Współpraca Rzeszowa z miastami partnerskimi do 2002 roku

BIELEFELD

Umowa o partnerstwie podpisana 17 października 1991 r. przez Nadburmistrza Bielefeld Eberharda Davida i Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego. Układ o współpracy między miastami Rzeszów i Bielefeld - 7 maja 1992 r.; Deklaracja woli kontynuowania współpracy - 14 maja 1996 r.

1.1. Wizyty oficjalne przedstawicieli miast.

Raz w roku na przemian w Bielefeld i Rzeszowie organizowane są oficjalne spotkania przedstawicieli miast Bielefeld i Rzeszów, podczas których uczestnicy wymieniają doświadczenia w dziedzinie polityki samorządowej. Wiodącym tematem spotkań podczas delegacji Rady Miasta Bielefeld w Rzeszowie 16-20 maja 1994 r. była struktura budżetu miast. W dniach 13-20 czerwca 1995 r., w czasie pobytu delegacji Rady i Zarządu Miasta Rzeszowa w Bielefeld, głównym zagadnieniem była współpraca w dziedzinie medycyny i opieki społecznej. Podczas wizyty delegacji Rady Miasta Bielefeld w Rzeszowie w dniach 10-15 maja 1996 r. omawiano sprawy związane z wymianą młodzieży oraz zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, jak również wymieniono informacje na temat uwarunkowań prawnych samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. Podczas tej wizyty, 14 maja 1996 r., podpisano deklarację o kontynuowaniu współpracy partnerskiej. W trakcie wizyty delegacji Miasta Rzeszowa 14-21 kwietnia 1997 r. w Bielefeld, podczas której uroczyście obchodzono 5 rocznicę podpisania umowy o partnerstwie oraz 25 rocznicę założenia Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bielefeld, przedmiotem rozmów była wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej i finansów, szkolnictwa, planowania przestrzennego, kultury.
W dniach 25-29 września 1997 r. na Festiwalu Miast Partnerskich w Bielefeld gościł jako przedstawiciel Rzeszowa Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zbigniew Marcinkiewicz.

Kolejna, oficjalna delegacja Miasta Bielefeld pod przewodnictwem burmistrza Eberharda Davida miała miejsce w Rzeszowie w dniach 18-23 kwietnia 1998 r. Wiodącymi tematami poruszanymi podczas tej wizyty były: współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zabytków, pomoc społeczna i problemy osób niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa artystycznego, zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarki komunalnej. Goście zwiedzili Zamek w Łańcucie. Byli również obecni na koncercie Wiesława Ochmana.

W dniach 24-27 października 1999 r. delegacja Rzeszowa gościła w Bielefeld. Przedmiotem rozmów były następujące tematy: gospodarka komunalna (gospodarka odpadami, komunikacja miejska, miejska polityka mieszkaniowa), oświata (finansowanie systemu oświaty, polityka kadrowa w zakresie oświaty, zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej na terenie szkół), drogownictwo i sieć dróg (ścieżki rowerowe, zasady parkowania i zasady ruchu w centrum miasta), uniwersytet w Rzeszowie. Delegacja Rzeszowa miała okazję zwiedzić Uniwersytet w Bielefeld, spotkać się z władzami uczelni i zapoznać się z zasadami jej funkcjonowania.

9 kwietnia 1999 r. miało miejsce spotkanie dr Barbary Diel Przewodniczącej Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bielefeld z Prezydentem Rzeszowa dr inż. Andrzejem Szlachtą w czasie którego potwierdzono wolę współpracy pomiędzy Towarzystwem i miastem. Pani dr Diel i Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bielefeld było jednym z inicjatorów nawiązania partnerstwa pomiędzy Rzeszowem i Bielefeld i bardzo aktywnie zwłaszcza w osobie pani dr Diel wspiera wszelkie formy współpracy pomiędzy naszymi miastami. W czasie swojego wystąpienia na Konferencji „Uniwersytet w Rzeszowie – potrzeby, możliwości, perspektywy” w październiku 1999 r. pani dr Diel wystąpiła z bardzo cenną inicjatywą utworzenia w Rzeszowie przy pomocy fundacji niemieckich Akademii Europejskiej, która organizowałaby różnego rodzaju kursy, szkolenia i konferencje, wpływając poprzez to na formowanie elit politycznych i gospodarczych regionu Podkarpacia, a także Słowacji, Węgier i Ukrainy.

W dniach 13-18 maja 2000 r. przebywała w Rzeszowie oficjalna delegacja Bielefeld. Głównymi tematami rozmów były: gospodarka komunalna, miejska polityka mieszkaniowa – mieszkania komunalne (goście zwiedzili bazę MPK); szkolnictwo wyższe – plany powołania uniwersytetu w Rzeszowie, wymiana międzyuczelniana; rozwój komunikacyjny miast przyjazny człowiekowi – ścieżki rowerowe; współpraca w dziedzinie kultury.

13-20 października 2001 r. wizyta delegacji Rzeszowa na czele z prezydentem, p. Andrzejem Szlachtą w Bielefeld z okazji 10. rocznicy podpisania umowy o partnerstwie.

Od kilku lat odbywają się corocznie Konferencje Miast Partnerskich Polski i Niemiec, w których udział biorą przedstawiciele Rzeszowa.

1.2. Współpraca wyższych uczelni.

Politechnika Rzeszowska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie współpracują z Fachhochschule i Uniwersytetem w Bielefeld. Studenci rzeszowscy studiują w uczelniach Bielefeldu, ponadto nauczyciele akademiccy i studenci uczestniczą w ramach wymiany w stażach i praktykach. Od 1994 r. organizowane są na przemian w Bielefeld i Rzeszowie Międzynarodowe Kolokwia Naukowe „Techniki CAE”.

1.3. Wymiana młodzieży.

Począwszy od 1994 r. organizowana jest wymiana młodzieży szkolnej. Ze strony Rzeszowa w wymianie uczestniczą uczniowie II i III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, zaś młodzież z Bielefeld jest wybierana przez Urząd Miasta Bielefeld. Wymiana ta organizowana jest co roku w okresie wakacyjnym na przemian w Bielefeld i Rzeszowie (2-tygodniowy pobyt 15 osób + 2 opiekunów).

W ramach bogatego programu pierwszego spotkania w Bielefeld w sierpniu 1994 r. młodzież rzeszowska uczestniczyła m.in. w spotkaniu młodzieży miast siostrzanych stolicy Westfalii Wschodniej. W dniach 1-15 sierpnia 1995 r. grupa młodzieży z Bielefeld przebywała w Rzeszowie, spędzając część pobytu u rodzin, a część w Ośrodku Rehabilitacji i Jeździectwa UNICEF w Julinie i na wycieczkach krajoznawczych razem z kolegami z Rzeszowa. W dniach 10-24 sierpnia 1996 r. młodzież z II i III Liceum Ogólnokształcącego gościła u rodzin w Bielefeld i uczestniczyła w interesującym programie turystyczno-krajoznawczym przygotowanym przez UM Bielefeld. W dniach 2-16 sierpnia 1997 r. grupa młodzieży z Bielefeld była przyjmowana przez młodzież rzeszowską, przy czym również zorganizowano wspólne wycieczki m.in. do Krakowa, Wieliczki, Ojcowa oraz kilkudniowy pobyt nad Jeziorem Solińskim. W dniach 18 lipca do 1 sierpnia 1998 r. młodzież z II i III LO w Rzeszowie przebywała w Bielefeld. 2-13 października 1999 r. młodzież z Bielefeld gościła w Rzeszowie. W roku 2000 młodzież z II LO przebywała w Niemczech.

W dniach 8-19 lipca 2001 r. młodzież z Niemiec przebywała w Rzeszowie. W ramach realizacji programu miało miejsce zwiedzanie Rzeszowa i Łańcuta, a także wycieczka do Krakowa i Wieliczki oraz w Bieszczady.

Za pośrednictwem Biura Promocji Miasta nawiązana została współpraca pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, a Theodor-Heuss-Schule w Bielefeld. W ramach tej współpracy każdego roku następuje wymiana uczniów. W czerwcu 1997 r. młodzież z Bielefeld przebywała przez tydzień u rodzin w Rzeszowie, zwiedzając nasze miasto i region. Zorganizowano także wycieczkę do Warszawy i Krakowa. W lutym 1998 r. uczniowie z rzeszowskiego liceum pojechali z rewizytą do swoich przyjaciół w Bielefeld. W dniach 19-23 lutego 1998 r. na zaproszenie Liceum SPP gościł w Rzeszowie Dyrektor Theodor-Heuss-Schule Hans Dieter Schael, który został również przyjęty w Ratuszu przez Prezydenta Miasta.

Każdego roku 1-2 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie wraz z młodzieżą z 9 państw europejskich jest zapraszanych do tzw. klasy europejskiej, organizowanej od 1993 r. w Bielefeld (zajęcia trwają 6 tygodni). Celem uczestnictwa w tej klasie, oprócz pogłębienia znajomości języka niemieckiego i kultury niemieckiej, jest wzajemne poznawanie i zrozumienie pomiędzy różnymi narodami.

W 1997 r. rozpoczęły się kontakty Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i Carl-Severing-Schule - szkoły o analogicznym profilu kształcenia w Bielefeld. Celem współpracy jest wymiana młodzieży oraz wzajemne zapoznawanie się z doświadczeniami w zakresie kształcenia zawodowego, w szczególności w w odniesieniu do hotelarstwa i gastronomii. Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 1-6 czerwca 1998 r. w Rzeszowie. Wizyta ta była jednocześnie seminarium przygotowawczym do dalszej, bliższej współpracy między szkołami. Zaplanowano wspólne przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawcze, m.in. wymianę uczniowską. Ze strony obu szkół podejmowane są starania o uzyskanie wsparcia z Europejskiego Programu Edukacyjnego SOKRATES.

