Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi 2003 - 2009

Współpraca z miastem Bielefeld 2003 - 2009

2003 r. 

30 stycznia 2003 r. miało miejsce spotkanie Prezydenta Tadeusza Ferenca z 18-osobową grupą studentów i nauczycieli akademickich z Oberstufen-Kolleg działającym przy Uniwersytecie w Bielefeldzie. Grupa ta przebywała w Rzeszowie w dniach od 26 stycznia do 2 lutego br. w ramach seminarium poświęconego integracji europejskiej organizowanej przez WSZ w Rzeszowie. W delegacji udział wzięła także Przewodnicząca Kuratorium Partnerstwa Miast Bielefed-Rzeszów Pani Ursula Schwarz.

11 lutego 2003 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Prezydenta Ryszarda Winiarskiego z pracownikami Urzędu Miasta z Bielefeldu, którzy zajmują się walką z bezrobociem wśród młodzieży. Delegacja niemiecka przebywała w Rzeszowie w dniach 10-12 lutego 2003 r. w ramach rewizyty na zaproszenie Rzeszowskiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego. Program pobytu obejmował szkolenia dla młodzieży oraz dla polskich trenerów prowadzone przez niemieckich konsultantów.

W dniach 31.03.2003 - 5.04.2003 miała miejsce wizyta oficjalnej delegacji Rzeszowa w Bielefeldzie. Na czele delegacji stał Zastępca Prezydenta Rzeszowa, Ryszard Winiarski. Tematem głównym wizyty były struktura i sposoby funkcjonowania sportu komunalnego w obu miastach. Członkowie delegacji spotkali się z przedstawicielami wszystkich frakcji wchodzących w skład Rady Miasta Bielefeld tj. SPD, CDU, Sojusz 90/Zieloni jak również z działaczami sportowymi i przedstawicielami klubów sportowych w Bielefeldzie. Delegacja odwiedziła Uniwersytet Bielefeld i została przyjęta przez rektora oraz prof. Dietricha Kurza, który przedstawił kierunki i metody kształcenia na wydziale sportu. Prezydent Winiarski przekazał propozycję Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego nawiązania kontaktu z analogiczną jednostką z Uniwersytetu Bielefeld. Delegacja z Rzeszowa zwiedziła też dzielnicę „Bethel”- największy w Europie kompleks ośrodków sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie oraz Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bielefeld. Członkowie delegacji zostali przyjęci przez Nadburmistrza E. Davida. Podczas rozmów przekazano pismo FUNDACJI CARITAS z Rzeszowa z propozycją nawiązania współpracy z podobną instytucją z Bielefeld, jak również przedstawiono inicjatywę zorganizowania Forum Gospodarczego Lwów-Rzeszów-Bielefeld. Delegacja z Rzeszowa wzięła także udział w uroczystościach jubileuszu 10-lecia Teatru Lalek „Otwarte Oczy” z Bielefeldu.

19 maja 2003 r. Prezydent Tadeusz Ferenc przyjął w Ratuszu delegację z Bielefeldu z Panią dr B. Diel na czele, która przebywała w Rzeszowie w związku z przyznaniem jej tytułu Honorowego Członka Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Rzeszowie. Podczas spotkania zaplanowano zorganizowanie wystawy prac Pani Diel w Galerii Ratusza w październiku br.

W dniach od 25 maja do 2 czerwca 2003 r. przebywała w Rzeszowie grupa młodzieży z Baumheideschule z Bielefeldu w ramach rozpoczęcia współpracy z Gimnazjum Nr 6 z Rzeszowa. Młodzież przyjęta została w Ratuszu przez Zastępcę Prezydenta, Ryszarda Winiarskiego.

Począwszy od 1994 r. organizowana jest wymiana młodzieży szkolnej. Ze strony Rzeszowa w wymianie uczestniczą aktualnie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, zaś młodzież z Bielefeld jest wybierana przez Urząd Miasta Bielefeld. Wymiana ta organizowana jest co roku w okresie wakacyjnym na przemian w Bielefeld i Rzeszowie. Urząd Miasta corocznie ubiega się o dofinansowanie powyższej imprezy w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie. Od 10 do 21 sierpnia 2003 r. młodzież z Niemiec przebywała w Rzeszowie. Główne punkty programu: poznanie kultury młodzieżowej obu krajów, poznanie punktów zwrotnych w historii powojennej obu narodów, wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej i przystąpienia do niej Polski. Młodzież uczestniczyła również w interesujących wycieczkach oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych.

