Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2003 - 2009

Współpraca z miastem Nyiregyhaza 2003 - 2009

2003 r.

30 stycznia 2003 r. – spotkanie w rzeszowskim Ratuszu przedstawicieli „Sóstó Gyógyfürdők Rt.” - spółki miasta Nyiregyhaza - z przedstawicielami biur podróży z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Zaprezentowano walory turystyczne i ofertę hotelarsko-gastronomiczną uzdrowiska Sóstó będącego dzielnicą Nyíregyházy.

3 marca 2003 r. – udział Pétera Nagy – głównego specjalisty ds. energetyki Urzędu Miasta Nyíregyháza w organizowanym w rzeszowskim Ratuszu spotkaniu dotyczącym możliwości wykorzystania rzeszowskich złóż wód geotermalnych.

7-9 marca 2003 r.– udział przedstawicieli Miasta Rzeszowa wraz z biurami turystycznymi JANUSZ z Przemyśla i POLONEZ z Jarosławia w VIII Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKÁCIÓ 2003 w Nyíregyházie. Wizyta Zastępcy Prezydenta Jerzego Jędryki na Targach, odbyły się spotkania z węgierskimi specjalistami w zakresie gospodarki komunalnej i eksploatacji zasobów wód geotermalnych.

9-11 maja 2003 r. – wizyta w Rzeszowie delegacji Samorządowej Zawodowej Straży Pożarnej z Nyíregyházy, wraz z Komendantem László Dombrádym, z okazji obchodów 130-lecia rzeszowskiej PSP i uroczystego przekazania sztandaru dla KM PSP w Rzeszowie.

30.05.-01.06. 2003 r. – wizyta w Nyíregyházie delegacji KM PSP z Zastępcą Komendanta Miejskiego Florianem Pelczarem z okazji wojewódzkich zawodów w sporcie pożarniczym OSP w Szakoly pod Nyíregyházą oraz 75-lecia OSP w Szakoly.

12-13 czerwca 2003 r. – wizyta w rzeszowskim MPEC-u delegacji z firmy Nyírtávhő z Nyiregyhazy, obsługującej miasto w zakresie energetyki cieplnej.

13-16 czerwca 2003 r. – udział młodzieży z Rzeszowa (80 osób) w Olimpiadzie Młodzieży Miast Partnerskich. Wizyta Prezydenta Tadeusz Ferenca w Nyíregyházie z okazji olimpiady, udział Prezydenta w konferencji „Teraźniejszość i przyszłość Unii Europejskiej” – „Rola partnerskich kontaktów miast”.

20 lipca-2 sierpnia 2003 r. – udział 7-osobowej grupy z Nyíregyházy w Kursie Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej POMOST INTERNATIONAL w Rzeszowie. Już po raz trzeci grupa młodzieży z Węgier wzięła udział w organizowanym przez Urząd Miasta Rzeszowa Kursie. Tegoroczny pobyt odbił się szerokim echem w prasie lokalnej w Nyíregyházie.

18-20 lipca 2003 r. – udział instruktorów ceramiki z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej w Festiwalu Sztuk Narodów Europy w Nyíregyházie.

7-25 września 2003 r. – Udział Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej w XI Międzynarodowej Wystawie Rękodzieła Artystycznego w Nyíregyházie. W uroczystym otwarciu Wystawy wzięła udział Lucyna Basta – Dyrektor DPS oraz Marek Pietruszka – Kierownik WTZ. Prace instruktorów i uczestników Warsztatu już po raz drugi wystawione zostały na nyíregyháskiej wystawie. Swoją nastrojowością i swoistą odmiennością zyskują szerokie grono zainteresowanych odbiorców.

23-26 września 2003 r. – wizyta w Nyíregyházie delegacji rzeszowskiego MPEC-u.

23 października 2003 r. – spotkanie w Ratuszu z Zastępcą Prezydenta Miasta Rzeszowa Ryszardem Winiarskim 40-osobowej grupy przedstawicieli Samorządu Polskiej Mniejszości Narodowej z Nyíregyházy wraz z Prezesem Tamásem Bárkányim.

2004 r.

5-7 marca 2004 r. – udział w IX Międzynarodowych Targach Ruchu Turystycznego Podróży i Rekreacji.

19-24 marca 2004 r. – udział grupy artystycznej z Nyíregyházy w organizowanym w Rzeszowie cyklu imprez kulturalnych pod nazwą „Spotkanie z kulturą węgierską”.

3-6 maja 2004 r. – udział delegacji rzeszowskiej straży pożarnej w obchodach Dnia Świętego Floriana patrona strażaków z okazji 120 rocznicy powstania straży pożarnej w Nyíregyházie.

2005 r.

