Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2003 - 2009

Współpraca z miastem Koszyce 2004 - 2009

2004 r.

W dniach 30 kwietnia – 1 maja 2004 r. miały miejsce w Koszycach uroczystości z okazji wejścia Słowacji do Unii Europejskiej, w których wziął udział Pan Krzysztof Kadłuczko Sekretarz Miasta. Od 2004 r., corocznie przedstawiciele Rzeszowa są zapraszani do udziału w uroczystościach rocznicowych związanych z wejściem Słowacji do Unii Europejskiej. Z tej okazji Koszyce organizują różne imprezy okolicznościowe, np. przeloty specjalnych samolotów pn. „Latamy nad otwartym niebem Unii Europejskiej”, z lądowaniem na lotniskach partnerskich miast Koszyc. Z okazji obchodów integracji z UE 6 maja 2004 r. wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka specjalny samolot z delegacją z Koszyc, która przekazała przedstawicielom Miasta Rzeszowa list gratulacyjny.

2005 r.

W dniach 26-28 stycznia 2005 r. Miasto Rzeszów wzięło udział w 11. edycji międzynarodowej wystawy ruchu turystycznego, turystyki i agroturystyki TOUR 2005 zorganizowanej w Domu Techniki w Koszycach. Wystrój wspólnego stoiska Koszyc z miastami partnerskimi: Rzeszowem, Miszkolcem i Ostrawą spotkał się z uznaniem i dużym zainteresowaniem odwiedzających wystawę i organizatorów, którzy przyznali mu pierwszą nagrodę.

2007 r.

W dniach 5-7 października 2007 12-osobowa delegacja Miasta Rzeszowa – przedstawicieli Samorządu Miasta i instytucji kulturalnych – wzięła udział w zorganizowanej w Koszycach konferencji „Arena Kultury Europejskiej”. Głównym celem tych spotkań była wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i finansowania instytucji kulturalnych w miastach oraz nawiązanie współpracy kulturalnej pomiędzy tymi instytucjami. Poruszano także tematy ochrony dziedzictwa kulturowego. Ze strony Rzeszowa w spotkaniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Muzeum Okręgowego, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Rzeszowskiej Galerii Fotografii i Teatru „Maska”, a także Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2008 r.

Miasto Rzeszów wraz z innymi miastami partnerskimi Koszyc zostało zaproszone do udziału w Europejskich Grach Dzieci, które odbyły się 3-4 października 2008 r. W imprezie Rzeszów reprezentowała około 50-osobowa grupa 12-13 letnich sportowców w następujących dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie.

We wrześniu 2008 r. Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie wystąpił z inicjatywą zorganizowania wspólnie z Koszycami I Wyszehradzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który planowany jest na kwiecień 2009 r. w Rzeszowie. Celem Przeglądu jest integracja osób niepełnosprawnych z krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez prezentację dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych i solistów, a także nawiązanie stałej współpracy w celu wymiany doświadczeń z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi.

W październiku 2008 roku Urząd Miasta Koszyce zwrócił się z propozycją nawiązania – w ramach partnerstwa miast Koszyce i Rzeszów – współpracy jednej z dzielnic Rzeszowa z największą dzielnicą Koszyc –Západ.

2009 r.

28 lutego - 2 marca 2009 roku gościła w Rzeszowie drużyna piłkarska UM Koszyce w ramach I Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Miast Partnerskich 1 marca 2009 roku, w którym uczestniczyło łącznie sześć drużyn z miast partnerskich. Podczas pobytu w Rzeszowie drużyny wzięły ponadto udział w programie turystycznym promującym nasz region (zwiedzanie Muzeum Zamku i Powozowni w Łańcucie).

27-28 marca 2009 roku w Rzeszowie podczas spotkania Starosty Dzielnicy Koszyce – Pavla Mustafova oraz Przewodniczącego Rady Osiedla Mieszka I-go – Jerzego Jęczmionki obie strony wyraziły chęć sformalizowania współpracy poprzez zawarcie pisemnej umowy.

24-26 kwietnia 2009 roku odbył się w Rzeszowie Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewamy ponad Granicami”, w którym wzięli udział również uczestnicy z Koszyc.

24-26 maja 2009 roku gościli w Rzeszowie dwaj Radni Miasta Koszyce František BALÚN i Ján FORGÁČ w związku z odbywającym się w Rzeszowie Festiwalem Carpathia.