We wrześniu 2003 r. przebywała w Rzeszowie grupa zapaśników z Bielefeld, z klubu sportowego ATLAS BIELEFELD. Sportowcy przebywali w Rzeszowie na zaproszenie klubu sportowego STAL Rzeszów. W trakcie wizyty goście aktywnie brali udział w treningach prowadzonych przez trenera Ginarskiego. 4 września 2003 r. sportowcy z Bielefeldu podczas spotkania z Wiceprezydentem Rzeszowa Ryszardem Winiarskim dzielili się wrażeniami z pobytu w naszym mieście.

22 września 2003 r. odbyło się w Ratuszu uroczyste otwarcie wystawy prac artystki z Bielefedu Pani Barbary Diel. Przez kilka tygodni mieszkańcy Rzeszowa mieli okazję podziwiać prace autorki w Galerii pod Ratuszem.

2 października 2003 r. Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc spotkał się w Ratuszu z 16-osobową delegacją młodych socjaldemokratów z Bielefeldu.

21 października 2003 r. Zastępca Prezydenta Rzeszowa Ryszard Winiarski spotkał się 60-osobową grupą członków chóru „KINDERCHOR” z Bielefeldu. Chór przebywał z wizytą w Rzeszowie na zaproszenie Katedralnego Chóru z Rzeszowa. Wieczorem 21 października odbył się koncert niemieckiego chóru w Rzeszowskiej Katedrze. Podczas koncertu wykonano kilka utworów wspólnie z chórem katedralnym z Rzeszowa.

26 listopada 2003 r. Zastępca Prezydenta Rzeszowa Ryszard Winiarski przyjął w Ratuszu grupę młodzieży z Carl-Severing Schule z Bielefeldu, która przebywała w Rzeszowie z związku z wymianą uczniowską ze szkołą partnerską - Zespołem Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. 

2004 r.

W dniach 15-18 kwietnia 2004 r. gościła w Rzeszowie oficjalna delegacja z Bielefeldu. Wizyta realizowana była w ramach projektu Rzeszów i Bielefeld partnerami w zjednoczonej Europie, współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej.
Wśród gości z Bielefeldu byli m. in.: Elmar Brok – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, Nadburmistrz Bielefeld Eberhard David, Burmistrz Bielefeld Horst Grube oraz komendant główny policji w Bielefeld Erwin Südfeld wraz z osobami towarzyszącymi z policji.

Głównym celem tegorocznej tej wizyty było umożliwienie nawiązania kontaktów w sferze gospodarczej i społecznej.

