów z Fachhochschule w Bielefeldzie, która przebywała właśnie w Rzeszowie w ramach warsztatów fotografii i rysunku „Sąsiedzi w Europie – podobni i różni” zorganizowanych we współpracy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawie o Bielefeldzie towarzyszyły elementy wystawy fotograficznej o Nikaragui zorganizowanej w ramach wspólnego projektu miast Rzeszów i Bielefeld „Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału”, realizowanego w latach 2010-2012.
Ukoronowaniem obchodów 20-lecia partnerstwa Bielefeldu i Rzeszowa był uroczysty koncert w Filharmonii Podkarpackiej. Rzeszowscy filharmonicy wystąpili pod dyrygenturą Alexandra Kalajdzica – Generalnego Dyrektora Muzycznego Teatru Bielefeld.
Zaplanowano kontynuowanie obchodów 20-lecia partnerstwa Rzeszów-Bielefeld w 2012 roku w Bielefeldzie.

2012

1. 15.02. – 12.03.2012 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Bielefeld została zaprezentowana wystawa pod tytułem „Made in Poland”, pierwotnie zorganizowana w Galerii Berlińskiej pod patronatem Ambasadora Polski w Niemczech, Dr. Marka Prawdy z okazji Prezydentury Polski w Unii Europejskiej. Otwarcia wystawy dokonał Konsul Generalny RP w Kolonii. Wcześniej wystawa została pokazana w Berlinie, Norymberdze i Hilpostein. Z Niemiec wystawa została przekazana do Szwajcarii, gdzie była zaprezentowana w pawilonie ONZ w Genewie.
Wystawa składała się z prac 15 młodych artystów malarzy z pięciu polskich województw, w tym dwu malarek z Rzeszowa: Urszuli Chrobak i Renaty Szyszlak-Niewiadomskiej.

2. 18.02.2012 – Turniej piłkarski w Bielefeldzie - udział drużyny piłkarskiej z UM Rzeszowa (wizyta 17-20.02.2012).

3. 27-30.04.2012 - Oficjalna Delegacja Miasta Rzeszowa do Bielefeldu z okazji Jubileuszu XX-lecia Partnerstwa Miast Rzeszów–Bielefeld. W delegacji pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa Marka Ustrobińskiego uczestniczyli: Mieczysław Janowski – Prezydent Miasta Rzeszowa w latach1990-1998, Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Jerzy Cypryś – Radny Miasta Rzeszowa oraz przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego i UM Rzeszowa.
Program obchodów połączono z Konferencją poświęconą Konstytucji 3 Maja w Ratuszu Bielefeldu. Głównym punktem uroczystości był wspólny koncert artystów bielefeldzkich i muzyków z Filharmonii Podkarpackiej w Teatrze Miejskim w Bielefeldzie. Podczas pobytu w Bielefeldzie delegacja z Rzeszowa zwiedziła także przebudowany i odrestaurowany obiekt Teatru Miejskiego, Stadion Schüco-Arena oraz Park Zoologiczny Olderdissen.

4. 8.05.2012 na zakończenie realizowanego w latach 2010-2012 projektu miast Bielefeld-Rzeszów-Esteli (Nikaragua) ”Inicjatywa 2000 – walka z ubóstwem potrzebuje współudziału”, została zorganizowana w Bielefeldzie konferencja naukowa pt. „Ochrona klimatu w ramach współpracy partnerskiej” podsumowująca projekt. W konferencji uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisław Sienko. Podczas spotkania uczestników projektu zaprezentowano główne działania przeprowadzone w ramach projektu oraz podpisano wspólną Deklarację Współpracy Miast Partnerskich: Bielefeld, Rzeszów i Esteli.