4-6 marca 2005 r. - udział przedstawicieli Miasta Rzeszowa wraz z biurami turystycznymi w X Międzynarodowych Targach Turystycznych VAKÁCIÓ w Nyíregyházie.

20-23 maja 2005 r. – uroczyste przekazanie sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, udział delegacji straży pożarnej z Nyíregyházy.

4 czerwca 2005 r. – wizyta w Nyíregyházie i miejscowości Ibrány delegacji KM PSP z Rzeszowa oraz burmistrza Głogowa Małopolskiego Kazimierza Rokity. Nawiązanie wspólpracy partnerskiej pomiędzy Głogowem Małopolskim, a miejscowością Ibrány.

2 grudnia 2005 – wizyta w Rzeszowie członków Komisji Integracji Europejskiej, Współpracy Zagranicznej i Mniejszości Narodowych przy Radzie Miasta Nyíregyháza.

2006 r.

W dniach 7- 9 kwietnia 2006 r. delegacja miasta Rzeszowa wzięła udział w Targach Turystycznych VAKÁCIÓ 2006 w Nyíregyházie. W delegacji wzięli udział dziennikarze rzeszowskich mediów i przedstawiciele CUT(Izby Turystycznej), łącznie 8 osób, które uczestniczyły w STUDYTOUR zorganizowanej dla dziennikarzy z miast partnerskich w Nyíregyházie i Szosto.

W dniach 18-22 maja 2006 roku w Rzeszowie odbył się Carpathia Festiwal, w którym w ramach Dnia Państw Grupy Wyszehradzkiej uczestniczyła grupa MC HAWER eś TEKKNO oraz Krisztiana Banhidiego z Nyíregyházy(otrzymał wyróżnienie).

W dniach 1-5 maja 2006 roku Rzeszów wziął udział w Międzynarodowych Targach Wschód-Zachód EXPO. Stoisko zostało współorganizowane z Izbą Przemysłowo- Handlową. W spotkaniu z Prezesem nyíregyháskiej Izby wzięli udział J. Sokołowska, A. Szafirska z Urzędu Miasta Rzeszowa oraz R. Kisała, Dyrektor Biura Izby Przemysłowo - Han.

2 czerwca Zastępca Prezydenta - R. Winiarski wziął udział w otwarciu Targów, miała miejsce wizyta w Magistracie, spotkanie z Panią Burmistrz Nyíregyházy J. Csabai. Na otwarciu Targów wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Tradycja” z Miejskiego Domu Kultury w Rzeszowie.

W uroczystościach związanych z obchodami Święta Ulicy Pańskiej w dniu 25 czerwca 2006 roku wziął udział Pani Burmistrz Csabai, wystąpiły także zespoły RE-FLEX i Figuro.

Przedstawiciele Nyíregyházy wzięli udział w Jarmarku Karpackim w Ustrzykach Dolnych w dniach 29-30 lipca 2006 roku. Stoisko było zorganizowane wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa.

W dniach 8- 10 września delegacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej złożyła wizytę straży pożarnej w Nyíregyházie.

W dniach 7- 10 września przedstawiciele miasta Rzeszowa pod przewodnictwem L. Rozborskiej – Dyrektor MOPS wzięli udział w konferencji osób niepełnosprawnych w Nyíregyházie.

W dniach 21-22 września odbyła się wizyta przedstawicieli Miasta Rzeszowa w Sòslògyfùsdò, spotkanie z Panem Tamaśem Belusem w sprawie Funkcjonowania Aquaparku i wód geotermalnych.

10 listopada 2006 roku w rzeszowskim Ratuszu podpisano porozumienie pomiędzy Izbami Handlowo- Przemysłowymi Rzeszowa i Nyíregyházy.

1 grudnia 2006 roku w Nyíregyházie odbył się wieczór wigilijny organizowany przez Samorząd Polskiej Mniejszości z udziałem Wiceburmistrza Lászlò Nagy. W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Prezydenta Rzeszowa M. Ustrobiński i J. Sokołowska z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu.

2007 r.

28 lutego 2007 roku zapoczątkowana została współpraca w zakresie tworzenia i prowadzenia – z udziałem Czwórki Wyszechradzkiej – publikacji turystycznej i strony internetowej. Obejmuje ona gromadzenie danych, utrzymywanie kontaktu z instytucjami turystycznymi i wspólne opracowanie materiałów, a adresowana jest głównie do turystów odwiedzających miasta partnerskie z krajów wyszechradzkich.

9-11 marca 2007 roku - delegacja miasta Rzeszowa wzięła udział w Targach Turystycznych VAKÁCIÓ 2007 w Nyíregyházie. Jednym z głównych tematów podejmowanym tamże była turystyka rodzinna i młodzieżowa w ramach współpracy miast partnerskich. Miasto Rzeszów prezentowało swoją ofertę na wspólnym stoisku miast partnerskich.