Tegoroczna wizyta i udział w niej Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej umożliwiła przekazanie doświadczeń niemieckich dla Rzeszowa do wykorzystania na obecnym etapie wejścia do Unii Europejskiej.
Zasadniczym punktem programu pobytu były spotkania w dniach 15-16 kwietnia z przedstawicielami samorządu, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Powiatowego Urzędu Pracy na temat możliwości intensyfikowania współpracy gospodarczej, wymiany handlowej i aktywnej walki z bezrobociem. 16 kwietnia w spotkaniu uczestniczył Elmar Brok – Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Z racji jego uczestnictwa, w tym dniu wiodącym tematem była dyskusja wokół spraw związanych z integracją europejską. Goście z Bielefeld zwiedzili również Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL Rzeszów oraz złożyli wizytę w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Inne wizyty przedstawicieli różnych środowisk i instytucji w 2004 r.:
1. Spotkanie młodzieży studenckiej w dniach 11-18.01.2004.
W ramach corocznych spotkań organizowanych od 2002 r. przez Uniwersytet Rzeszowski i Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Rzeszowie gościła w naszym mieście 15-osobowa grupa studentów i nauczycieli akademickich z Oberstuffen- Kolleg przy Uniwersytecie w Bielefeldzie. W programie spotkania przeprowadzono seminaria na następujące tematy:
Polityka: Polacy Niemcy - stosunek do obcych w Europie;
Gospodarka: Wyrównywanie poziomów życia w krajach Unii Europejskiej. Polityka regionalna;
Historia: Niemiecka okupacja Polski i zagłada Żydów.
W dniu 12 stycznia uczestnicy spotkania zostali przyjęci przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w Ratuszu.
2. W dniach 13-20.05.2004 r. w ramach prowadzonej współpracy w Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie gościła 27-osobowa grupa z Carl-Severing-Berufskolleg w Bielefeldzie. Celem tegorocznej wizyty była realizacja projektu „Rzeszów - moje miasto, Podkarpacie - nasz region”.
3. 17 osób z Uniwersytetu w Bielefeldzie uczestniczyło w polsko-niemieckim spotkaniu w Rzeszowie w dniach 17-24.06.2004 r., którego gospodarzem było Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 18 kwietnia odbyło się spotkanie młodzieży z władzami miasta w Ratuszu.
4. W dniach 12-18.09.2004 r. odbyło się spotkanie studentów z Uniwersytetu Bielefeld, Uniwersytetu Lwowskiego i Rzeszowa, którego gospodarzem było Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie wspólnie z Katedrą Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 13 września odbyło się spotkanie uczestników programu z władzami miasta w Ratuszu.
5. W dniach 16-31.07.2004 r. młodzież z II LO w Rzeszowie gościła w Bielefeldzie w ramach kolejnego programu wymiany organizowanego przy wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie.
6. W dniach 26.09.-01.10.2004 r. młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie przyjęła 14-osobową grupę z Helmholzgimnazjum w Bielefeldzie.
7. Na zaproszenie organizacji Bielefelder Tafel (Bielefeldzka Biesiada) w dniach 27-30.09.2004 gościła w Bielefeldzie delegacja rzeszowskiego Oddziału Banku Żywności. Celem projektu było nawiązanie współpracy, poznanie zasad działania organizacji niemieckiej, wymiana doświadczeń, wypracowanie standardów i zasad dobrej współpracy z samorządem. 

2005 r.

W 12-16 czerwca 2005 r. odbyła się oficjalna delegacja Miasta Rzeszowa do Bielefeldu. Tematy wiodące: „Integracja europejska” oraz „Bezpieczeństwo publiczne” (udział w delegacji przedstawicieli Policji z Rzeszowa). W drodze do Bielefeldu delegacja przybyła do Berlina, gdzie na zaproszenie Posłanki do Bundestagu Pani Leny Strothmann z Bielefeldu zorganizowano zwiedzanie Bundestagu. W ramach programu wizyty 13 czerwca delegacja została przyjęta przez Nadburmistrza Eberharda Davida oraz członków Komisji ds. Partnerstwa, a także spotkała się z Elmarem Brokiem z Bielefeldu – Przewodniczącym Komisji Zagranicznej w Parlamencie Europejskim.

Pozostałe spotkania:
1. W dniach 6-12 lutego 2005 r. odbyło się kolejne spotkanie studentów rzeszowskich ze studentami z Oberstuffen-Kolleg w Bielefeldzie zorganizowane przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie oraz Uniwersytet w Bielefeldzie i Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie. 9 lutego młodzież została przyjęta przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w Ratuszu.
2. 25-29.05.2005. - wizyta grupy piłkarzy ze Związku Przyjaciół z Bielefeldu
3. Spotkanie przygotowawcze polsko-niemiecko-ukraińskie przed trójstronnym seminarium studenckim. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Polsko- Niemieckie w Rzeszowie wraz z Katedrą Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W spotkaniu wzięli udział studenci i pracownicy Uniwersytetu w Bielefeldzie oraz Uniwersytetu Lwowskiego.
4. W maju 2005 roku gościła w Rzeszowie młodzież z Bielefeldu w ramach prowadzonej od 2003 roku wymiany międzyszkolnej z Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie. 20 maja młodzież uczestnicząca w wymianie została przyjęta w Ratuszu przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
5. 30.05.-05.06.2005 r. - spotkanie młodzieży Zespołu Szkół Gospodarczych im. L. Spytka- Ligęzy w Rzeszowie i Szkoły Carl- Severing- Kolleg z Bielefeldu.
6. 15.07. 2005 – wizyta w Rzeszowie Burmistrza Bielefeldu z okazji otwarcia Konsulatu Honorowego Niemiec w Rzeszowie.
7. 21-28.08.2005 – II polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium studenckie w Rzeszowie, zorganizowane w ramach współpracy Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie i Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego z Uniwersytetem Lwowskim i Uniwersytetem w Bielefeldzie.
8. Wrzesień 2005 - wyjazd grupy młodzieży z VI LO w Rzeszowie do Bielefeldu w ramach corocznej wymiany szkolnej z Martin-Niemoller-Gesammtschule w Bielefeldzie.
9. 7.10.2005 r. - wernisaż wystawy malarstwa pani Brygitty Anderson z Bielefeldu. W wernisażu uczestniczyli: Konsul Generalny Niemiec w Krakowie, Ambasador Niemiec w Polsce, Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie, Konsul Generalny Słowacji i Niemiec, Wojewoda Rzeszowski J. Kurp, Marszałek Województwa L. Deptuła, Zastępca Prezydenta Miasta, sekretarz, skarbnik, Rada Miasta, rektorzy wyższych uczelni w Rzeszowie, przedstawiciele mediów.
10. 07-19.07. 2005 r. – pobyt młodzieży z Bielefeldu w Rzeszowie w ramach wymiany młodzieży Rzeszów- Bielefeld. Program jest każdorazowo dofinansowywany przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) w Poczdamie.