5. W ramach roku Nadrenia-Westfalia – Polska 2011/2012 z inicjatywy Fachhochschule w Bielefeldzie zostały zorganizowane studenckie warsztaty fotografii i rysunku „Sąsiedzi w Europie”. Projekt, zrealizowany w ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Projektowym Fachhochschule Bielefeld i Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, składał się z dwóch części: pobytu studentów z Bielefeldu w Rzeszowie (17.10. – 27.10.2011) i wizyty rzeszowskich studentów w Bielefeldzie (17.04. – 3.05.2012). Studenci pomagali swoim partnerom w dotarciu do interesujących ich obiektów i w nawiązaniu kontaktów z mieszkańcami. Wspólna praca była także okazją do wzajemnego poznania się i otwarcia na inną kulturę.
Efektem warsztatów była wystawa fotografii, rysunku, malarstwa, plakatu i grafiki komputerowej otwarta 2 maja 2012 w prestiżowej Kunsthalle Bielefeld, a następnie eksponowana również w Fachhochschule Bielefeld i w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

6. 8-11.06.2012 – Drużyna piłkarska Miasta Bielefeld wzięła udział w IV Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich 9 czerwca 2012 roku, w którym uczestniczyły drużyny z ośmiu naszych miast partnerskich. W ramach programu turystycznego promującego nasz region drużyny wyjechały na wycieczkę do Przemyśla.

7. W październiku 2012 roku, równocześnie w Bielefeldzie i w Rzeszowie, została zorganizowana wystawa „Cztery tygodnie września. Społeczeństwo Rzeszowa i Bielefeldu we wrześniu 1939”, poświęcona historii II wojny światowej w Rzeszowie i Bielefeldzie. Wystawa ta była wynikiem rozpoczętego w 2009 roku wspólnego projektu Archiwum Miejskiego w Bielefeld, Helmholzgymnasium i Urzędu Miasta Bielefeld oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, Archiwum Państwowego w Rzeszowie i Urzędu Miasta Rzeszowa. Inspiracją do zorganizowania wystawy był album fotograficzny wykonany przez żołnierza Wermachtu z Bielefeld stacjonującego w Rzeszowie w okresie II wojny światowej, znaleziony obecnie w Archiwum Miejskim w Bielefeldzie.
W związku z projektem zorganizowano wyjazd młodzieży z ZSE w Rzeszowie oraz przedstawicieli Archiwum Państwowego w Rzeszowie i UM Rzeszowa na wernisaż wystawy i konferencję tematyczną w Bielefeldzie (8-11.10.2012), a także rewizytę w Rzeszowie młodzieży z Helmholzgymnasium i Archiwum Miejskiego w Bielefeldzie (13-16.10.2012). Podczas pobytu w Rzeszowie goście uczestniczyli w konferencji związanej z otwarciem wystawy a także w programie zwiedzania Rzeszowa pod kątem pamięci II wojny światowej. Wielkie wrażenie wywarło na wszystkich zwiedzanie Muzeum Rodziny Ulmów w Kraczkowej.

2013

1. 15.01.2013 roku w Ratuszu odbyło się spotkanie z młodzieżą z Oberstufen-Kolleg w Bielefeldzie goszczącą w Rzeszowie w dniach 10-15.01.2013 r. w ramach wymiany z Uniwersytetem Rzeszowskim realizowanej corocznie od 2002 roku. Współpraca polega na stałych kontaktach prowadzących do przygotowania dwóch spotkań młodzieży w każdym roku, organizowanych w Rzeszowie i Bielefeldzie pod hasłem „Nowi partnerzy we wspólnej Europie”.
Dotychczasowe spotkania w Rzeszowie dotyczyły m. in. wielokulturowej przeszłości Galicji, zagłady Żydów w II wojnie światowej, komunikowania międzykulturowego, integracji gospodarczej Polski z krajami UE, działania regionalnych mediów, znaczenia religii katolickiej dla współczesnej polskiej młodzieży. Spotkania w Niemczech dotyczyły niemieckiego systemu oświaty, systemu politycznego, funkcjonowania mediów w Bielefeldzie, stosunków polsko-niemieckich.

2. 09.02.2013 – Turniej piłkarski w Bielefeldzie - udział drużyny piłkarskiej z UM Rzeszowa (wizyta 17-20.02.2012).