Współpracę z Młodzieżowym Klubem Pływackim w Nyíregyházie nawiązał rzeszowski Klub Pływacki „Sokół”. Współpraca polega na organizacji kilkudniowych wspólnych zgrupowań sportowo-turystycznych. 16-18 listopada 2007 – reprezentanci KP „Sokół” przebywali na zgrupowaniu i zawodach pływackich Szabolcs Cupa. Program pobytu: trening, zawody, zwiedzanie miasta, ZOO, Aqua Park.

7 grudnia 2007 roku w Nyíregyházie odbył się wieczór wigilijny organizowany przez Samorząd Polskiej Mniejszości. Rzeszów reprezentowany był przez Rzeszów Klezmer Band z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2.

2008 r.

7-9 marca 2008 roku - delegacja Miasta Rzeszowa w składzie: J. Sokołowska z Urzędu Miasta oraz D. Hudzik i A. Dyrda z rzeszowskiej informacji turystycznej wzięli udział w Targach Turystycznych VAKÁCIÓ 2006 w Nyíregyházie. Miasto Rzeszów prezentowało swoją ofertę na wspólnym stoisku miast partnerskich.

14-15 czerwca 2008 roku – wizyta Wiceburmistrza Giby Tamása i przedstawiciela Sóstó-Gyógyfürdők oraz zespołu Nyírség z okazji otwarcia sezonu turystycznego w Rzeszowie.

26-27 września 2008 roku – wizyta w Nyíregyházie Zastępcy Prezydenta M. Ustrobińskiego i J. Sokołowskiej. Spotkanie dotyczyło programu transportu publicznego i gospodarki odpadami.

5 grudnia 2008 roku – Wieczór Wigilijny połączony z obchodami 10-lecia Samorządu Mniejszości Polskiej, w którym uczestniczyli: Rzeszów Klezmer Band, 2 pary ze Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Połoniny oraz J. Sokołowska z Urzędu Miasta.

W ramach współpracy Klubu Pływackiego „Sokół” z Klubem Pływackim w Nyíregyházie młodzi pływacy z Nyíregyházy po raz pierwszy gościli w Rzeszowie 1-3 maja 2008 i wzięli wspólnie udział w zgrupowaniu oraz startowali w zawodach „Sprint Rock Meeting” w Dębicy.

21-23 listopada 2008 roku reprezentanci KP „Sokół” przebywali na zgrupowaniu i zawodach pływackich Szabolcs Cupa w Nyíregyházie.

2009 r.

7-9 marca 2009 roku - delegacja Miasta Rzeszowa wzięła udział w Targach Turystycznych VAKÁCIÓ 2006 w Nyíregyházie.

20-22 marca 2009 roku – rzeszowski Klub Pływacki „Sokół” wraz z zawodnikami NYVSC Nyíregyháza wzięli udział w zgrupowaniu szkoleniowym w Ustrzykach Dolnych. Kluby te wymieniały się doświadczeniami szkoleniowymi przy okazji podobnych imprez kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich lat.

14-18 maja 2009 roku – udział w spotkaniu „Wielokolorowa Europa – interkulturowy dialog w ramach współpracy partnerskiej miast” Imprezie tej towarzyszyła m. in. wystawa prac artystów miast partnerskich Nyíregyházy, w tym dzieła R. Dudka, dyrektora Biura Wystaw Artystycznych oraz P. Rędziniaka, pracownika BWA. Tematem forum dyskusyjnego były możliwości współpracy międzynarodowej miast partnerskich na płaszczyźnie kultury. Rzeszów był reprezentowany przez 2 artystyczne zespoły młodzieżowe (Hubka Band i Połoniny) oraz poprzez oficjalną delegację (K. Fijołek –przewodniczący Rady Miasta, W. Wywrocki z Rady Miasta, L. Mazepa – Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne, R. Dudek, P. Rędziniak – BWA, I. Gałuszka – Dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa oraz A. Leśniewska – Polskie Radio Rzeszów).

11 grudnia 2009 roku - w Nyíregyházie odbył się wieczór wigilijny organizowany przez Samorząd Polskiej Mniejszości. Rzeszów reprezentowany był przez sekstet z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.

W ramach współpracy Klubu Pływackiego „Sokół” z Klubem Pływackim w Nyíregyházie pływacy z Nyíregyházy i Rzeszowa 20-22 marca 2009 roku uczestniczyli w zgrupowaniu w Ustrzykach Dolnych. 20-22 listopada 2009 roku reprezentanci KP „Sokół” przebywali na zgrupowaniu i zawodach pływackich Szabolcs Cupa w Nyíregyházie.