Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2003 - 2009

Współpraca z miastem Lwów 2003 - 2008

2003 r.

12-14 marca 2003 r. – wizyta delegacji ze Lwowa na czele z merem Ljubomyrem Buniakiem oraz prezesów i dyrektorów lwowskich przedsiębiorstw. Spotkanie z prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem i przedstawicielami przedsiębiorstw z Rzeszowa, wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów.

Marzec 2003 r. – udzielenie poparcia przez Miasto Rzeszów projektowi „Utworzenie Centrum Municypialnego, szkolenia i przeszkolenia przewodników we Lwowie”.

3-4 maja 2003 r. – wizyta Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca we Lwowie z okazji Dni Lwowa.

2004 r.

W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2004 r. w ramach obchodów Dni Lwowa odbył się turniej piłki nożnej, w którym wzięła udział drużyna Radnych Miasta Rzeszowa. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele oficjalnej Delegacji Miasta Rzeszowa: Franciszek Kosiorowski - Zastępca Prezydenta Rzeszowa oraz Jacek Kiczek – Radny Miasta Rzeszowa.

W dniach 13-16 maja 2004 r. odbyło się we Lwowie II Ukraińsko-Polskie Spotkanie Pediatrów, podczas którego zostały podpisane umowy o współpracy między oddziałami Towarzystw Pediatrycznych Rzeszowskim i Lwowskim oraz pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i Lwowskim Uniwersytetem Medycznym.

2005 r.

W dniach 6-7.01.2005 r. na zaproszenie Mera Lwowa gościła we Lwowie kapela ludowa „Ojra” Rzeszów ze Słociny oraz przedstawiciele organizacji młodzieżowych województwa podkarpackiego, którzy uczestniczyli w obchodach Święta Bożego Narodzenia.

Z okazji obchodów Dnia Miasta Lwowa 7-9 maja 2005 r. gościła we Lwowie Delegacja Miasta Rzeszowa: Prezydent Miasta – Tadeusz Ferenc, Zastępca Prezydenta – Ryszard Winiarski i Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy – Stanisława Bęben. W programie obchodów znalazła się między innymi opera „Skradzione szczęście”, festiwale oraz Lwowski Bal Dobroczynny.

6.06.2005 r. Prezydent Rzeszowa przyjął na spotkaniu w Ratuszu 10-osobową grupę wykładowców architektury i studentów z Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej, których prace wykonane w oparciu o katalog wyrobów nowoczesnych w Polsce zostały wyróżnione nagrodą w formie „Wycieczki po realizacjach budowlanych w Rzeszowie i Krakowie”.

2006 r.

W dniach 22-23 kwietnia 2006 r. odbył się we Lwowie Międzynarodowy Turniej Brydża Sportowego, organizowany wspólnie ze Związkami Brydża Sportowego województwo podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Prezydent Miasta Rzeszowa przyjął zaproszenie do objęcia Turnieju patronatem honorowym.

W ramach obchodów 750-lecia miasta Lwowa w dniach 28.04. – 8.05. 2006 r. odbył się rajd samochodowy zabytkowych ZAPOROŻCÓW zorganizowany przez Lwowski Auto-Fan-Klub „ZAZ_KOZAK”. Trasa rajdu prowadziła przez Lwów, Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawę i Lublin.

Delegacja Miasta Rzeszowa: Zastępca Prezydenta – Ryszard Winiarski oraz Przewodniczący Rady Miasta – Waldemar Szumny uczestniczyła w uroczystych obchodach 750-lecia Miasta Lwowa 30.09. – 1.10.2006 r.

2007 r.

W ramach kontaktów ze Lwowem obecnie prowadzony jest Program „Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy” (trwający od maja 2007 do kwietnia 2008), współfinansowany ze środków INTERREG IIIA/TACIS CBC w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białorus-Ukraina.
Kontynuowana jest także od lat współpraca Politechniki Rzeszowskiej i Lwowskiej, wyrażająca się licznymi projektami, m.in. w dziedzinie architektury, a także współpraca w dziedzinie medycyny pomiędzy oddziałami Towarzystw Pediatrycznych Rzeszowskim i Lwowskim oraz pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i Lwowskim Uniwersytetem Medycznym.

Artyści miast partnerskich z Ukrainy, podobnie jak wszystkich europejskich miast partnerskich Rzeszowa zapraszani są corocznie do udziału w organizowanym od 2006 r. w Rzeszowie festiwalu muzycznym Carpathia Festiwal.

W dniach 4-6 października 2007 r. odbyło się VII Lwowskie Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „EURO – 2012: Naprzód Ukraino!” Forum to jest największym tego rodzaju wydarzeniem w Zachodniej Ukrainie i przyciąga wielu inwestorów i przedsiębiorców. Współorganizatorami Forum jest Federacja Piłkarska Ukrainy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Ukrainy oraz Ministerstwo Polityki, Rodzinnej, Młodzieżowej i Sportowej Ukrainy. W Forum tym uczestniczył Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Rzeszowa Mariusz Piotr Sidor.

2008 r.

W 2008 r. kontynuowana była współpraca miast w ramach rozpoczętego w 2007 r. programu „Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy”, który zakończony został w kwietniu. W ramach programu przeprowadzono wspólne szkolenia pracowników w zakresie różnych zadań administracji miejskiej, m.in. planowania i realizacji inwestycji miejskich, promocji inwestycyjnej i turystycznej miasta, ekologii.