3. 5-9.05.2013 – Delegacja oficjalna Miasta Bielefeld w Rzeszowie. W delegacji pod przewodnictwem Pani Karin Schrader – Burmistrz Miasta Bielefeld, odpowiedzialnej za tematy gospodarki komunalnej Miasta Bielefeld, uczestniczyli m.in.: Hans-Werner Plassmann – Radny Miasta (Frakcja SPD, szkolnictwo zawodowe), Elisabeth Rathsmann-Kronshage – Radna Miasta (Frakcja Bündnis90 /Zieloni, gospodarka), prof. dr Christian C. von der Heyden – Radny Miasta (Frakcja CDU, gospodarka), Olaf Lewald – Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego w Bielefeldzie.
Głównym tematem delegacji była współpraca gospodarcza. Na spotkaniu z przedstawicielami rzeszowskich przedsiębiorstw komunalnych: MPK, MPEC, MPWiK, MZBM, MPGK przedstawiono zagadnienia „Funkcjonowania rzeszowskiej gospodarki komunalnej”, po czym zorganizowano zwiedzanie ujęcia wody dla Rzeszowa w Zwięczycy. Goście z Bielefeldu spotkali się także z przedstawicielami instytucji okołobiznesowych i przedsiębiorstw rzeszowskich (prezentacja Miasta Rzeszowa i możliwości gospodarczych województwa podkarpackiego - COI), a także zwiedzili Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS i Preinkubator Przedsiębiorczości oraz Kompleks Naukowo-Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4. W dniach 28.06.–01.07.2013 roku po raz kolejny gościliśmy w Rzeszowie drużynę piłkarską miasta Bielefeld w ramach organizacji V Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich 29.06.2013 roku, w którym uczestniczyło osiem drużyn z miast partnerskich. Uczestnicy Turnieju wzięli udział w koncercie galowym i innych imprezach zorganizowanych w ramach odbywającego się równocześnie w Rzeszowie Europejskiego Stadionu Kultury. Program turystyczny dla delegacji partnerskich na Turniej – wycieczka do Skansenu „Podkarpacka Troja” w Trzcinicy.

5. 11-15.07.2013 – wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie na 17. Olimpiadę Sportową dla osób niepełnosprawnych „Bethel Athletics” w Bielefeldzie. W tej szeroko popieranej przez mieszkańców i instytucje miasta imprezie wzięło udział ponad 1100 niepełnosprawnych sportowców. Nasza reprezentacja składała się z 20 zawodników: drużyny piłki nożnej, lekkoatletów i dwu par tanecznych. Niepełnosprawni sportowcy z Rzeszowa zostali zaproszeni również do udziału w Olimpiadzie Bethel Athletics w 2014 roku.

6. W dniach 21-27.09.2013 r. II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie gościło grupę 15 uczniów oraz 2 opiekunów – nauczycieli z Helmholtz-Gymnasium w Bielefeld. Wymiana między II LO w Rzeszowie a szkołą w Bielefeld trwa od 1999 roku (w roku 2012 nastąpiła przerwa). Wymiana polega na wizycie grupy niemieckiej młodzieży w Rzeszowie we wrześniu danego roku, grupa polska odwiedza Bielefeld w roku następnym. Rodziny uczniów goszczą po jednym uczestniku wymiany w domach. Środki potrzebne na realizację programu wymiany pochodzą z 3 źródeł: dofinansowanie z PNWM (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży), dofinansowanie z Urzędu Miasta w Rzeszowie oraz środki własne uczniów.

2014

1. Rok 2014 był rokiem wielkiego Jubileuszu naszego partnerskiego Miasta Bielefeld – 800 Rocznicy założenia Miasta. W programie kulturalnym obchodów Jubileuszu, 28-29 czerwca 2014 r., wziął udział Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa Henryk Wolicki oraz przedstawiciele Rady Miasta Rzeszowa: Beata Ratajczak i Jerzy Jęczmienionka. Na wspólnym koncercie miast partnerskich Bielefeldu podczas głównych uroczystości, nasze miasto reprezentował zespół muzyczny My Bike.

2. 28.02-03.03.2014 – Drużyna piłkarska Urzędu Miasta Rzeszowa po raz piąty uczestniczyła w Towarzyskim Turnieju Piłkarskim w Bielefeld (01.03.2014).

