Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2003 - 2009

Współpraca z miastem Satu Mare 2003 - 2009

2003 r.

Kontakty Rzeszowa z miastem Satu Mare w Rumunii nawiązane zostały poprzez wspólne miasto partnerskie – Nyíregyházę, gdzie w dniach 13-15 czerwca 2003 roku odbyło się Spotkanie Młodzieży Miast Partnerskich i Zaprzyjaźnionych Nyíregyházy. W ramach spotkania zorganizowano również turniej sportowy, w którym wzięły udział m.in. młodzieżowe drużyny koszykówki chłopców z rzeszowskiego V Liceum Ogólnokształcącego oraz z Kolegium Narodowego „Mihai Eminescu” z Satu Mare. Trenerzy obydwu drużyn – Zdzisław Myrda i Gheorghe Popdan – nawiązali od tego momentu ściślejszą współpracę, organizując coroczne międzynarodowe turnieje koszykarskie naprzemian w Rzeszowie i w Satu Mare. Młodzież z Rzeszowa dwukrotnie (w latach 2005 i 2007) wzięła udział w turniejach organizowanych w Satu Mare, zdobywając pierwsze miejsca.

2006 r.

W czerwcu 2006 roku drużyna koszykarska z Kolegium Narodowego „Mihai Eminescu” otrzymała zaproszenie do Rzeszowa, na turniej organizowany z okazji Dni Rzeszowa. W tym samym czasie, w dniach 1-5 czerwca gościła w Rzeszowie oficjalna delegacja Miasta Satu Mare z Wiceburmistrzem Viorelem Solskim na czele. Podjęto wówczas rozmowy dotyczące przygotowania wspólnych projektów z dofinansowaniem UE.

W dniach 18-20 sierpnia 2006 roku Zastępca Prezydenta Rzeszowa Marek Ustrobiński wziął udział w organizowanym w Satu Mare Święcie Partium.

2007 r.

11 maja 2007 roku w Galerii Sztuk Pięknych Muzeum Wojewódzkiego w Satu Mare otwarta została wystawa fotograficzna o Rzeszowie i regionie pt.: „Razem w Nowej Europie”, przygotowana przez Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa, w ramach programu Ministerstwa Kultury „Promocja kultury polskiej za granicą”.

Wiceburmistrz Satu Mare Viorel Solski gościł w Rzeszowie w dniach 17-20 maja 2007 roku, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Carpathia Rzeszów 2007”, w którym wzięło udział dwoje uczestników z Satu Mare – Ioana Boca i Radu Bledea z zespołem In Extensio.

22 października 2007 roku Miasto Satu Mare zorganizowało konferencję miast wojewódzkich położonych na terenie Euroregionu Karpackiego, w której wzięli udział przedstawiciele miast: Koszyce ze Słowacji, Beregowo i Użgorod z Ukrainy, Nyíregyháza z Węgier, Baia Mare i Satu Mare z Rumunii. Miasto Rzeszów reprezentowane było przez Zastępcę Prezydenta Marka Ustrobińskiego. Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że miasta te położone są w jednym regionie geograficznym, łączy je wspólna historia i kultura. Atuty te należy wykorzystać w celu ożywienia współpracy, zwłaszcza teraz, kiedy dostępne są środki unijne. Uzgodniono, że należy stworzyć wspólną stronę internetową oraz opracować zasady wspólnej promocji terenów inwestycyjnych miast, z naciskiem na specjalne strefy ekonomiczne. Gospodarka, ochrona środowiska, utylizacja odpadów oraz kultura i turystyka to główne dziedziny przyszłej współpracy. Uczestnicy konferencji odwiedzili również szkoły i przedszkola w Satu Mare, chętne do nawiązania współpracy z podobnymi placówkami za granicą. Okazją do zorganizowania konferencji była uroczystość wręczenia Samorządowi Satu Mare Honorowej Flagi Rady Europy.

Ukoronowaniem nawiązanej współpracy było uroczyste podpisanie 12 grudnia 2007 roku przez Burmistrza Satu Mare Iuliu Ilyés i Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca Umowy o partnerstwie pomiędzy Satu Mare i Rzeszowem. Uroczystość ta została połączona z otwarciem nowej, wydłużonej Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie.

2008 r.

3-5 kwietnia 2008 roku miała miejsce wizyta mająca na celu zaplanowanie przebiegu dalszej współpracy pomiędzy miastami. Delegacji w składzie: Z-ca Prezydenta S. Sienko, L. Rozborska i J. Sokołowska z Urzędu Miasta towarzyszył Chór Kameralny Uniwersytetu Rzeszowskiego, który wystąpił w tamtejszej Katedrze.

29 maja – 1 czerwca 2008 roku - drużyna koszykówki chłopców z Liceum Michai Eminescu z Satu Mare wzięła udział w turnieju Koszykarskim o Puchar Prezydenta.

5-8 czerwca 2008 roku - drużyna piłki nożnej juniorów ze szkoły sportowej wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju piłki Nożnej Dzieci „Cupa Sătmarului”.

W lipcu 2008 roku na zaproszenie Prezydenta Miasta Rzeszowa 5 osób z Satu Mare uczestniczyło w Kursie Języka Angielskiego „Pomost International” organizowanym przez Urząd Miasta Rzeszowa we współpracy partnerskiej z miastem Buffalo.

24-27 lipca 2008 roku - drużyna piłki nożnej Atletic Satu Mare wzięła udział w turnieju zorganizowanym z okazji 60-lecia KS Junak Słocina Rzeszów.

2009 r.

28 lutego – 1 marca 2009 roku drużyna z Satu Mare wzięła udział w międzynarodowym halowym turnieju piłki nożnej miast partnerskich o puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa.

30 maja 2009 roku drużyna futsalu Urzędu Miasta Rzeszów wzięła udział w halowym partnerskim turnieju piłki nożnej w Satu Mare.

28 czerwca 2009 roku drużyna Olimpia z Satu Mare wzięła udział w turnieju piłki nożnej na Słocinie.

22-24 października miała miejsce wizyta Zastępcy Prezydenta Satu Mare, Gábora Kereskényiego oraz Radu Hosu, przedstawiciela tamtejszego inwestora. Celem była chęć zapoznania się z dokumentacją projektową hali na Podpromiu oraz jej zwiedzanie. Było to związane z planami powstania obiektu o podobnym przeznaczeniu w Satu Mare.