Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2003 - 2009

Współpraca z miastem Lamia 2003 - 2009

2003 r.

15-19 września 2003 r. - wizyta przedstawicieli greckiego miasta Lamía w Rzeszowie, w składzie: Georgios Kotronias – Burmistrz, Dymitrios Siliunis – Wiceburmistrz, Dymitrios Kutras – Wiceburmistrz, Vasilios Antzulis – Przewodniczący Rady Miasta, Panajotis Kravaritis – Prezes Wojewódzkiego Koła Łowieckiego, Kostantinos Mustakas – osoba odpowiedzialna za kontakty z UE w Urzędzie Miasta Lamia, Panajotis Karellis – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Lamii, Andrzej Jannakakos– Prezes Związku Grecko-Polskiego im. F. Chopina w Lamii.
Pierwsza wizyta delegacji Samorządu Miasta Lamia w Rzeszowie, miała na celu prezentację greckim partnerom potencjału kulturalnego i gospodarczego miasta i regionu. Kontakt ten w przyszłości powinien doprowadzić do podpisania umowy o partnerstwie między Rzeszowem a Lamią, co byłoby korzystne dla obu stron. Podczas wizyty odbyło się w Ratuszu oficjalne spotkanie z Władzami Miasta, przedstawicielami Rady i Urzędu Miasta Rzeszowa, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Izby Przemysłowo-Handlowej, Izby Rzemieślniczej, Business Center Club, Podkarpackiego Klubu Biznesu, Podkarpackiego Stowarzyszenia Turystycznego, Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Omówiono możliwości konkretnych form współpracy między Rzeszowem a Lamią w zakresie współpracy samorządów miast, samorządów gospodarczych, rozwoju turystyki i wspólnego występowania o dofinansowania przedsięwzięć z funduszy UE.
W ramach nawiązanej współpracy z greckim miastem Lamía, w dniach 7-13 listopada 2003 r. na zaproszenie Ambasadora RP Grzegorza Dziemidowicza zorganizowano prezentację oferty turystycznej i gospodarczej Rzeszowa podczas uroczystego spotkania w ambasadzie RP z okazji Święta Narodowego 11 listopada.

2004 r.

Na zaproszenie Pana Burmistrza George Kotroniasa przebywała w Lamii w dniach 9-15 maja delegacja miasta Rzeszowa, w składzie: Pani Elżbieta Dzierżak – Przewodnicząca Rady Miasta, Pan Marek Koberski – Zastępca Prezydenta Miasta, Pan Mieczysław Łagowski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej. Podczas pobytu delegacji w Lamii podpisano wstępną umowę o współpracy pomiędzy Rzeszowem a Lamią. Omówiono także kwestie współpracy na najbliższe miesiące, w tym sprawę promocji Rzeszowa i regionu podczas Olimpiady w Atenach.

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Rzeszowem i Lamią została podjęta 6 lipca 2004 r.

W dniach 19-22 sierpnia, podczas Olimpiady w Atenach, Urząd Miasta Rzeszowa wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową, Urzędem Marszałkowkim Województwa Podkarpackiego oraz Ambasadą RP w Atenach zorganizowali prezentację województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa, jak również promocję wyrobów lokalnych producentów. Promocji towarzyszyły występy zespołów z Rzeszowa. W tym czasie Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła złożyli dwudniową wizytę w Lamii.

W dniach 10-19 września Urząd Miasta Rzeszowa wraz z Izbą Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie oraz Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Atenach wziął udział w 69. Międzynarodowych Targach TIF w Salonikach. Zaprezentowana została oferta przedsiębiorstw podkarpackich.

2005 r.

W dniach 5-11 lutego przebywała w Rzeszowie oficjalna delegacja miasta Lamia wraz z Georgiosem Kotroniasem burmistrzem oraz Krzysztofem Lewandowskim Radcą Ambasady RP w Atenach. Okazją do pobytu w Polsce było uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy Rzeszowem a Lamią w dniu 8 lutego 2005 r. Uroczystości towarzyszyła wystawa fotograficzna Lamia w fotografii, którą można było zwiedzać w Galerii pod Ratuszem w dniach 8-28 lutego.

W dniach 28 maja – 5 czerwca przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie wzięli udział w Krajowych Targach Wielobranżowych w Lamii. W czasie pobytu podpisana została umowa o współpracy pomiędzy rzeszowską i lamijską izbą przemysłowo-handlową.

W dniach 23-27 czerwca odbył się w Lamii Międzynarodowy Festiwal Chórów, w którym wziął udział Chór Kameralny Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierunkiem pani Bożeny Stasiowskiej-Chrobak. Występ rzeszowskiego chóru wzbudził ogromny entuzjazm wśród lamijskiej publiczności.