W maju 1998 r. obchodzona była w Rzeszowie 10. rocznica współpracy pomiędzy IV LO w Rzeszowie i Realschule w Tostedt. Uczestnicy imprezy przyjęci zostali przez prezydenta Rzeszowa.

W dniach 4-10 października 1998 r. w ramach wymiany młodzieży przebywał w Rzeszowie na zaproszenie Zespołu Szkól Muzycznych Nr 2 zespół muzyczny „Bi-Cussion” z Bielefeld. Członkowie zespołu z Niemiec mieszkali u polskich rodzin. W trakcie swego pobytu w Polsce zwiedzali Rzeszów, Łańcut, Julin, zaporę wodną na Solinie i Skansen Ludowy w Kolbuszowej. Zapoznali się także z zabytkami Krakowa oraz odwiedzili Zamek w Dębnie. Wystąpili z koncertami m.in. w MDK w Łańcucie oraz w studiu nagrań Radia Rzeszów.

23 września 1999 r. Prezydent Rzeszowa A. Szlachta i Członek Zarządu Miasta Z. Pinkowski spotkali się z młodzieżą z Liceum Stowarzyszemia Promocji Przedsiębiorczości z Rzeszowa i Theodor-Heuss Schule z Bielefeld w rzeszowskim Ratuszu, w czasie którego Prezydent Rzeszowa zaprezentował miasto, a pan Zbigniew Pinkowski przedstawił niemieckiej młodzieży system polskiego szkolnictwa po reformie. Młodzież z Bielefeld przebywała w Rzeszowie na zaproszenie Liceum Stowarzyszemia Promocji Przedsiębiorczości w dniach 20-24.09.1999 r. w ramach trwającej od 1995 wymiany młodzieży pomiędzy szkołami.

4 października 1999 r. Prezydent Rzeszowa A. Szlachta, Wiceprezydent J. Gołubowicz i Członek Zarządu Miasta Z. Pinkowski uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą z II LO w Rzeszowie i młodzieżą z Bielefeld w ramach corocznej wymiany młodzieży pomiędzy miastami.

19.01.2001 r. – spotkanie prezydenta Rzeszowa Andrzeja Szlachty i członków Zarządu Miasta z 25-osobową grupą studentów z Bielefeld (temat: robotnicy przymusowi).

6 września 2001 r. – wizyta młodzieży z Gewerkschaftsjugend z Bielefeld w RGK (spotkanie ze związkowcami), spotkanie w Uniwersytecie Rzeszowskim – nieoficjalne otwarcie Akademii Europejskiej.

1.4. Współpraca w dziedzinie kultury.

Od kilku lat organizowane są występy zespołów artystycznych, chórów, wystawy fotograficzne, pokazy filmów. Wieloletnią tradycję ma współpraca pomiędzy Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Bielefeld, a Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Rzeszowie. Polacy uczą się języka niemieckiego na kursach w Bielefeld, Niemcy - języka polskiego. Organizowane są wspólne imprezy kulturalne, dzięki Towarzystwom nawiązane zostały także liczne kontakty prywatne pomiędzy mieszkańcami Bielefeld i Rzeszowa. 28 lipca 1995 r. w Rzeszowskiej Galerii Fotografii została otwarta Wystawa Rysunku Artystycznego Dr. Barbary DIEL - Przewodniczącej Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bielefeld, połączona z prezentacją tomiku jej poezji. Co dwa lata organizowany jest w naszym mieście przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie i Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Bielefeld Tydzień Kultury Niemieckiej, podczas którego prezentowane są w szczególności najnowsze osiągnięcia literatury i sztuki niemieckiej. W spotkaniach w ramach Tygodnia Kultury Niemieckiej każdorazowo bierze udział liczna delegacja przedstawicieli Towarzystwa Polsko-Niemieckiego z Bielefeld i Hamburga.

We wrześniu 1997 r. rzeszowski dziecięcy zespół perkusyjny „Mambo”, będący jedynym tego typu dziecięcym zespołem w Polsce, wziął udział w ważnym wydarzeniu kulturalnym Miasta Bielefeld - Festiwalu Miast Partnerskich, w którym uczestniczyły zespoły muzyczne i teatralne z różnych miast Europy. Podczas pobytu w Bielefeld zespół „Mambo” zaproszony został na spotkanie z zespołem perkusyjnym „Bi-Cussion Gruppe” działającym przy tamtejszej Szkole Muzycznej. W ten sposób zostały zapoczątkowane kontakty obu grup perkusyjnych. W październiku 1998 r. przyjechała do Rzeszowa „Bi-Cussion Gruppe” na tygodniowy pobyt u rodzin członków zespołu „Mambo”, połączony z bogatym programem wspólnych koncertów.

Chór „Cantores Resovienses” oraz szkolne zespoły instrumentalne z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 biorą udział w koncertach muzycznych w Bielefeld.

W dniu 9 października 1998 r. gościła w Rzeszowie 45 osobowa grupa Towarzystwa Historycznego Verein fűr Geschichte und Heimatkunde e.V. z miasta Pullheim w Nadrenii Północnej Westfalii na czele z panem Peterem Schreinerem. 7 października 1999 r. pan Peter Schreiner wraz z 50. osobową grupą członków Towarzystwa ponownie gościł w Rzeszowie. W imieniu Prezydenta Rzeszowa grupę przyjął Wiceprezydent J. Gołubowicz. W czasie prawie 2-godzinnej dyskusji goście z Niemiec zadawali wiele pytań dotyczących historii i współczesności Rzeszowa. Po spotkaniu w Ratuszu zostali oprowadzeni po centrum miasta. Cennym efektem tej wizyty jest propozycja zorganizowania w naszym mieście w 2001 r. wystawy dotyczącej dziejów królowej Rychezy, żony Mieszka II, z pochodzenia Niemki. Wystawa ta będzie gościć również w wielu innych miastach Polski. Pan Schreiner jest historykiem od wielu lat zajmującym się królową Rychezą i związkami kulturowymi pomiędzy Polską i Niemcami. W uznaniu tych zasług odznaczony został przez Ambasadora Polski w Niemczech Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

W dniach 10-14 stycznia 1999 r. miało miejsce w Rzeszowie spotkanie lektorów jęz. niemieckiego Fundacji Roberta Boscha z Europy Środkowej i Wschodniej. Organizatorem spotkania była pani Susanne Kramer – lektorka jęz. niemieckiego z WSP w Rzeszowie. Uczestnicy seminarium spotkali się z prezydentem Rzeszowa M. Janowskim oraz zwiedzili cmentarz żydowski.

W dniach 24-26 września 1999 r. w Rzeszowie odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeszowa VIII Kongres „Polacy i Niemcy wspólnie w Europie. Tożsamość regionalna w Europie”, zorganizowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Rzeszowie, w którym udział wzięli przedstawiciele Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich (z Niemiec) – łącznie ok. 300 osób, w tym ważne osobistości życia politycznego, m.in. pani Rita Süssmuth – poseł do Bundestagu, była Przewodnicząca Bundestagu oraz Konsul Generalny RFN w Krakowie pan dr Gottfried Zeitz.

W 1999 r. Biuro Promocji Miasta pośredniczyło w nawiązaniu kontaktów pomiędzy związkami filatelistycznymi w Bielefeld i Rzeszowie.

W dniach 19.09.-10.10.2000 r. w Galerii Fotografii miała miejsce wystawa fotograficzna miasta partnerskich Rzeszowa, w tym również Bielefeldu pt. „Z ideą partnerstwa miast w XXI wiek”.

1.5. Współpraca gospodarcza.

Wkrótce po podpisaniu umów partnerskich rozpoczęły się kontakty Miasta Rzeszowa z Izbą Przemysłowo-Handlową Westfalii Wschodniej mające na celu nawiązanie i poparcie współpracy gospodarczej firm. Szczególne znaczenie miała zorganizowana w ramach tych kontaktów w dniach 9-10 czerwca 1994 r. w Bielefeld Wystawa Gospodarcza Przedsiębiorstw Regionu Rzeszowskiego, w której uczestniczyło 13 firm z naszego regionu. Ponadto organizowane są wspólne spotkania i konferencje, np. Seminarium dla Młodych Przedsiębiorców i Założycieli Firm 3-6 marca 1994 r. w Rzeszowie, w trakcie którego wyłonieni zostali kandydaci do odbycia trzymiesięcznych praktyk w przedsiębiorstwach miasta Bielefeld. Praktyki te odbyły się w okresie od września do listopada 1994 r. Niektórzy ze studentów biorących udział w tych praktykach zostali zaproszeni, już bezpośrednio przez przedsiębiorstwa, na praktyki do Bielefeld także w następnych latach. Obecnie kilka przedsiębiorstw regionu rzeszowskiego współpracuje z firmami z Bielefeld.

Dzięki kontaktom, jakie Urzędy Miast w Rzeszowie i Bielefeld nawiązały w dziedzinie gospodarki komunalnej, prowadzona jest współpraca polegająca na wymianie doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, oczyszczania ścieków i nowoczesnych metod utylizacji. Rzeszowska Gospodarka Komunalna, jako pierwsza tego typu spółka z o.o. w kraju, została utworzona na wzór przedsiębiorstwa komunalnego w Bielefeld.