3. 27-30.06.2014 – wizyta w Rzeszowie drużyny piłkarskiej Miasta Bielefeld w związku z udziałem w VI Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich (28 czerwca 2014). W turnieju wzięło udział sześć miast partnerskich Rzeszowa. Drużyna z Bielefeldu podobnie jak drużyna Policji Miejskiej z Satu Mare brała udział we wszystkich dotychczasowych turniejach piłkarskich miast partnerskich rozgrywanych w naszym mieście. Program turnieju został połączony z programem Europejskiego Stadionu Kultury. W ramach programu turystycznego drużyny wyjechały na wycieczkę „Szlakiem podkarpackich winnic”.

4. W dniach 27-31.08.2014 r. uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF reprezentowali Rzeszów na Olimpiadzie Sportowej Osób Niepełnosprawnych Bethel Athletics 2014 w Bielefeldzie. Podczas oficjalnego otwarcia Olimpiady reprezentacja Rzeszowa została powitana przez Nadburmistrza Miasta Bielefeld Pita Clausena. Był to już drugi udział Rzeszowa w tej imprezie i planowany jest udział także w 2015 roku. W Olimpiadzie BA 2014 uczestniczyło ponad 2000 niepełnosprawnych sportowców. Młodzież z naszego Miasta współzawodniczyła w rozgrywkach w piłkę nożną, tenisie stołowym, lekkoatletyce i pływaniu.
W ramach programu pobytu w Bielefeldzie w dniach poprzedzających Olimpiadę goście z Rzeszowa zwiedzili m.in. ośrodek pracy dla osób niepełnosprawnych Dankort oraz szkołę Mamre-Padmos, kształcącą dzieci niepełnosprawne, w której podjęto wstępne rozmowy w sprawie nawiązania współpracy z Zespołem Szkół im. UNICEF w Rzeszowie.

5. Kilka szkół rzeszowskich, m.in. LO II, LO VI, Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Gospodarczych, współpracuje ze szkołami w Bielefeldzie.
W dniach 10-28.11.2014 r. sześciu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbywało praktyki w różnych instytucjach i firmach Bielefeldu, zorganizowane dzięki nawiązaniu współpracy z Rudolf Rempel Berufskolleg w Bielefeldzie. Podczas pobytu w Bielefeldzie praktykanci wraz z opiekunem zostali przyjęci w ratuszu na spotkaniu z Burmistrzem Bielefeldu.

2015

1. 12-16 lutego 2015 roku – Drużyna piłkarska Urzędu Miasta Rzeszowa po raz szósty uczestniczyła w Towarzyskim Turnieju Piłkarskim w Bielefeld. W wyniku rozgrywek drużyna rzeszowska zajęła drugie miejsce.

