Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2003 - 2009

Współpraca z miastem Iwano-Frankiwsk 2006 - 2009

2006 r.

26-28 czerwca 2006 roku delegacja Iwano-Frankiwska wzięła udział w konferencji pt. „Turystka instrumentem rozwoju pogranicza polsko – ukraińskiego”. W jej skład wchodzili: Ihor Pańczyszyn – redaktor artystyczny czasopisma „Karpaty”, pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta, Iwan Jacyk – szef wydawnictwa „Karpaty”, Andrzej Filippski – redaktor naczelny „Karpat”.

2008 r.

W dniach 7-8 maja 2008 roku delegacja Miasta Rzeszowa wzięła udział w uroczystościach z okazji 346 rocznicy założenia miasta Iwano-Frankiwsk. Delegacji przewodniczył Zastępca Prezydenta Rzeszowa Stanisław Sienko, zaś uczestnikami byli radni Miasta Rzeszowa – Jacek Adamowicz i Artur Berłowski.

Przedstawiciele Miasta Iwano-Frankiwsk gościli z rewizytą w Rzeszowie w dniach 29 maja – 1 czerwca 2008 r. z okazji Święta Paniagi podczas Dni Rzeszowa. Razem z delegacją władz Miasta Iwano-Frankiwsk w obchodach Dni Rzeszowa wzięły udział dwa zespoły muzyczne z tego miasta: ludowy amatorski wokalny zespół „Smericzka” działający przy Centralnym Ludowym Domu oraz orkiestra kameralna wykładowców Szkoły Muzycznej nr 2 w Iwano-Frankiwsku (łącznie 20 osób).

21-22 czerwca 2008 z oficjalna wizytą w Iwano-Frankiwsku przebywała delegacja z Rzeszowa w składzie: Artur Berłowski – Radny Miasta Rzeszowa oraz Dariusz Popek – Zastępca Dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa. Celem wizyty było omówienie planowanych wspólnych projektów dotyczących współpracy partnerskiej, których realizacja jest przewidywana na lata 2009-2011. Delegacja odwiedziła także Szkołę I-III St. w Ugornicy oraz Szkołę Muzyczną nr 2 im. w Iwano-Frankiwsku, w związku z propozycją nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie.

W dniach 12-14 września 2008 r. odbyły się w Iwano-Frankiwsku uroczystości związane z wręczeniem Honorowej Flagi Rady Europy. Udział w nich wzięli przedstawiciele miast partnerskich w tym także Rzeszowa. Nasze miasto reprezentował Artur Berłowski – Radny Miasta Rzeszowa. Główna ceremonia odbyła się 13 września 2008 r. Uroczystego wręczenia flagi na ręce pana Wiktora Anuszkiewiczusa - Mera Iwano-Frankiwska, dokonał przedstawiciel Rady Europy – Wiktor Ruffi. Podczas tej ceremonii przedstawiciele miast partnerskich wygłosili okolicznościowe przemówienia. Pan Artur Berłowski podczas uroczystej kolacji odczytał i przekazał Merowi Iwano-Frankiwska gratulacyjny list od Tadeusza Ferenca - Prezydenta Miasta Rzeszowa.

21 listopada 2008 w Konsulacie Honorowym Ukrainy w Rzeszowie zorganizowana została wspólnie z Kierownikiem Konsulatu Konferencja Szkoleniowa "Partnerstwo Szkół Rzeszowa i Iwano-Frankiwska". Uczestniczyli przedstawiciele rzeszowskich szkół, Anna Germańska - podinspektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa, Bogusław Bieniasz - podinspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Artur Berłowski - Radny Miasta Rzeszowa oraz Ewelina Bryczek - Kierownik Biura Konsula Honorowego Ukrainy. Podczas spotkania pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa przedstawili stronie ukraińskiej źródła finansowania współpracy międzynarodowej dotyczącej wymiany młodzieży.

2009 r.

12 marca 2009 r. w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie odbył się wieczór słowno-muzyczny pt. „Poznaj Tarasa Szewczenkę – odkryj ukraińską duszę” zorganizowany przez Konsulat Honorowy Ukrainy w Rzeszowie, Zespół Szkół Muzycznych nr 2 przy udziale Artura Berłowskiego – Radnego Miasta Rzeszowa z okazji 195-lecia urodzin poety i wieszcza narodowego Ukrainy, którego całe życie związane było z Iwano-Frankiwskiem. Podczas tej uroczustości odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski wierszy Tarasa Szewczenki z udziałem reprezentantów rzeszowskich szkół oraz odczytano okolicznościowe listy pochwalne od Wojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa.