Specjaliści z dziedziny gospodarki komunalnej, którzy przebywali w Rzeszowie w ramach oficjalnej delegacji Miasta Bielefeld w maju 1996 r., zapoznali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej i zwiedzili oczyszczalnię ścieków. Z kolei przedstawiciele rzeszowskich przedsiębiorstw wchodzących w skład RGK gościli we wrześniu 1996 r. z roboczą wizytą w Bielefeld, podczas której zwiedzili m.in. dyspozytornię komunikacji miejskiej Bielefeldu, Zakład Utylizacji Odpadów, oczyszczalnię ścieków oraz ujęcia wody dla miasta Bielefeld. Podczas wspólnych spotkań wymieniano doświadczenia w zakresie funkcjonowania zakładów komunalnych i rozwiązywania problemów gospodarczych miasta. Nasza delegacja została również zaproszona na odbywający się wówczas Kongres Zakładów Gospodarki Komunalnej Nadrenii-Północnej Westfalii.

Biuro Promocji Miasta w ramach kontaktów partnerskich z Bielefeld uczestniczyło w 1997 r. w staraniach gminy Świlcza o uzyskanie dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na rozbudowę oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji.

W 1999 r. Biuro Promocji Miasta pośredniczyło w kontaktach pomiędzy gminą Świlcza a Bielefeld. Efektem, było uzyskanie listu z poparciem dla gminy Świlcza od miasta Bielefeld w celu uzyskania funduszy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w związku z budową Domu Kultury w Trzcianie. W staraniach o wsparcie z powyższej instytucji konieczne jest bowiem poparcie partnera niemieckiego.

1.6. Współpraca w zakresie medycyny i pomocy społecznej.

Zostały nawiązane kontakty lekarzy rzeszowskich ze środowiskiem medycznym Bielefeld, m.in. w dziedzinie rehabilitacji (Szpital Wojewódzki nr 2) oraz otolaryngologii (Szpital Wojewódzki nr 1). Lekarze z Bielefeld otrzymali zaproszenie do udziału w organizowanych przez Rzeszów w październiku 1994 r. Ogólnopolskich Spotkaniach Lekarzy Otolaryngologów. W maju 1995 r. dwie lekarki z Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie przebywały na trzytygodniowym stażu naukowym w Klinice Bielefeld.
W roku 1993 rzeszowskie placówki służby zdrowia otrzymały lekarstwa. Szpital Miejski otrzymał w 1994 i 1995 roku używany sprzęt medyczny (m. in. 2 automaty AGFA do wywoływania zdjęć rentgenowskich przy świetle dziennym).

Podjęta została współpraca w zakresie pomocy najuboższym oraz osobom niepełnosprawnym i kalekim. Nawiązano kontakty między stowarzyszeniami niepełnosprawnych (m.in. stowarzyszenie „Hiob”). W 1997 r. nawiązana została także współpraca pomiędzy Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz organizacją Caritas w Bielefeld. W październiku 1997 r., na zaproszenie Caritas Diecezji Rzeszowskiej, gościli w Rzeszowie przedstawiciele z Bielefeld, na czele z Przewodniczącą Elizabeth Mösenmeier, którzy zwiedzili m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych i Ośrodek Caritas w Myczkowcach.

W lutym 1998 r. miała miejsce w Rzeszowie wizyta członków Kuratorium Partnerstwa Miast Bielefeld-Rzeszów i Niemiecko-Polskiego Towarzystwa w Bielefeld – Ursula Schwarz, dr Barbara Diel i Joachim Schwarz, którzy przekazali lekarstwa i sprzęt ortopedyczny dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, jako dar Miasta Bielefeld.

Pod koniec sierpnia 1998 r. doszło do rewizyty przedstawicieli Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Bielefeld.

1.7. Współpraca w dziedzinie sportu.

Miasta współuczestniczą w organizowaniu wspólnych zawodów sportowych z udziałem młodzieży polskiej i niemieckiej. W maju 1993 roku odbył się w Bielefeld Turniej Piłki Nożnej Piłkarzy Juniorów, w którym uczestniczyli piłkarze z Rzeszowa.

W kwietniu 2000 r. Urząd Miasta Rzeszowa był współorganizatorem pobytu w Rzeszowie kibiców Arminii Bielefeld, którzy spotykali się z kibicami Resovii, którzy kilka miesięcy później odwiedzili Bielefeld.

W maju 2000 r. młodzież z Bielefeld (53 osoby) uczestniczyła, w ramach Dni Rzeszowa, w Międzynarodowej Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich Rzeszów-2000.

W ramach współpracy z Bielefeld na Światową Wystawę EXPO 2000 w Hanowerze przybył z Rzeszowa na wózku inwalidzkim, wraz z niepełnosprawnymi kolegami z Niemiec, którzy dołączyli do niego w Bielefeld, Artur Kicak. Przejechał on w sumie 3000 km.
W dniach 14-20 marca 2001 r. zespół „Rzeszowiak” wziął udział w turnieju halowej piłki nożnej drużyn tradycyjnych w Bielefeld.

1.8. Współpraca policjantów.

Bliskie są kontakty pomiędzy policją rzeszowską a policją w Bielefeld. W ramach działalności w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policjantów (IPA) kilkakrotnie już organizowano wspólne spotkania, również z członkami IPA innych narodowości, szkolenia, a także międzynarodowe patrole policyjne (czerwiec 1994 r. - Bielefeld, maj 1995 r. - Rzeszów). Na początku 1997 r. delegacja z Rzeszowa na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie wraz z kolegami z Bielefeld odwiedziła Rochdale w Anglii, gdzie spotkała się z założycielem Stowarzyszenia IPA, emerytowanym policjantem Arturem Troapem. W maju 1998 r. delegacja z rzeszowskiej Sekcji IPA udała się do Bielefeld z okazji 40-lecia Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów działającego w tym mieście. W dniach 28-30 sierpnia 1998 r. miała natomiast miejsce wizyta delegacji IPA z Bielefeld w Rzeszowie.

W dniu 4 października 1999 r. policjanci z IPA w Bielefeld gościli po raz kolejny w rzeszowskim Ratuszu. W czasie spotkania wyrażono zadowolenie z tak różnorodnej współpracy pomiędzy Rzeszowem i Bielefeldem, która swym zakresem obejmuje także policjantów.

1.9. Współpraca straży pożarnych.

W ramach tego współdziałania PSP w Rzeszowie otrzymała używany samochód strażacki z drabiną o wysięgu 28 metrów.

BUFFALO

Umowę o partnerstwie podpisali w Rzeszowie 2 czerwca 1975 r. Burmistrz Buffalo Stanley Makowski i Prezydent Rzeszowa Edward Bilut. Została ona odnowiona we wrześniu 1991 r. w Buffalo przez Burmistrza Buffalo Jamesa D. Griffina i Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego.

2.1. Wizyty oficjalne przedstawicieli miast.

Po oficjalnej wizycie w Buffalo we wrześniu 1991 r. przedstawicieli Rady i Zarządu Miasta Rzeszowa pod przewodnictwem Prezydenta Mieczysława Janowskiego, w sierpniu 1992 r. do naszego miasta przybyła z rewizytą liczna grupa przedstawicieli Buffalo, wśród których byli członkowie Buffalo-Rzeszów Sister Cities, Inc. na czele z przewodniczącym Krzysztofem Skoneckim. W maju 1993 roku 4-osobowa grupa przedstawicieli samorządu miasta i policji rzeszowskiej przebywała w Buffalo, na czterotygodniowym stażu, w czasie którego poznawano działalność analogicznych instytucji w Buffalo. W Rzeszowie natomiast przebywał przedstawiciel prawników z Buffalo - sędzia Michael Pietruszka, który zapoznał się ze strukturą i zasadami funkcjonowania polskiego sądownictwa i zaproponował współpracę polskim sędziom.

10 stycznia 1996 r. gościł w Rzeszowie wykładowca State Uniwersity of New York w Buffalo prof. Tomasz Jurczyński, który spotkał się z Prezydentem Rzeszowa Mieczysławem Janowskim i zwiedził Dom Małego Dziecka. W dniach 24-28 czerwca 1996 r. miała miejsce wizyta delegacji Miasta Buffalo w Rzeszowie, podczas której Burmistrza Buffalo reprezentował Daniel Bicz - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości w Buffalo. 26 maja 1997 r. złożył wizytę w naszym mieście Przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej w Buffalo Józef Macieląg.

29 maja 1997 r. gościł w Rzeszowie Biskup Buffalo Henry J. Mansell, który wraz z Biskupem Diecezji Rzeszowskiej Kazimierzem Górnym współprzewodniczył centralnym uroczystościom Bożego Ciała w Rzeszowie, spotkał się z władzami duchownymi naszej Diecezji, zwiedził Katedrę, Wyższe Seminarium Duchowne, a także został przyjęty w Ratuszu przez Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego.

W dniach 10-15 czerwca 1997 r. w ramach kontaktów z Uniwersytetem z Buffalo gościem Politechniki Rzeszowskiej był prof. Tarunraj Singh.

2.2. Kontakty gospodarcze.

W ramach działań mających na celu nawiązanie współpracy gospodarczej w październiku 1994 r. przebywała w Rzeszowie delegacja przemysłowców z Buffalo reprezentująca Wydział Rozwoju Gospodarczego Stanu Nowy York, w spotkaniu z którą uczestniczyli przedstawiciele rzeszowskiego biznesu, bankowości i innych instytucji. W czasie rozmów poruszono temat nawiązania bezpośrednich kontaktów firm rzeszowskich i amerykańskich.