2. W dniach 23-27 marca 2015 roku gościła w Rzeszowie oficjalna delegacja z miasta partnerskiego Bielefeld. Delegacji przewodniczyła Karin Schrader – Burmistrz Bielefeldu.
23 marca delegacja została powitana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca na spotkaniu w Ratuszu. W następnym dniu pobytu w Rzeszowie członkowie delegacji uczestniczyli w otwarciu Sesji Rady Miasta Rzeszowa.
Wiodącym tematem delegacji była współpraca szkół zawodowych z przemysłem, a w szczególności koordynacja kształcenia w szkołach technicznych z rzeczywistymi potrzebami przemysłu. Zagadnieniom tym poświęcone zostało spotkanie w Ratuszu 25 marca. Podczas spotkania Dyrektor Stowarzyszenia Dolina Lotnicza Andrzej Rybka przedstawił prezentację na temat kompleksowego regionalnego systemu wspierania edukacji dla potrzeb przemysłu lotniczego na wszystkich etapach kształcenia począwszy od wieku przedszkolnego do edukacji na wyższych uczelniach. Z dużym zainteresowaniem uczestników delegacji spotkała się prezentacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie przedstawiona przez Dyrektora Tadeusza Reichela. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy rzeszowskich szkół technicznych współpracujących z CKP, którzy mieli okazję wypowiedzieć się na temat korzyści płynących z możliwości odbywania przez uczniów praktyk przygotowujących do przyszłego zawodu w pracowniach Centrum. Ponadto Przewodniczący Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie – Sławomir Schultis poinformował o współpracy Uniwersytetu Rzeszowskiego z instytucjami Bielefeldu w ramach programu Erasmus. Po spotkaniu delegacja zwiedziła nowoczesne obiekty Centrum Kształcenia Operatorów Obrabiarek CKP.
Kolejnym tematem spotkań delegacji była współpraca szkół rzeszowskich ze szkołami w Bielefeldzie. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele szkoły gospodarczej w Bielefeld – Rudolf-Rempel-Berufskolleg oraz szkoły kształcącej dzieci i młodzież niepełnosprawną – Mamre-Patmos-Schule, które to szkoły nawiązały w ostatnich latach kontakty z odpowiadającymi im placówkami w Rzeszowie. W związku z tym następnym punktem programu delegacji były wizyty w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych, połączone ze zwiedzaniem i prezentacją tych szkół, a także dodatkowe spotkania robocze w celu określenia kierunków i zasad dalszej współpracy. Odbyły się również spotkania przedstawicieli Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Bielefeldu z przedstawicielami Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie.
Istotnym punktem programu wizyty były spotkania dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 26 marca delegacja gościła w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, gdzie została przyjęta przez Dyrektora Szpitala Janusza Solarza oraz Dyrektora Ośrodka – Dr. n. med. Grzegorza Przysadę i Dr. Mariusza Drużbickiego, którzy przybliżyli gościom działalność Ośrodka i oprowadzili delegację po poszczególnych oddziałach, prezentując zastosowane w centrum nowoczesne metody leczenia w połączeniu z możliwością kontynuowania edukacji szkolnej. Na zakończenie wizyty w Ośrodku zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i Podkarpackiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji w Rzeszowie. Działalność Ośrodka i prezentowane tematy spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem uczestniczącego w delegacji Dr. Lutza Worms – założyciela i dyrektora Centrum Terapii Sportowo-Zajęciowej w dzielnicy Bielefeldu Bethel.
W ramach tematu rehabilitacji członkowie delegacji zwiedzili także Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie i skorzystali z zaproszenia na trening rzeszowskiej drużyny rugby na wózkach inwalidzkich, przygotowującej się obecnie m.in. do udziału w mistrzostwach Europy w kwietniu br. na Słowacji.
Uzupełnieniem programu wizyty gości z Bielefeldu w Rzeszowie było zwiedzanie Muzeum-Zamku, Wozowni i Muzeum Sztuki Cerkiewnej, a także Synagogi w Łańcucie. Delegacja obejrzała również wystawę fotografii Pawła Pierścińskiego w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa oraz wystawę malarstwa Stanisława Kuci w galerii Biura Wystaw Artystycznych.

3. W dniach 17-21 czerwca 2015 roku gościła w Bielefeldzie 22-osobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie wraz z opiekunami, która reprezentowała nasze miasto na 19. Olimpiadzie Sportowej Niepełnosprawnych „Bethel Athletics 2015”.
Podczas oficjalnego otwarcia Olimpiady reprezentacja Rzeszowa została powitana przez Nadburmistrza Miasta Bielefeld Pita Clausena. Młodzież z naszego Miasta współzawodniczyła w rozgrywkach w piłkę nożną, tenisie stołowym, lekkoatletyce i pływaniu. Był to już trzeci udział uczniów z Zespołu Szkół UNICEF w Rzeszowie w rozgrywkach sportowych w Bielefeldzie (poprzedni udział w latach 2013 i 2014). W programie pobytu w Bielefeldzie zorganizowano zwiedzanie Bielefeldu oraz dzielnicy Bethel, w tym szkoły Mamre-Patmos, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne oraz ośrodka pracy dla osób niepełnosprawnych Dankort. Podczas wizyty w Szkole Mamre-Patmos przedstawiciele Dyrekcji oraz nauczyciele ZSS UNICEF kontynuowali rozmowy w ramach rozpoczętej współpracy szkół. Młodzi sportowcy z Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie otrzymali zaproszenie na kolejną Olimpiadę Bethel Athletics w Bielefeldzie w 2016 roku. Podjęto także wstępne ustalenia dotyczące wizyty młodzieży ze Szkoły Mamre-Patmos w Rzeszowie w 2016 roku.
Udział młodzieży z Rzeszowa w Olimpiadzie Sportowej Bethel Athletics 2015 uzyskał dofinansowanie od Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) w Poczdamie.