2006 r.

W 2006 r. głównym tematem oficjalnej delegacji Bielefeldu w Rzeszowie (6-10 czerwca) było szkolnictwo artystyczne (średnie i wyższe). Goście z Bielefeldu zwiedzili Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 i Zespół Szkół Muzycznych Nr 2, Zespół Szkół Plastycznych, a także Instytut Sztuk Pięknych i Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W nowej sali wystawienniczej Zespołu Sztuk Plastycznych zwiedzono wystawę prac dyplomowych absolwentów szkoły, natomiast w szkołach muzycznych wysłuchano koncertów prezentujących osiągnięcia uczniów. Goście z Bielefeldu wysoko ocenili poziom kształcenia w rzeszowskich szkołach artystycznych.

Pozostałe spotkania:
1. 21-27.01.2006 r. – coroczne polsko-niemieckie spotkanie młodzieży z Oberstuffen-Kolleg w Rzeszowie, organizowane przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski i Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie.
2. Spotkanie młodzieżowych grup teatralnych w Rzeszowie, 14-19.09.2006.
3. Czerwiec 2006 - wizyta grupy niemieckiej w naszej szkole (Niemoller-Gesammtschule z Bielefeld) w Rzeszowie.
4. Wymiana grupy młodzieży niemieckiej z Bielefeldu, 8-15.VII.06
5. Wrzesień 2006 - pobyt młodzieży z Rzeszowa (VI LO) w Bielefeldzie.
6. Wizyta Teatru Lalki i Aktora „Otwarte Oczy” z Bielefeldu, 7.X-10.X.06

2007 r.

Temat szkolnictwa artystycznego z ubiegłego roku był kontynuowany podczas oficjalnej delegacji Miasta Rzeszowa w Bielefeld 16-20 kwietnia 2007 r., której przewodniczył Zastępca Prezydenta Rzeszowa Henryk Wolicki, odpowiedzialny za edukację w mieście. W delegacji wzięli udział dyrektorzy rzeszowskich szkół artystycznych oraz szkół ponadgimnazjalnych współpracujących ze szkołami w Bielefeldzie. Uczestnicy delegacji zapoznali się z kierunkami i metodami kształcenia artystycznego w Bielefeldzie (spotkanie w Ratuszu z Dyrektorem Wydziału ds. Szkół i Instytucji Pomocy Dzieciom i Młodzieży), złożyli także wizytę w szkołach prowadzących współpracę i wymianę ze szkołami rzeszowskimi. Podczas spotkania w Helmholzgymnasium, które od kilku lat prowadzi wymianę z II LO w Rzeszowie, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy przez Dyrektorów tych szkół.
Delegacja została przyjęta na uroczystym spotkaniu przez Nadburmistrza Miasta Bielefeld Eberharda Davida i członków Komisji Partnerstwa Miast, spotkała się także z przedstawicielami poszczególnych frakcji politycznych Rady Miasta Bielefeld.