2.3. Kontakty medyczne.

W czerwcu 1994 roku gościła w Rzeszowie delegacja lekarzy okulistów z Buffalo: Arthur W. Mruczek, Sr. M.D. i Kenneth V. Klementowski, M.D. Przeprowadzili oni specjalistyczne szkolenie rzeszowskich lekarzy oraz przekazali w darze dla Oddziału Okulistycznygo Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 nowoczesny sprzęt medyczny i 300 sztuk soczewek do wszczepów wewnątrzgałkowych przeznaczonych do operacji katarakty. Do tej pory, ze względu na brak odpowiedniej aparatury, lekarze w Rzeszowie nie mieli możliwości przeprowadzania tego rodzaju operacji.

W dniach 24-28 czerwca 1996 r. miała miejsce w Rzeszowie kolejna wizyta lekarzy okulistów i lekarza internisty z Buffalo. Lekarze ci ponownie przywieźli sprzęt medyczny, którego zakup sponsorowały amerykańskie firmy i mieszkańcy miasta Buffalo. W Oddziale Okulistycznym przeprowadzono operacje i kontynuowano szkolenie lekarzy. Lekarz internista zwiedził Rzeszowski Szpital Miejski, a w szczególności Oddział Dziecięcy i Noworodków.

We wrześniu 1996 r. specjaliści z dziedziny neonatologii ze Szpitala Dziecięcego z Buffalo wzięli udział w Sympozjum Polsko-Amerykańskim „Arłamów ‘96” na temat „Współczesne metody wspomagania oddechowego u noworodków”. Lekarze ci spotkali się także w rzeszowskim Ratuszu z władzami Miasta Rzeszowa i odwiedzili Oddział Noworodków Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

2.4. Kursy i obozy językowe.

Atrakcyjną formą współpracy są organizowane corocznie od 1991 r. przez grupę „Pomost International” z Buffalo i Urząd Miasta Rzeszowa (z inicjatywy pana Richarda Sokołowskiego i pani Therese Clarke z Buffalo oraz Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego) dwutygodniowe wakacyjne Kursy Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost”. Kursy te cieszą się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców naszego miasta i województwa. Programy, realizowane wyłącznie w języku angielskim, są ciekawe i różnorodne. Przybliżają nie tylko sam język, ale i szeroko pojęte zagadnienia z życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Wykładowcami „Pomostu” są wolontariusze z Buffalo. W lipcu 2000 r. odbyła się jubileuszowa, X edycja „Pomostu” na której spotkali się wszyscy uczestnicy dotychczasowych kursów. W 1998 r., 2000 i 2001 r. we wspomnianych imprezach wzięła udział młodzież z Węgier i z Ukrainy z naszych miast partnerskich Nyíregyházy i Lwowa.

W 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 i 2001 roku w Rzeszowie odbyły się również (zorganizowane z inicjatywy pani Beth Ciesielski z Buffalo) międzynarodowe obozy językowe – „Bridges For Education”, prowadzone przez amerykańsko-kanadyjską grupę nauczycieli, w skład której wchodzili także nauczyciele z Buffalo. W obozach tych, obok uczniów szkół średnich z całej Polski, uczestniczyła młodzież z Ukrainy, Azerbejdżanu i Białorusi. Celem obozów, obok nauki języka angielskiego, jest wzajemne poznawanie się i integracja młodzieży różnych narodowości.

2.5. Kontakty kulturalne.

W Międzynarodowym Festiwalu Kulturalnym „World University Games” w Buffalo, w lipcu 1993, brał udział Dziecięcy Zespół Tańca Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie „Estradka Uszatka”.

W dniach 30-31 maja 1995 r. gościł w Rzeszowie chór akademicki - Buffalo State Chamber Choir pod dyrekcją Thomasa Witakowskiego, który odbywał tournée artystyczne po Europie. Chór ten wystąpił w Rzeszowskiej Filharmonii i Katedrze, spotkał się z rzeszowskim chórem studenckim Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz z Chłopięco-Męskim Chórem działającym przy Katedrze Rzeszowskiej. W czasie pobytu w naszym mieście członkowie chóru przyjmowani byli przez rzeszowskie rodziny.

Biuro Promocji Miasta podjęło działania mające na celu zorganizowanie wystaw artystycznych prezentujących Galerię Szajny mieszczącą się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej oraz Międzynarodową Wystawę Plakatu Teatralnego. W tym celu przesłane zostały katalogi obu prezentacji.

W dniu 19.07.2001 w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa została uroczyście otwarta pod patronatem Prezydenta Rzeszowa - Andrzeja Szlachty wystawa fotograficzna o Buffalo. W otwarciu wystawy wzięła udział pani Teresa Clarke – Przewodnicząca organizacji Buffalo-Rzeszów Miasta Partnerskie oraz dyrektor odbywającego się właśnie w Rzeszowie Kursu POMOST wraz z pozostałymi nauczycielami i uczestnikami. Wystawa trwała do 25.08.2001.

13 września 2001 r. – wizyta zespołu „Concertina” z Buffalo w Rzeszowie, przekazanie pieniędzy i darów przez Polonię dla Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie.

2.6. Kontakty dziennikarzy.

W naszym mieście kilkakrotnie gościli dziennikarze z Buffalo, m.in. Stan Franczyk z dziennika „Am-Pol Eagle”. Wizyty te zaowocowały szeregiem publikacji w lokalnej prasie Buffalo, która wiele miejsca poświęca sprawom polskim, w tym Rzeszowowi, jego aktualnym problemom w okresie gospodarczych przeobrażeń. Podobnie, goszczący już kilkakrotnie w Rzeszowie jako nauczyciel-wolontariusz na Kursie Językowym „Pomost”, dziennikarz Edward Wiater napisał dla wydawanego w Buffalo dwutygodnika „Am-Pol Eagle” cały cykl obszernych artykułów poświęconych naszemu miastu oraz Polsce.

2.7. Pomoc dla Domu Małego Dziecka.

Buffalo-Rzeszów Sister Cities, Inc. (organizacja Buffalo-Rzeszów Miasta Partnerskie) tradycyjnie już organizuje spotkania, bale itp. połączone ze zbiórką funduszy na pomoc dla Domu Małego Dziecka w Rzeszowie. Za uzyskane pieniądze Dom Dziecka zakupił m.in. część nowych okien i nowoczesne wyposażenie pralni oraz przeprowadził remonty. Opłacane było także ogrzewanie Domu zimą. Dary pieniężne, a także zakupione zabawki i ubrania dla dzieci przesyłane są od kilku lat z okazji Bożego Narodzenia, a także przekazywane przy okazji pobytu w Rzeszowie gości z Buffalo, m.in.:
- 10 stycznia 1996 r. - przez wykładowcę State University of New York w Buffalo, prof. Tomasza Jurczyńskiego,
- 26 czerwca 1996 r. - pomoc finansowa Polskiego Związku w Ameryce przekazana przez panią Dolores Ślązak, przedstawicielkę Związku, podczas wizyty delegacji Miasta Buffalo w Rzeszowie,
- 9 maja 1996 r. - przez Andrzeja Gołębiowskiego przedstawiciela Urzędu Miasta Buffalo i Buffalo-Rzeszów Sister Cities, Inc.,
- kilkakrotnie, podczas pobytu w Rzeszowie w ramach Kursu Językowego „Pomost”, nauczyciele-wolontariusze z Buffalo odwiedzili Dom Małego Dziecka, przekazując przy tej okazji dary pieniężne. Także, przy okazji Kursu „Pomost International”, edycja 2000 i 2001 przekazano od Polonii z Buffalo pieniądze na budowę placu zabaw przy Domu Małego Dziecka oraz wózki i odzież. Otwarcie placu zabaw odbyło się 18 lipca 2000 r.

2.8. Kontakty osób i instytucji.

Liczne są bezpośrednie kontakty mieszkańców Rzeszowa i Buffalo. 22 września 1995 r. gościli w Rzeszowie przy okazji podróży do Polski przedstawiciele „American Cultural Globetrotters” (była to dwunasta podróż tej grupy do Polski), którzy spotkali się również z Prezydentem Rzeszowa.

KLAGENFURT

Umowa o partnerstwie podpisana została 4 lutego 1975 r. przez Burmistrza Klagenfurtu Leopolda Guggenbergera i Prezydenta Rzeszowa Edwarda Biluta.

3.1. Wizyty oficjalne przedstawicieli miast.

W 1991 roku z okazji wizyty Papieża Jana Pawła II gościł w Rzeszowie Burmistrz Miasta Klagenfurt Leopold Guggenberger. Również w 1991 roku w związku z otwarciem w Rzeszowskiej Galerii Fotografii wystawy fotograficznej poświęconej miastu Klagenfurt odwiedzili Rzeszów dwaj zastępcy Burmistrza Klagenfurtu Michael Ausserwinkler oraz Reinhart Gaugg. Przedstawiciele Rzeszowa gościli również kilkakrotnie w Klagenfurcie, interesując się głównie zagadnieniami z zakresu gospodarki komunalnej.

W dniach 14-17 kwietnia 1996 r. w Rzeszowie przebywała oficjalna delegacja miasta Klagenfurt, w skład której obok Burmistrza L. Guggenbergera, dr. Ericha Lindnera i Ewy Janicy weszli przedstawiciele Bundesrealgymnasium w Klagenfurcie, współpracującego z I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. W trakcie spotkania podsumowano 20-letnią współpracę pomiędzy oboma miastami. Goście z Klagenfurtu zwiedzali rzeszowski Szpital Wojewódzki Nr 1, a w szczególności Oddział Otolaryngologiczny, który nawiązał współpracę z Kliniką w Klagenfurcie. Spotkali się także z sędziami Sądu Wojewódzkiego oraz wzięli udział w uroczystościach w I Liceum Ogólnokształcącym związanych z pięcioleciem wymiany młodzieży Rzeszów-Klagenfurt.