W dniach 14-22 października gościła w Lamii oficjalna delegacja Miasta Rzeszowa wraz z Prezydentem Miasta Tadeuszem Ferencem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Andrzejem Decem. Podczas wizyty odbyło się uroczyste złożenie przyrzeczenia o przyjaźni i partnerstwie, będące kontynuacją uroczystości podpisania umowy o partnerstwie.

W dniach 26 grudnia 2005 r. – 8 stycznia 2006 r. przebywała w Myczkowcach i Rzeszowie 43-osobowa grupa z Lamii, w ramach wymiany młodzieży. W sierpniu 2006 roku grupa młodzieży z Rzeszowa pojedzie do Lamii.

2006 r.

W dniach 4-10 czerwca przebywał w Rzeszowie z rewizytą Chór Miejski z Lamii, pod dyrekcją Ilijasa Erzenisa, który koncertował wspólnie z Chórem Kameralnym Uniwersytetu Rzeszowskiego z okazji 15-lecia Instytutu Muzyki URz oraz wspólnie z chórami zrzeszonymi w Podkarpackim Związku Chórów i Orkiestr. Wraz z chórem przebywał w Rzeszowie wiceburmistrz Lamii Spiros Iliopulos.

W dniach 9-22 sierpnia na zaproszenie burmistrza Georgiosa Kotroniasa w Kenurjo k/Lamii przebywała 40-osobowa grupa dzieci z MOPS-u oraz z Gimnazjum Nr 10 w ramach wymiany młodzieży.

2007 r.

W dniach 22 – 27 czerwca przebywał w Rzeszowie Burmistrz Lamii Georgios Kotronias z małżonką. Burmistrzowi towarzyszyli m. in. jego zastępca Georgios Sajas, Radni tamtejszej Rady Miasta: Panajotis Papavasiliou i Georgios Papijas oraz Andreas Giannakakos – prezes Związku Polsko – Greckiego im. F. Chopina w Lamii. 25 czerwca goście zostali przyjęci przez Prezydenta Rzeszowa na oficjalnym spotkaniu w Ratuszu.

Razem z delegacją oficjalną w dniach 22 czerwca – 1 lipca przebywała w Rzeszowie 50-osobowa grupa artystów z Lamii – muzycy Miejskiej Orkiestry Dętej oraz tancerze Zespołu Folklorystycznego KALIVIA. Okazją do odwiedzin Rzeszowa było Święto Paniagi 23-24 czerwca, zainaugurowane wspólnie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i Burmistrza Lamii G. Kotroniasa. Grecy zaprezentowali swe fantastyczne umiejętności taneczne na scenie ustawionej pod wieżą rzeszowskiej Fary, a zorbę zatańczyli niemal wszyscy uczestnicy spektaklu, łącznie z burmistrzem Kotroniasem i Prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. Goście z Lamii przygotowali też dla uczestników Święta na Pańskiej wystawę fotograficzną i poczęstunek z tradycyjnej greckiej kuchni. W pozostałe dni goście uczestniczyli w bogatym programie turystyczno-krajoznawczym, zwiedzali Rzeszów, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Kraków, Kopalnię Soli w Wieliczce, Oświęcim, Krosno i Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce oraz Solinę.

2008 r.

4-9 czerwca 2008 r. przebywała w Lamii delegacja Miasta Rzeszowa na czele z Zastępcą Prezydenta Rzeszowa, Henrykiem Wolickim. Celem delegacji była wzajemna promocja turystyczna, w związku z czym w delegacji uczestniczyli również przedstawiciele rzeszowskich instytucji turystycznych.

17-21 lipca 2008 roku przebywała z wizytą w Rzeszowie oficjalna delegacja Lamii. Przedstawiciele Miasta Lamii gościli w Rzeszowie na odbywającym się w dniach 18-23 lipca Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.

2009 r.

W dniach 28 lutego – 1 marca 2009 roku drużyna z Lamii wzięła udział w międzynarodowym halowym turnieju piłki nożnej miast partnerskich o puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa.

W dniach 10-28 września 2009 roku BWA w Rzeszowie wraz z Miejską Galerią Sztuki SKATE w Lamii zorganizowały wymianę artystyczną połączoną z wystawą sztuki współczesnej. W jej ramach 60 prac 22 polskich autorów zostało zaprezentowanych w Lamii oraz 60 prac greckich autorów wystawiono w Rzeszowie.

26 września – 1 października 2009 roku w Rzeszowie gościła 7-osobowa delegacja z Lamii: Vasi’lis Koutkias – Radny Miasta, Takis Papavasili’ou – Dyrektor Urzędu Miasta, Andreas Giannaka’kos z komisji ds. kultury, sportu i współpracy międzynarodowej, Geo’rgios Papi’s z Urzędu Miasta oraz troje tamtejszych malarzy.