Pozostałe spotkania i imprezy:
1. W lipcu 2007 r. w ramach kolejnej podróży studyjnej gościła w Rzeszowie 11-osobowa grupa studentów z Oberstuffen Kolleg z Bielefeldu (organizowana przez Radnego Miasta Bielefeld Ingo Stucke). Grupa została przyjęta w Ratuszu przez Prezydenta Rzeszowa.
2. W dniach 22-24 lipca 2007 r. gościła w Rzeszowie grupa z Volkshochschule Bielefeld e.V. (25 osób dorosłych). Rzeszów był głównym etapem podróży studyjnej tej grupy do Polski Południowo-Wschodniej na temat II wojny światowej i Żydów. Dla grupy zostało zorganizowane zwiedzanie miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z historią Żydów oraz Konferencja na Uniwersytecie Rzeszowskim na temat historii Żydów podczas II wojny światowej, którą poprowadził Kierownik Pracowni Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Prof. Dr Hab. Wacław Wierzbieniec. W konferencji udział wzięli ponadto przedstawiciele IPN i Archiwum w Rzeszowie. 23 lipca grupa została przyjęta w Ratuszu przez Prezydenta Rzeszowa.
3. 1-21 września 2007 r. w Galerii pod Ratuszem odbył się wernisaż wystawy malarstwa Haralda Schuppe z Bielefeld.
4. W dniach 21.07.-01.08.2007 r. przebywała w Rzeszowie grupa młodzieży z Bielefeld w ramach corocznej wymiany z II LO w Rzeszowie.
5. We wrześniu 2007 r. w Galerii pod Ratuszem prezentowana była wystawa artysty- malarza z Bielefeldu – Haralda Schuppe (wernisaż 3 września 2007 r.)

2008 r.

W 2008 roku współpraca partnerska Bielefeldu i Rzeszowa została ukierunkowana głównie na sprawy kultury.

7-11 stycznia 2008 r. na zaproszenie Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie miejsce miała wizyta big-bandu „Bi-Bop”. W dniu 10 stycznia odegrali wspólny koncert w rzeszowskiej filharmonii.

12-19 stycznia 2008 r. wizytę w Rzeszowie złożyła 26-osobowa grupa młodzieży z Oberstufen-Kolleg, działającego przy Uniwersytecie w Bielefeld w ramach programu „Nowi partnerzy we wspólnej Europie” organizowanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Zarządzania i Uniwersytet Rzeszowski. Jest to już siódmy pobyt grupy z Oberstuffen Kolleg w Rzeszowie w ramach corocznego wspólnego programu.

14-18 lutego 2008 r., z okazji koncertów w Bielefeldzie Chóru Uniwersytetu Rzeszowskiego, gościł w Bielefeldzie Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. 15 i 17 lutego w największej hali koncertowej Bielefeldu – Dr. Oetker Halle – odbyły się główne koncerty naszego Chóru dla mieszkańców Bielefeldu. Podczas pobytu w Bielefeldzie Pan Prezydent spotkał się także z przedstawicielami Izby Przemysłowo-Handlowej Westfalii Wschodniej w Bielefeldzie.