W związku z Olimpiadą Sportową Młodzieży Miast Partnerskich Rzeszów 2000 w dniach 26-28 maja 2000 z wizytą w Rzeszowie przebywał dr Erich Lindner - Dyrektor Gabinetu Burmistrza Klagenfurt oraz Ewa Janica - odpowiedzialna za kontakty zagraniczne Klagenfurtu.
12-16 lipca 2000 r. - wizyta prezydenta Rzeszowa i dyrektora Wydziału Kultury w Klagenfurcie. W tym samym czasie Zespół Tradycja wziął udział w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Pokoju w Klagenfurcie.

8-10 października 2000 r. - wizyta prezydenta Rzeszowa w Klagenfurcie z okazji 70 lat partnerstwa pomiędzy Klagenfurtem i Wiesbaden.

8-10 czerwca 2001 r. – wizyta burmistrza Klagenfurtu Haralda Scheuchera w Rzeszowie z delegacją oraz Konsula Generalnego Republiki Austrii w Krakowie Ernsta-Petera Brezszovskiego z okazji otwarcia w Galerii „Pod Ratuszem” wystawy fotograficznej Klagenfurtu „Klagenfurt grą światła i cieni opowiedziany”.

3.2. Współpraca gospodarcza.

Szczególne znaczenie miał udział Rzeszowa w 60 Jubileuszowych Targach Klagenfurckich, które odbyły się w sierpniu 1993 r. Na stoisku rzeszowskim prezentowały swoje wyroby następujące firmy: Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Zelmer”, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Conres”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Silston”, Fabryka Wódek „Polmos” w Łańcucie, Zakłady Piwowarskie w Leżajsku. Podczas tych Targów została zaprezentowana także Wystawa Fotograficzna o Rzeszowie.
Wydarzeniem Targów była wizyta Kanclerza Republiki Austriackiej - Franza Vranickiego, a w szczególności jego odwiedziny na stoisku Rzeszowa.

3.3. Wymiana młodzieży.

Od 1992 r. I Liceum Ogólnokształcące im ks. Stanisława Konarskiego utrzymuje ścisłe kontakty z Bundesgymnasium w Klagenfurcie, najstarszą szkołą średnią w Austrii. Każdego roku w czerwcu, bądź na przełomie czerwca i lipca, młodzież I LO (ok. 30 osób) odwiedza Klagenfurt. Rewizyta gości austriackich ma miejsce we wrześniu. Program jest każdorazowo starannie przygotowany i uzgodniony przez szkoły. Młodzież mieszka u rodzin gospodarzy, organizowane są wspólne zajęcia lekcyjne, spotkania tematyczne, jak również wycieczki krajoznawcze. Delegacje są zawsze przyjmowane przez władze samorządowe miast. W latach szkolnych 1995/96 i 1996/97, uczennice I LO (po dwie w roku) spędziły cały semestr w Klagenfurcie, uczęszczając na zajęcia lekcyjne w Bundesrealgymnasium, mieszkając u rodzin austriackich.

22 września 1999 r. miało miejsce spotkanie uczniów z Bundesrealgymnasium w Klagenfurcie i I LO w Rzeszowie z prezydentem Rzeszowa Andrzejem Szlachtą. W czasie spotkania młodzież z Klagenfurtu została zaproszona do udziału w Olimpiadzie Sportowej Młodzieży Miast Partnerskich Rzeszów-2000 zorganizowanej przez Urząd Miasta Rzeszowa pod patronatem Prezydenta Rzeszowa Andrzeja Szlachty.

Filharmonii Rzeszowskiej oraz Szkołom Muzycznym Nr 1 i 2 za pośrednictwem Biura Promocji Miasta przekazane zostały w 1998, 1999, 2000, 2001 r. zaproszenia do udziału w Musikforum - międzynarodowej imprezie muzycznej w Klagenfurcie.

Urząd Miasta Rzeszowa pośredniczył w 1999 r i 2000 r. w nawiązaniu kontaktów Liceum Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Zespołu Szkół Technicznych ze szkołami w Klagenfurcie.

3.4. Współpraca w dziedzinie kultury.

W lipcu 1993 na Międzynarodowym Festiwalu Pokoju w Klagenfurcie występował Dzięcięcy Zespół Pieśni i Tańca „Małe Rzechy” z Osiedlowego Domu Kultury „Staroniwa”. W czasie pobytu w Klagenfurcie „Małe Rzechy” nawiązały kontakt z podobnymi zespołami z Włoch i zostały zaproszone na Międzynarodowe Spotkanie Grup Folklorystycznych w Castel San Pietro Terme.

W 1996 r., w drodze na występy artystyczne do Włoch, gościł w Klagenfurcie rzeszowski Dziecięcy Zespół Perkusyjny „Mambo”. Podobnie w sierpniu 1997 r., chór z Klagenfurtu podróżując na występy do Lwowa, został przyjęty w Rzeszowie.

W dniach 19.09.- 10.10. 2000 r. w Galerii Fotografii miała miejsce wystawa fotograficzna miasta partnerskich Rzeszowa, w tym również Klagenfurtu pt. „Z ideą partnerstwa miast w XXI wiek”.

10 czerwca – 9 lipca 2001 wystawa fotograficzna Klagenfurtu w Rzeszowie pt. „Klagenfurt grą światła i cieni opowiedziany”. Z okazji wystawy burmistrz Klagenfurtu ufundował nagrodę dla w postaci tygodniowego pobytu w Klagenfurcie dla 2 osób dla zwycięzcy w quizie na temat wiedzy o Klagenfurcie.

Młodzież z Rzeszowa uczestniczy w corocznych Międzynarodowych Spotkaniach Młodzieży w Klagenfurcie:
- 30 września – 2 października 1994 r. – udział przedstawicieli Rzeszowa w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży pt. „Razem w Świecie Pokoju i Tolerancji” z okazji uroczystości 35-lecia odsłonięcia pomnika Ofiar Wojen Światowych na Górze Ulricha w Klagenfurcie,
- 30 sierpnia - 3 września 1995 r. – udział dwóch studentów rzeszowskich uczelni w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży w Klagenfurcie z okazji Międzynarodowego Roku Tolerancji,
- 30-31sierpnia 1996 r. - udział zespołów młodzieżowych „Jazzband” oraz „Flimero” z Rzeszowa w imprezie o nazwie „Altstadtzauber” w Klagenfurcie z okazji 800-lecia nadania miastu praw miejskich,
- 7-13 września 1997 r. udział dwóch uczennic szkół średnich z Rzeszowa w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży pt. „Dialekty i języki używane przez małe grupy narodowościowe w Europie”,
- 6-12 września 1998 r. - udział 2 studentów germanistyki rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Międzynarodowym Seminarium „Języki i Dialekty w Sercu Europy”.
- 5-11 września 1999 r. - udział 2 studentów germanistyki rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Międzynarodowym Seminarium w Klagenfurcie „Obszar alpejsko-adriatycki – 99 lat w poszukiwaniu zjednoczonej Europy”.
- 10-16 września 2000 r. – udział 2 osób w spotkaniu „Europa 2000”.
- 2-8 września 2001 r. – udział 2 uczniów z I LO w Rzeszowie w seminarium pt. „Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2001 r.”

3.5. Międzynarodowa Wędrówka Górska.

Przedstawiciele Rzeszowa uczestniczyli w organizowanej corocznie przez Klagenfurt, Wiesbaden i Lubljanę Międzynarodowej Wędrówce Górskiej pt. „Europa bez granic”. Impreza ta jest wspaniałą okazją poznania się mieszkańców Europy z różnych krajów, jako że biorą w niej udział przedstawiciele miast partnerskich tychże miast. W 1992 roku w trakcie V Wędrówki, której zakończenie odbyło się w Rzeszowie, miasto nasze gościło przedstawicieli miast Montreux (Szwajcaria), Charlotte (USA), Bredy (Holandia), Kever Sava (Izrael), Gent (Belgia), Dachau, Geerlitz, Berlin, Wiesbaden (Niemcy), Klagenfurt (Austria), Turnbridge Wells (Anglia).

3.6. Współpraca w dziedzinie sportu.

Organizowane są wspólne turnieje sportowe, w tym turnieje dla osób niepełnosprawnych. W zorganizowanym we wrześniu 1994 r. w Rzeszowie Turnieju w Piłce Koszykowej na Wózkach Inwalidzkich wzięła również udział drużyna koszykarzy z Klagenfurtu.

W międzynarodowym turnieju młodzieżowym w siatkówce w Klagenfurcie w dniach 29-30 czerwca 1996 r. uczestniczyli zawodnicy Rzeszowskiego Okręgowego Związku Piłki Siatkowej.

W maju 2000 r. 43–osobowa grupa młodzieży z Klagenfurtu wzięła udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Miast Partnerskich Rzeszów-2000.

3.7. Współpraca w zakresie medycyny.

Nawiązane zostały kontakty środowisk medycznych, a mianowicie Kliniki w Klagenfurcie ze Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie. Lekarze z Oddziału Otorynolaryngologicznego tego szpitala odbywali staże naukowe w Klinice Otolaryngologicznej Szpitala Okręgowego w Klagenfurcie:
- 20 listopada-15 grudnia 1995 r. – dwutygodniowy staż dwu lekarek,
- 12-30 sierpnia 1996 r. – staż lekarza z tego oddziału.

KOSZYCE

Kontakty z tym miastem odnowione zostały na początku lat 90. (wizyta delegacji z Prezydentem Z. Banatem na czele, a później podpisanie przez Prezydenta M. Janowskiego umowy o współpracy regionalnej – 23 listopada 1991 r.).