4. W dniach 25-26 czerwca 2015 roku odbyła się w Rzeszowie Konferencja „Współpraca miast partnerskich na rzecz budowania inteligentnych miast przyszłości”. Miasto Bielefeld na Konferencji reprezentowała Burmistrz Bielefeldu Karin Schrader oraz Olaf Selonke – odpowiedzialny za współpracę Miasta Bielefeld z miastami partnerskimi. W konferencji tej uczestniczyli także przedstawiciele Iwano-Frankiwska i Satu Mare.
W ramach programu konferencji zagraniczni goście wzięli udział w sesjach „Miasta przyszłości’ oraz „Miasto świadomych obywateli” oraz w Debacie Burmistrzów Miast Partnerskich nt. inteligentnego zarządzania miastem i kreowania zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Na zakończenie konferencji, w piątek 26 czerwca, delegacje zostały zaproszone do udziału w koncercie głównym jednej z najważniejszych imprez kulturalnych w naszym mieście – Festiwalu WSCHÓD KULTURY, będącego kontynuacją odbywającego się w Rzeszowie w latach 2011-2012 Europejskiego Stadionu Kultury. W sobotę 27 czerwca, delegacje zagraniczne skorzystały z okazji poznania atrakcji turystycznych naszego regionu, uczestnicząc w wyjeździe do Sanoka w ramach realizacji jednego z celów wynikających ze strategii promocji „Rzeszów jako centrum turystyki biznesowej i dystrybucji ruchu turystycznego”, podczas którego zorganizowano zwiedzanie Muzeum Historycznego i Miasteczka Galicyjskiego w Sanoku.

5. W dniach 14-17 września 2015 roku przebywał z wizytą roboczą w Rzeszowie Ingo Stucke z Bielefeldu, Głównym celem wizyty była organizacja pobytu w Rzeszowie 22-25 lipca 2016 roku grupy młodzieży z Bielefeldu, która następnie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie (26-31.07.2016)

6. W dniach 2-5 października 2015 roku przebywała w Rzeszowie 6-osobowa reprezentacja Miasta Bielefeld, która wzięła udział w 3. PKO Maratonie Rzeszowskim. Reprezentacja Bielefeldu startowała w sztafecie oraz w biegu maratońskim. W wydarzeniu tym uczestniczyły także drużyny z miast partnerskich Łuck i Nyíregyháza.
7. W dniach 13-17 października 2015 roku gościł w Rzeszowie Radny Miasta Bielefeld Gerd-Peter Grün, który wziął udział w Kongresie Eco Energy Summit pt. "Polska energetyka wobec kluczowych wyzwań przyszłości", organizowanym przez Dziennik „Rzeczpospolita” i Miasto Rzeszów.

8. Rzeszowskie szkoły średnie: LO II, LO VI, Zespół Szkół Gospodarczych i Zespół Szkół Ekonomicznych kontynuują współpracę ze szkołami w Bielefeldzie.
W listopadzie 2015 roku, uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie odbywali praktyki zawodowe w firmach i instytucjach Bielefeldu, m.in. w Archiwum Miejskim, z którym nawiązano kontakty w ramach wspólnego projektu „4 Tygodnie Września” (2011-2012). Praktyki zostały zorganizowane dzięki współpracy ZSE z Rudolf Rempel Berufskolleg w Bielefeldzie i wsparciu Urzędu Miasta Bielefeld. Z tej okazji w dniach 23-25 listopada gościła w Bielefeldzie Dyrektor ZSE Grażyna Sabik i przedstawiciele grona pedagogicznego. Podczas pobytu w Bielefeldzie praktykanci wraz z opiekunami zostali przyjęci w Ratuszu na spotkaniu z Burmistrz Bielefeldu Karin Schrader. 

Opracowanie:
Elżbieta Piecuch, WPM