Wiodącym tematem oficjalnej delegacji Miasta Bielefeld w Rzeszowie 27.02.-03.03.2008 r. było Finansowanie kultury w mieście. Temat ten nawiązywał do rozpoczętej w ostatnich latach współpracy Chóru Uniwersytetu Rzeszowskiego z Orkiestrą Filharmonii i Chórem Teatru w Bielefeldzie. W związku z tym pobyt delegacji został zaplanowany podczas rewizyty muzyków z Bielefeldu w Rzeszowie (łącznie ponad 130 osób), gdzie zostały zorganizowane liczne koncerty, w tym wspólny koncert bielefeldzkich i rzeszowskich muzyków w Filharmonii Rzeszowskiej. W ramach współpracy kulturalnej w tym samym terminie zorganizowana została w Galerii Zespołu Sztuk Plastycznych w Rzeszowie wystawa artystki-malarki z Bielefeld Solveig Hild. Wernisaż tej wystawy 1 marca 2008 r. wpisany został w program oficjalnej Delegacji z Bielefeldu w Rzeszowie.
Podjęte zostały także kroki w celu rozwijania współpracy gospodarczej pomiędzy Bielefeldem i Rzeszowem. Rzeszów został zaproszony jako honorowy gość targów gospodarczych w Bielefeldzie – 7. Międzynarodowego Tygodnia Spotkań Izby Przemysłowo-Handlowej „Westfalia Wschodnia wita Polskę” 2-6 czerwca 2008 r. W Targach uczestniczył Prezez RPGK w Rzeszowie – Juliusz Sieczkowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Rzeszowa – Stanisław Homa, którzy podczas pobytu w Bielefeldzie odbyli również spotkania na temat zastosowanych w Bielefeldzie nowoczesnych technologii utylizacji odpadów. W celu promocji naszego miasta wśród uczestników Targów zostało przeprowadzone losowanie wycieczki do Rzeszowa na Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
W dniach 5-11 września w Rzeszowie miała miejsce wizyta grupy młodzieży rzeszowskiej w Helmholtz-Gymnasium w Bielefeldzie w ramach trwającej od 2002 roku współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. W dniach 18-25 września w Rzeszowie miała miejsce wizyta 9-osobowej grupy młodzieży z Bielefeld. 

2009 r.

20-24 kwietnia 2009 roku miała miejsce oficjalna Delegacja Miasta Rzeszowa do Bielefeld. Celem delegacji było nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami rzeszowskimi, a Uniwersytetem i Fachhochschule Bielefeld w zakresie wymiany naukowej, praktyk i staży studentów i pracowników naukowych. Delegacji, w której wzięli udział rektorzy bądź przedstawiciele wszystkich rzeszowskich uczelni, przewodniczył Zastępca Prezydenta Henryk Wolicki. Na zakończenie pobytu w Bielefeld odbyło się uroczyste spotkanie pożegnalne z Nadburmistrzem Bielefeldu Eberhardem Davidem na zakończenie jego kadencji oraz przedstawicielami Rady Miasta Bielefeld i osobami kierującymi współpracą z innymi miastami partnerskimi Bielefeldu.

W dniach 3-16 lipca 2009 roku w ramach corocznej dwutygodniowej wymiany młodzieży uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie gościli 12-osobową grupę z Bielefeldu. Celem tegorocznego programu były wspólne warsztaty teatralne, w wyniku których młodzież pod kierownictwem artystów rzeszowskiego Teatru Maska przygotowała i wystawiła wspólną sztukę teatralną.

Z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej Archiwum Miejskie w Bielefeldzie i Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie przy wsparciu UM Rzeszowa przystąpiły do wspólnego projektu pn. „Cztery tygodnie września. Społeczeństwo Rzeszowa i Bielefeldu we wrześniu 1939”, którego celem jest zorganizowanie wspólnej konferencji i wystawy do zaprezentowania w obu miastach. Na początek projektu ZSE zorganizował ukazującą sytuację w Rzeszowie po wybuchu wojny, która została wyeksponowana w ZSE we wrześniu 2009.

11-23 października 2009 roku gościła w Rzeszowie grupy młodzieży z Bielefeld – Liebfrauen-Gemeinde w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 12 w Rzeszowie. Była to pierwsza wizyta gości z Bielefeldu w naszym mieście organizowana w ramach tej współpracy. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 12 z Rzeszowa gościli już w Bielefeldzie dwa razy (2008 i 2009).

22-25 listopada 2009 roku odbyło się w Rzeszowie spotkanie robocze w sprawie zainicjowanego przez Bielefeld projektu Welthaus: „Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału”. Miasto Rzeszów oraz partnerskie miasto Bielefeldu: Esteli w Nikaragui są współpartnerami projektu. Bielefeld reprezentowali: Birgit Reher – Wydział Ochrony Środowiska oraz Ulrike Mann – Dyrektor Welthaus Bielefeld. Przy okazji tej wizyty gościł w Rzeszowie Olaf Selonke – osoba do kontaktów z miastami partnerskimi w Urzędzie Miasta Bielefed od września 2009 r. Podczas pobytu w Rzeszowie Pan Olaf Selonke uczestniczył w licznych spotkaniach w sprawie współpracy partnerskiej, m.in. w Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Muzycznych Nr 1 i Nr 2.