4.1. Kontakty przedstawicieli Rady i Zarządu Miast.

Rzeszów odwiedzali kolejno Prezydenci Koszyc: Jan Kopnicki i Rudolf Bauer. Podczas wizyty Prezydenta Rudolfa Bauera, 5-6 kwietnia 1994 r., została opracowana propozycja rozszerzenia w/w umowy o współpracy.

Przedstawiciele Rzeszowa uczestniczyli w Spotkaniu Miast Partnerskich Koszyc, które odbyło się w dniach 24-26 czerwca 1994 r. Kolejne delegacje gościły w Koszycach w dniach 1-2 lipca 1995 r., 4-5 maja 1996 r. i 7-8 maja 1997 r. z okazji Dni Koszyc.

23 kwietnia 1999 r. - Wizyta prezydenta Andrzeja Szlachty w Koszycach.

7 maja 1999 r. - Wizyta prezydenta Andrzeja Szlachty, wiceprezydenta Wiesława Walata i członka Zarządu Zbigniewa Pinkowskiego w Koszycach z okazji 630 rocznicy nadania herbu miastu Koszyce i „Dni Koszyc”.

14-16 czerwca 1999 r. - Wyjazd prezydenta Andrzeja Szlachty do Koszyc z okazji zaprzysiężenia Rudolfa Schustera na stanowisko Prezydenta Słowacji.

maj 2000 r. – wizyta burmistrza Koszyc w Rzeszowie z okazji Dni Rzeszowa.

maj 2001 r. – udział delegacji z Koszyc w Dniach Rzeszowa

14 września 2001 r. – otwarcie Konsulatu Honorowego Słowacji w Rzeszowie

4.2. Współpraca gospodarcza.

Na targach w Koszycach wystawiały swe wyroby firmy rzeszowskie. W rzeszowskich Targach „InterRes“ uczestniczyły firmy z Koszyc.

W dniach 13-16 października 1993 r. delegacja Miasta Rzeszowa wzięła udział w Międzynarodowej Wystawie „Agroforum ‘93” w Koszycach.

W dniach 26-28 stycznia 2000 r. przedstawiciele UM Rzeszowa wzięli udział w szóstej Międzynarodowej Wystawie Turystycznej TOUR 2000. Rzeszów prezentował swoją ofertę turystyczno-gastronomiczną.

UM Rzeszowa współpracuje z Krajową Izbą Szlaku Bursztynowego i słowacką Izbą Przemysłową-Handlową.

24-26 stycznia 2001 r. udział Biura Promocji Miasta w Targach Turystycznych TOUR 2001 w Koszycach.

3 września 2001 r. – uruchomienie połączenia kolejowego Rzeszów - Koszyce

4.3. Współpraca szkół i uczelni.

Rzeszowskie wyższe uczelnie - Politechnika i Wyższa Szkoła Pedagogiczna wymieniają grupy studentów i naukowców z uczelniami w Koszycach.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie podjęło stałą współpracę ze Szkołą Sztuki Użytkowej w Koszycach. W maju 1997 r. 3 przedstawiciele naszego Liceum wzięli udział w organizowanym przez tę szkołę Międzynarodowym Plenerze Malarskim Liceów Sztuk Plastycznycznych z Europy pt. „Żyjemy we wspólnej Europie”. Natomiast w 1996 r. 15 uczniów Szkoły Sztuki Użytkowej w Koszycach uczestniczyło we wspólnym Plenerze Malarskim w Krasnobrodzie k. Zamościa, organizowanym przez Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie.

Ponadto organizowane są przez obie współpracujące ze sobą szkoły wspólne wystawy artystyczne. W Rzeszowskiej Galerii Fotografii z okazji Dni Rzeszowa w 1997 r. zorganizowano wspólną wystawę grafiki i fotografii. Podobne wspólne wystawy były też dwukrotnie organizowane w Koszycach, m.in. w 1995 r. z okazji 20-lecia Szkoły Sztuki Użytkowej. Do zwyczaju weszły już częste odwiedziny przedstawicieli Szkoły z Koszyc w Rzeszowie z okazji różnych imprez kulturalnych (np. Dni Rzeszowa, bal maskowy w Liceum Sztuk Plastycznych, itp.).

Biuro Promocji Miasta prowadzi starania o pozyskanie partnerskiej szkoły w Koszycach dla Liceum Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

4.4. Współpraca w dziedzinie kultury.

Zostały nawiązane kontakty między zespołami muzycznymi, chórami i teatrami. W XVII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Koszycach, który odbył się w 1992 roku, uczestniczył Zespół Pieśni i Tańca „Bandoska” z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Teatr im. Wandy Siemaszkowej wystąpił w Koszycach 22 czerwca 1992 r. z inscenizacją sztuki Karola Wojtyły pt. „Hiob”. W Rzeszowie prezentowały się natomiast chóry, zespoły folklorystyczne i teatr z Koszyc.
Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie nawiązała stałe kontakty z orkiestrą w Koszycach.
Chór „Cantores Resovienses” oraz szkolne zespoły instrumentalne z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 biorą udział w koncertach muzycznych w Koszycach.
W dniach 19.09.- 10.10. 2000 r. w Galerii Fotografii miała miejsce wystawa fotograficzna miasta partnerskich Rzeszowa, w tym również Koszyc pt. „Z ideą partnerstwa miast w XXI wiek”.

Urząd Miasta uczestniczył w nawiązaniu kontaktów pomiędzy Zakładem Karnym w Rzeszowie a Zakładem Karnym w Koszycach.

4.5. Współpraca w dziedzinie sportu.

Piłkarze z Koszyc wzięli udział w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa, który odbył się w 1991 roku. Przed rozpoczęciem tego Turnieju grupa piłkarzy uczestniczyła w spotkaniu Młodzieży Świata z Ojcem Świętym w Częstochowie.
W maju 2000 r. młodzież z Koszyc (40 osób) wzięła udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Miast Partnerskich Rzeszów-2000.

12-13 czerwca 2000 r. – udział drużyny pożarniczej z Koszyc w I Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP Powiatu Rzeszowskiego

25-27 maja 2001 – udział reprezentacji Koszyc w Turnieju Tenisa Stołowego VIP-ów organizowanego przez Komendę Miejskiej Straży Pożarnej w Rzeszowie

1-4 maja 2002 r. – udział młodzieżowej reprezentacji Koszyc w II Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich w Rzeszowie

LWÓW

Umowa o współpracy miast Lwów i Rzeszów została odnowiona 4 kwietnia 1992 r. we Lwowie przez Prezydenta Mieczysława Janowskiego i Mera Lwowa Wasyla Szpicera.

5.1. Wizyty oficjalne przedstawicieli miast.

Począwszy od wizyty delegacji naszego miasta pod przewodnictwem Prezydenta Mieczysława Janowskiego we Lwowie 2-4 kwietnia 1992 r., podczas której nastąpiło odnowienie umowy o współpracy miast Lwów i Rzeszów, wielokrotnie organizowane były wzajemne wizyty przedstawicieli Rad i Zarządów obu miast.

Podczas delegacji Miasta Rzeszowa pod przewodnictwem Prezydenta Mieczysława Janowskiego we Lwowie w dniach 19-21 stycznia 1995 r. przekazany został dar w postaci sprzętu komputerowego dla szkoły ukraińskiej i szkół polskich we Lwowie. Następna oficjalna delegacja Miasta Lwowa, z Merem Wasylem Kujbidą na czele przebywała w Rzeszowie w dniach 13-16 czerwca 1995 r. W wyniku odbytego wówczas spotkania Zarządu Miasta Rzeszowa z Merem Lwowa opracowano „Ustalenia w sprawie określenia zasad i form współdziałania w ramach partnerskiej współpracy miast siostrzanych”. Nawiązano także bezpośrednie kontakty między służbami komunalnymi obu miast (m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej).

Kolejne wizyty przedstawicieli Lwowa i Rzeszowa:
- 13-15 lipca 1995 r. - wizyta robocza kierownictwa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Lwowa w Rzeszowie; rozmowy na temat metodologii i praktyki konstruowania budżetu miasta;
- 15-16 września 1995 r. - wizyta mera Lwowa w Rzeszowie z okazji obchodów 150 rocznicy urodzin św. Brata Alberta oraz odbywających się w tym samym czasie Targów Budownictwa „InterRes”;
- 23-24 września 1995 r. - wizyta we Lwowie delegacji Rzeszowa na czele z Wiceprezydentem Jackiem Gołubowiczem z okazji „Dni Miasta Lwowa”;
- 1-2 grudnia 1995 r. - wizyta we Lwowie delegacji Rzeszowa na czele z Wiceprezydentem Józefem Górnym; podpisanie porozumienia o kierunkach współpracy pomiędzy Lwowem i Rzeszowem;
- 18-20 grudnia 1995 r. - wizyta radnego miasta Rzeszowa Stanisława Majki na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej - kontynuacja współpracy zapoczątkowanej w czerwcu 1995 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Architektów i Urbanistów w Rzeszowie;
- 9-11 czerwca 1996 r. - wizyta delegacji Lwowa w Rzeszowie;
- 25-27 lipca 1997 r. - wizyta prezydenta M. Janowskiego we Lwowie; przedmiotem rozmów była dalsza współpraca obu miast partnerskich w zakresie gospodarki finansowej (zasady tworzenia budżetu), gospodarki komunalnej, wymiany dzieci i młodzieży oraz współpracy wyższych uczelni.
- 29 kwietnia 1999 r. spotkanie z przedstawicielami instytucji biznesowych okręgu lwowskiego w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ze strony Urzędu Miasta –BPM).
- 28-30 maja 1999 r. - wizyta delegacji ze Lwowa na czele z wicemerem Stasiukiem w Rzeszowie z okazji „Dni Rzeszowa”. Spotkanie z Prezydentem Rzeszowa Andrzejem Szlachtą i Zarządem Miasta Rzeszowa.
- 25-26 czerwca 2001 r. wizyta prezydenta Rzeszowa Andrzeja Szlachty we Lwowie w związku z wizytą papieża Jana Pawła II we Lwowie. Spotkanie z merem Lwowa Wasylem Kujbidą.
- 15-16 września 2001 r. wizyta delegacji Rzeszowa na czele z prezydentem Rzeszowa Andrzejem Szlachtą na Dniach Lwowa.