W dniach 17-21 marca 2009 roku Iwano-Frankiwsk obchodził rocznicę nadania praw miejskich. Z tej okazji delegacja w składzie: Artur Berłowski – Radny Miasta Rzeszowa, Jolanta Lotz- Dyrektor ZS nr 4, Bożena Nizioł – Dyrektor SP nr 5 udała się z oficjalną delegacją na Ukrainę. Wzięli oni udział w I Międzynarodowej Konferencji Oświatowej. Wizyta ta była również sposobnością do podpisania umów o wzajemnej współpracy pomiędzy szkołami z Rzeszowa i Iwano-Frankiwska.

W dniach 19-25 maja roku odbył się w Rzeszowie festiwal „Carpathia”. Jest to miejsce spotkań wokalistów i zespołów muzycznych oraz animatorów kultury z całej Europy. W trakcie trwania „Rzeszów Carpathia Festival” odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących. Są to m.in.: „Dni Kultury Wyszehradzkiej”, z cyklem koncertów artystów sceny polskiej i europejskiej. Z tej okazji z oficjalną delegacją do Rzeszowa przybył Mer Iwano-Frankiwska – Wiktor Anuszkiewiczu.

W dniach 19-20 września odbyła się w Rzeszowie Impreza kulturalna pt. „Barwy Ukrainy”. Jest ona organizowana w Rzeszowie po raz drugi i ma na celu m.in. prezentację dorobku artystycznego ukraińskich miast partnerskich: Łucka, Lwowa i Iwanofrankiwska. „Barwy Ukrainy” są kontynuacją projektu unijnego pt. „Rzeszowsko-lwowski most współpracy” z 2007 r. Z uwagi na pięcioletni czas trwałości projektu zadanie będzie kontynuowane do 2012 r. Przy tej okazji Rzeszów odwiedziła delegacja z Iwano-Frankiwska w składzie: Zinajida Fedoruk – zastępca mera, Pani Oksana Kowalczuk – doradca mera, Pan Wiktor Kimakowycz – radny oraz ukraińskie zespoły: Cwit Kulbaku, Perkałaba oraz Lama.

10-12 października 2009 roku miały miejsce w Rzeszowie uroczystości z okazji Dni Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska, będące elementem projektu „Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy”. Z tej okazji na imprezie towarzyszącej „W drodze do Euro 2012” wystąpił w Rzeszowie iwano-frankiwski zespół Korali. Z oficjalną delegacją przybyli: Zinaida Fedoruk – Zastępca Burmistrza Iwano-Frankiwska, Lyubov Popowych – Główny Specjalista Wydziału Strategicznego Planowania oraz Nadi Kromkach – Główny Specjalista Wydziału Strategicznego Planowania.

W dniach 16-17 października 2009 r. w Iwano-Frankiwsku, na zaproszenia Mera Miasta przebywała delegacja w składzie: Marek Pikuła – Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, Weronika Czopor - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie oraz Artur Berłowski – Radny miasta Rzeszowa. Podczas wizyty pan Marek Pikuła - Dyrektor ZSG oraz Weronika Czopor przewodnicząca samorządu uczniowskiego podpisali umowę o współpracy z panią Wirą Kuzniecową – Dyrektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystki w Iwano-Frankiwsku. Dyrektorzy podczas spotkania przedstawili propozycje dotyczące przyszłej współpracy między szkołami w zakresie wymiany młodzieży.

W dniu 10 listopada 2009 roku, w związku z epidemią grypy na Ukrainie, zostały przekazane do miast partnerskich na Ukrainie leki, jako pomoc humanitarna miasta Rzeszowa. Jeden z zestawów został przekazane dla Iwano-Frankiwska. Miasto to zwróciło się uprzednio do Prezydenta Rzeszowa z prośbą o pomoc z racji trudnej sytuacji i szybkiego rozprzestrzeniania się grypy. W związku z tym, w oparciu o Umowy o współpracy partnerskiej z tymi miastami, 6 listopada 2009 r. została podjęta Uchwała Rady Miasta Rzeszowa (Nr LXIII/1052/2009) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy.

W dniach 19 czerwca – 19 lipca 2009 roku odbył się w Rzeszowie Wielokulturowy Festiwal Galicja. Powstał w celu budowania więzi kulturowych, kształtowanie zainteresowania kulturą mniejszości narodowych oraz uwypuklenie międzynarodowego znaczenia regionu podkarpackiego. Udział w festiwalu biorą wykanawcy z wielu europejskich krajów. W 2009 roku Iwano-Frankiwsk reprezentowany był przez zespoły Rapsodia, Jazz classik oraz solistę Sergiy Sezhuk.