Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2003 - 2009

Współpraca z miastem Buffalo 2003 - 2004

2003 r. 

W styczniu 2003 r. wysłano do Urzędu Miasta Buffalo, Stowarzyszenia Buffalo - Rzeszów Partner Cities., Inc oraz Stowarzyszenia Pomost International nowy film o Rzeszowie, a także najnowsze katalogi ofert inwestycyjnych wraz z płytą CD, z prośbą o rozpropagowanie tych informacji pośród przedstawicieli świata biznesu w Buffalo oraz przedstawicieli tamtejszej Polonii. W listach intencyjnych wysłanych do Buffalo zawarto również informację, że Rzeszów otwarty jest na wszelkie nowe inwestycyjne i inicjatywy gospodarcze.

W terminie od 21 lipca do 2 sierpnie 2003 r. odbyła się XIII edycja Kursu Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International”. Kurs Pomost International w tym roku prowadziło 13 nauczycieli-wolontariuszy z Buffalo. W XIII edycji kursu udział wzięło 98 osób – na kursie całodziennym i 23 osoby na kursie wieczorowym. Pośród uczestników kursu całodziennego w tym roku, po raz kolejny, znajdowała się 7-osobowa grupa Węgrów z partnerskiego miasta Nyiregyhaza.

W terminie od 21 lipca do 3 sierpnia br. gościła w Rzeszowie grupa przedstawicieli Stowarzyszenia Buffalo - Rzeszów Partner Cities., Inc, którzy podczas swojego pobytu w Rzeszowie wzięli udział w spotkaniu (21.07.2003 r.) w Domu Samotnej Matki z Zastępcą Prezydenta Rzeszowa Markiem Koberskim oraz Księdzem Biskupem Kazimierzem Górnym, który otrzymał wparcie materialne od Stowarzyszenia oraz w oficjalnym spotkaniu (22.07.2003 r.), w Ratuszu Miejskim z Prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, a także w Domu Dziecka Nr 2, który po raz kolejny otrzymał wsparcie finansowe od Stowarzyszenia BRSC, Inc., w wysokości 2 tys. $. Przedstawiciele Stowarzyszenia BRSC, Inc., na ręce Prezydenta Rzeszowa przekazali także list intencyjny agencji adopcyjnej z Buffalo z prośbą o informacje dotyczące możliwości adoptowania dzieci polskich przez mieszkańców USA.

Przedstawiciele organizacji Pomost International oraz BRSC, Inc., wzięli udział w spotkaniu (3.08.2003 r.) z Edwardem Białkiem, rzeszowskim artystą plastykiem, który planuje wystawę swoich prac w Buffalo.

Podczas swojego pobytu w Rzeszowie przedstawiciele BRSC, Inc., także wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami WSIiZ w Rzeszowie, w celu ustalenia szczegółów pobytu na praktykach studenckich w Rzeszowie uczniów z Villa Maria College z Buffalo. 

2004 r.

W XIV Kursie Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej POMOST INTERNATIONAL, który odbył się w dniach 19-31 lipca, po raz czwarty wzięli udział uczniowie i dorośli z miasta partnerskiego Nyíregyháza.