5.2. Współpraca gospodarcza.

Lwów i Rzeszów wymieniają między sobą doświadczenia związane z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej. W 1992 roku przedstawiciele miejskiej gospodarki komunalnej Lwowa z Wicemerem Pawłem Stiepanowiczem zapoznali się w Rzeszowie z pracą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i innymi służbami komunalnymi. Podobnie podczas wizyty delegacji oficjalnej w czerwcu 1995 r. odbyły się spotkania połączone ze zwiedzaniem tych zakładów. Ponadto kilkakrotnie w 1995 r. miały miejsce nieoficjalne wizyty przedstawicieli UM Lwowa oraz przedsiębiorstw ukraińskich, mające na celu nawiązanie bezpośrednich kontaktów z firmami rzeszowskimi.

W organizowanych w Rzeszowie Targach Budownictwa „InterRes” regularnie biorą udział wystawcy ze Lwowa. Targi te zwiedzały także oficjalne delegacje Miasta Lwowa, którym przewodniczył Mer Wasyl Kujbida. Przedstawiciele Lwowa na czele z Merem Wasylem Kujbidą wzięli m.in. udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa „TECHNO BUILDING‘ 95”, podczas których w dniach 15-16 września 1995 r. odbyło się Posiedzenie Rady oraz Walne Zgromadzenie Członków Polsko-Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.

W dniu 16 lutego 1996 r. w Rzeszowie odbył się kongres nt. „Polska, Ukraina – współpraca gospodarcza”.

W dniach 23-24 maja 1998 r. miał miejsce w Rzeszowie Polsko-Ukraiński Szczyt Gospodarczy, pod patronatem Prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy i Prezydenta Polski Aleksadra Kwaśniewskiego, który został zorganizowany przez Klub Wschodni i Krajową Izbę Gospodarczą. Podobne spotkania odbyły się w 1999 i 2000 r.

W marcu 2000 r. w Rzeszowie miało miejsce spotkanie władz Rzeszowa oraz przedstawicieli MPEC, MPWiK oraz Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego z delegacją ze Lwowa na którym rozmawiano o oszczędnych sposobach gospodarowania energią, nowoczesnych metodach uzdatniania wody oraz nowatorskich rozwiązaniach dotyczących oczyszczania ścieków. Omawiano także procedurę składania wspólnego wniosku o uzyskanie środków pomocowych z USAID na ochronę środowiska.

5.3. Współpraca szkół i wyższych uczelni.

Współpraca pomiędzy Lwowem a naszym miastem odbywa się również poprzez środowisko akademickie. Szczególnie blisko współpracuje ze Lwowem Politechnika Rzeszowska. Wyrazem tego są liczne wspólne sympozja, m.in. we wrześniu 1993 r. odbyło się III Rzeszowsko-Lwowskie Sympozjum nt.: „Problemy budownictwa i inżynierii środowiska” zorganizowane przez Wydział Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej i Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Lwowskiej. W 1993 r. Politechnika Rzeszowska i Politechnika Lwowska, pod patronatem Wojewody Rzeszowskiego i Prezydenta Rzeszowa, były współorganizatorami konkursu na projekt pt. „Drogowe przejście graniczne – Malhowice-Niżankowice”. Prace dyplomowe Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej i Zakładu Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska o tematyce „Oś turystyczna Rzeszów-Lwów-Kijów” prezentowane były na seminarium naukowym o tej tematyce w dniach 10-12 grudnia 1996 r. zorganizowanym na Politechnice Rzeszowskiej. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez wydziały obu uczelni coroczne wspólne seminaria problemowe nt. „Nowe materiały i konstrukcyjno-technologiczne systemy produkcji, budowania, eksploatacji i renowacji”.

Na uczelniach rzeszowskich studiuje młodzież ze Lwowa, przy czym Rzeszów oferuje im pomoc w postaci stypendiów, a także organizuje kursy przygotowawcze przed rozpoczęciem nauki. Już od wielu lat profesorowie Politechniki Lwowskiej zatrudniani są w Politechnice Rzeszowskiej w charakterze nauczycieli akademickich, a pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej prowadzą na Politechnice Lwowskiej dysertacje – rozprawy naukowe w celu uzyskania stopnia naukowego.

Nawiązane zostały kontakty pomiędzy szkołami rzeszowskimi (Szkoła Podstawowa nr 17 i 35), a szkołami polskimi we Lwowie, organizowane są spotkania nauczycieli, których celem jest wymiana doświadczeń w zakresie systemów i metod nauczania. Młodzież współpracujących szkół prowadzi ze sobą korespondencję, uczniowie z Rzeszowa kilkakrotnie, np. z okazji świąt, przekazywali upominki swoim kolegom z Ukrainy.

W zorganizowanym w Rzeszowie w lipcu 1996 i 1997 r. Obozie Języka Angielskiego „Bridges for Education” brała udział młodzież ze Lwowa.

5.4. Współpraca w dziedzinie kultury, sportu i turystyki.

W Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa wystawiają swoje prace artyści ze Lwowa. W Filharmonii Rzeszowskiej występują lwowscy muzycy. Prowadzą oni także zajęcia w rzeszowskich szkołach muzycznych.

- 22-25 lipca 1999 r. - Wizyta w Rzeszowie zespołu „Barwinok” ze Lwowa z okazji XI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Spotkanie w Ratuszu z wiceprezydentem Januszem Smulskim. Występy na estradzie w Rynku. Zwiedzanie Zamku w Łańcucie.

W maju 2000 r. młodzież ze Lwowa (52 osoby) wzięła udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Miast Partnerskich Rzeszów-2000.

W lipcu 2000 r. – spotkanie z nauczycielkami ze Lwowa oraz nauczycielką obozu językowego Bridges for Education i kursu Pomost International w sprawie udziału młodzieży ze szkół ze Lwowa w obozach języka angielskiego w Rzeszowie.

14-17 września 2000 r. – udział Biura Promocji Miasta w targach turystycznych „Tour Expo 2000” we Lwowie.

17.01.2001 r. – spotkanie wiceprezydenta Rzeszowa W. Walata, rzecznika prasowego S. Szczepańskiego i p.o. dyrektora BPM Jerzego Fugasa z dziennikarzami „Radia Lwów”.

NYÍREGYHÁZA

Umowa o partnerstwie została podpisana 20 sierpnia 1996 r. przez Burmistrza Nyíregyházy Csabai Lászloné oraz 4 października 1996 r. przez Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego.

6.1. Kontakty przedstawicieli miast.

Kontakty pomiędzy Rzeszowem a Nyíregyházą, które zaowocowały zacieśnieniem wzajemnej współpracy i podpisaniem umowy o partnerstwie, rozpoczęły się w 1995 r. W lipcu 1995 r. miała miejsce wizyta delegacji Miasta Nyíregyháza. 8-11 września 1995 r. nastąpiła rewizyta delegacji Miasta Rzeszowa i przedstawicieli województwa rzeszowskiego w Nyíregyházie. Władze wojewódzkie reprezentowali: Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego - Dariusz Fijałkowski i Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury - Lesław Wais, natomiast administrację samorządową: Wiceprezydent Rzeszowa - Janusz Smulski oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta - Andrzej Makara. Ponadto w skład delegacji wchodzili burmistrzowie gmin Strzyżowa, Tyczyna i Grodziska Dolnego oraz dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury z Ropczyc i Raniżowa. Celem powyższych wizyt było zapoznanie się z działalnością placówek kulturalnych, oświatowych i społecznych działających w Nyíregyházie i Rzeszowie oraz wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania tych placówek i organizowania imprez kulturalnych. Podczas spotkań powstała idea rozszerzenia dotychczasowych kontaktów na inne dziedziny i nawiązania współpracy partnerskiej.

Umowa o partnerstwie została podpisana 20 sierpnia 1996 r. w Nyíregyházie przez Burmistrz Miasta Nyíregyháza Csabai Lászloné oraz przez Pełnomocnika Prezydenta Rzeszowa Dionizego Bedę podczas uroczystej ceremonii, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich miast partnerskich Nyíregyházy. Podpisanie umowy odbyło się w ramach obchodów w Nyíregyházie „Tysiącstulecia Zajęcia Ziemi Ojczystej”. W uroczystościach tych ze strony Rzeszowa, oprócz Pełnomocnika Prezydenta Dionizego Bedy, wzięła udział pani Helena Śniegowska reprezentująca Wydział Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Dróg oraz przedstawiciel Komendy Rejonowej Policji w Rzeszowie. Umowa o partnerstwie została następnie podpisana przez Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego w trakcie wizyty w Rzeszowie w dniach 3-5 października 1996 r. Delegacji Miasta Nyíregyháza. Tematem wiodącym tej wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Uczestnicy delegacji, na czele z Wiceprezydentem Nyíregyházy Giba Tamásem, wzięli udział w sympozjum nt. „Aktywizacja Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej”, zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

W ramach rozwoju współpracy w zakresie pomocy społecznej, w dniach 8-11 kwietnia 1997 r. przebywała w Nyiregyhaza delegacja Miasta Rzeszowa, która wzięła udział w konferencji pt. „Rodzina-Dziecko-Młodzież” poświęconej działaniom samorządów i innych organizacji w zakresie pomocy rodzinie i wychowania dzieci a organizowanej przez Centrum Pomocy Rodzinie.

W dniach 15-16 maja 1998 r. w Nyíregyházie odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone działaniom policji w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, w którym wzięli udział przedstawiciele Zarządów Miast i policji miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Nyíregyházy. Seminarium to było kontynuacją cyklu konferencji pt. „Bezpieczeństwo miast” organizowanych w latach 90-tych w Europie Wschodniej. Jako reprezentacja Rzeszowa w Seminarium uczestniczyli Wiceprezydent Rzeszowa Janusz Smulski i Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Florek.

W dniach 7-9 czerwca 1998 r. miała miejsce oficjalna wizyta w Rzeszowie przedstawicieli Urzędu Miasta Nyíregyháza na czele z Burmistrz Nyíreyházy – Csabai Lászloné, połączona z udziałem w Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych i Spożywczych AGROPOL ‘98. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas trwania wizyty były: strategia rozwoju miasta oraz problematyka związana z pracą Wydziału Geodezji.

W trakcie rewizyty Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego w Nyíregyházie w dniach 21-24 sierpnia 1998 r. poruszane były następujące tematy: współdziałanie w zakresie kultury, współpraca wyższych uczelni, współdziałanie architektów miejskich oraz konserwatorów zabytków, intensyfikacja wzajemnej wymiany turystycznej, wymiana młodzieży, współpraca środowisk osób niepełnosprawnych, wymiana specjalistów z zakresu finansów samorządowych, możliwość wymiany wczasowej Urzędów Miast, możliwość współpracy stowarzyszeń „Amazonki”.

Z okazji XI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w dniach 18-19 lipca 1999 r. gościła w naszym mieście delegacja Nyíregyházy. 19 lipca 1999 r. doszło do spotkania Prezydenta Rzeszowa Andrzeja Szlachty, Wiceprezydenta Wiesława Walata, Członka Zarządu Zbigniewa Pinkowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Andrzeja Rylskiego z Tomaszem Barkanyi, Przewodniczącym Samorządu Mniejszości Polskiej w Nyíregyházie. Tomasz Barkanyi przekazał list gratulacyjny od pani Burmistrz Nyíregyházy.

W dniach 24-25 sierpnia 1999 r. miały miejsce na Węgrzech uroczystości związane z przekazaniem certyfikatu ISO 9001 dla Nyíregyházy, w których udział wziął prezydent Rzeszowa Andrzej Szlachta wraz z członkami Zarządu Miasta - Zbigniewem Pinkowskim i Aleksandrem Bobko. Prezydent Rzeszowa spotkał się z burmistrz Nyíregyházy Judit Csabai, jak również z przedstawicielami Samorządu Polskiej Mniejszości Narodowej. Głównym tematem dyskusji były problemy z jakimi borykają się obydwa miasta – pomoc społeczna, mieszkania komunalna, komunikacja, szkolnictwo.

W maju 2000 r. w Rzeszowie z okazji Dni Rzeszowa i Międzynarodowej Olimpiady Miast Partnerskich Rzeszów-2000 przebywała oficjalna delegacja Nyiregyhazy.

6.2. Współpraca w zakresie kultury, turystyki i sportu.

W zorganizowanym w czerwcu 1997 r. Święcie Sportowym Nyíregyházy uczestniczyło ok. 70 sportowców z Rzeszowa, reprezentujących różne dyscypliny sportowe. Podczas zawodów reprezentacja Rzeszowa zajęła czołowe miejsca prawie we wszystkich konkurencjach. W dniach 12-14 grudnia 1997 r. młodzieżowa drużyna siatkarek z Rzeszowa wzięła udział w turnieju siatkarskim w Nyíregyházie. Na zaproszenie Burmistrz Miasta Nyíregyháza przedstawiciele UM Rzeszowa uczestniczyli w odbywającej się w Nyíregyházie w marcu 1998 Wystawie i Targach Podróży i Wypoczynku „Wakacje ‘98”.

W lipcu 1998 r. i 2000 r. młodzież z Nyíregyházy wzięła udział w międzynarodowym obozie językowym – „Bridges For Education” w Rzeszowie.

W marcu 1999 r., 2000 r. i 2001 r. Biuro Promocji Miasta reprezentowało Rzeszów na Wystawie i Targach Podróży i Wypoczynku w Nyiregyhaza.

W maju 2000 r. młodzież z Nyiregyhazy (15 osób) wzięła udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Miast Partnerskich Rzeszów-2000.

W dniach 19.09.- 10.10. 2000 r. w Galerii Fotografii miała miejsce wystawa fotograficzna miasta partnerskich Rzeszowa, w tym również Nyiregyhazy pt. „Z ideą partnerstwa miast w XXI wiek”.

20.04.2001 r. – w ratuszu miała miejsce prezentacja oferty turystycznej węgierskiej firmy Air Meditteran z Nyiregyhazy dla kilkunastu firm turystycznych z Rzeszowa.

6.3. Współpraca gospodarcza.

Przykładem współpracy w tej dziedzinie był wielokrotny udział Biura promocji Miasta w Międzynarodowej Wystawie i Targach Wschód-Zachód w Nyíregyházie, po raz pierwszy w dniach 3-6 czerwca 1997 r. Na stoisku Rzeszowa prezentowały swoje wyroby rzeszowskie firmy: Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Gospodarstwa Domowego „Zelmer”, Alima-Gerber S.A. oraz Zakłady Piwowarskie Leżajsk S.A.

W dniach 7-9 czerwca 1998 r. miała miejsce wizyta przedstawicieli Miasta Nyíregyháza na Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych i Spożywczych AGROPOL ’98 oraz Targach Opakowań i Maszyn Pakujących GAL-OPAK ’98 w Rzeszowie.

6.4. Współpraca straży pożarnych.

W listopadzie 1999 r. delegacja oraz drużyna Komendy Zawodowej Straży Pożarnej z Nyíregyházy wzięła udział, na zaproszenie Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, w I Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego Straży Pożarnych w Rzeszowie. Drużyna węgierska zajęła I miejsce.

W dniach 12-13 czerwca 2000 r. czteroosobowa delegacja Komendy Zawodowej Straży Pożarnej z Nyíregyházy wzięła udział w I Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP Powiatu Rzeszowskiego, które odbywały się na stadionie Resovii w Rzeszowie.
Delegacja Komendy Zawodowej Straży Pożarnej z Nyíregyházy wraz z Komendantem László Dombrádym wzięła udział w odbywających się w dniach 24-27 maja 2001 r. Dniach Rzeszowa. W ramach Dni Rzeszowa zorganizowany został II Międzynarodowym Turniej Tenisa Stołowego Straży Pożarnych, w którym wzięła udział także drużyna z Nyíregyházy.

W dniach 8-10 czerwca 2001 r. przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 z Rzeszowa wzięli udział, jako obserwatorzy, w odbywających się w Tiszadob k/Nyíregyházy Zawodach OSP w Sporcie Pożarniczym.

W dniach 13-14 września 2001 r. przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 z Rzeszowa przebywali w Nyíregyházie na zaproszenie tamtejszego komendanta.

IWANO-FRANKOWSK

Umowa o partnerstwie została podpisana w dniu 19 września 2000 r. przez Prezydenta Rzeszowa Andrzeja Szlachtę i Wicemera Iwano-Frankowska Bohdana Onyskiva.

W 2000 r. nawiązane zostały kontakty pomiędzy Rzeszowem a Iwano-Frankowskiem na Ukrainie. W Rzeszowie przebywała oficjalna delegacja Miasta Iwano-Frankowsk, a w Iwano-Frankowsku delegacja Zarządu Miasta Rzeszowa. Młodzież z Iwano-Frankowska w maju 2000 r. brała udział w Olimpiadzie Sportowej Miast Partnerskich Rzeszów-2000. Podpisana została również wstępna umowa o współpracy pomiędzy obydwoma miastami.

4 lipca 2000 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę o nawiązaniu stosunków partnerskich z Iwano-Frankowskiem, a 19 września 2000 r. w obecności Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie Prezydent Rzeszowa Andrzej Szlachta i Wicemer Iwano-Frankowska Bohdan Onyskiv podpisali umowę o partnerstwie między Rzeszowem i Iwano-Frankowskiem.

W dniach 19.09. - 10.10. 2000 r. w Galerii Fotografii miała miejsce wystawa fotograficzna miasta partnerskich Rzeszowa, w tym również Iwano-Frankowska pt. „Z ideą partnerstwa miast w XXI wiek”.

24-27 maja 2001 roku z okazji Dni Rzeszowa przebywała w naszym mieście delegacja Iwano-Frankiwska pod kierownictwem Mera Zinowija Szkutiaka. Obchodom towarzyszyły imprezy dodatkowe.

Ponadto w 2001 r. nawiązane zostały kontakty z miastem Blois (Francja).

Blois (Francja) – w dniach 15-25 lipca 2001 r. młodzież z II i IV Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży w Blois. Wizyta naszej młodzieży, która jest kolejnym, po wymianie listów intencyjnych, krokiem na drodze do podpisania umowy o partnerstwie, spotkała się z bardzo serdecznym przyjęciem przez stronę francuską, a w prasie i telewizji ogólnofrancuskiej znalazły się relacje na temat pobytu młodzieży z Rzeszowa.

We wrześniu 2001 r. w Blois gościła w imieniu władz Rzeszowa delegacja Politechniki Rzeszowskiej na czele z panem prof. Krzesławem Stokłosą.