Baner tematyczny

Biblioteka Austriacka

Biblioteka Austriacka w Rzeszowie jest biblioteką publiczną, której siedziba mieści się w Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Została przekazana przez Republikę Austrii, Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych w ramach projektu Bibliotek Austriackich promujących kulturę, sztukę i język niemiecki Austrii na całym świecie. Biblioteka Austriacka w Rzeszowie jest jedną z sześciu bibliotek w Polsce i jedną z 65 w 28 krajach na całym świecie. W Rzeszowie założona została w 2014 r. i uroczyście otwarta w dniu 25.02.2015 roku.

Od 1991 roku Biblioteka Austriacka funkcjonowała przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Przemyślu. W związku z likwidacją NKJO została dzięki staraniom Marszałka Województwa Podkarpackiego, władz Uniwersytetu Rzeszowskiego i dyrektor ówczesnego Instytutu Filologii Germańskiej przekazana decyzją właściwego ministra rządu Republiki Austrii do Rzeszowa.

Księgozbiór obejmuje ponad 7500 pozycji z następujących dziedzin: literatura austriacka, historia literatury, literaturoznawstwo i językoznawstwo, historia powszechna, historia Austrii, polityka, prawo, ekonomia, gospodarka, socjologia, filozofia, religia, literatura dziecięca i młodzieżowa, biografie, historia Żydów, Unia Europejska, Austriaca; księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony), a także materiały krajo- i kulturoznawcze. Oprócz księgozbioru Biblioteka Austriacka posiada zbiory specjalne, na które składają się: DVD (filmy fabularne i dokumentalno-krajoznawcze), kasety audio, płyty CD i CD-ROM oraz wydawnictwa kartograficzne.

Do dyspozycji czytelników są również najważniejsze austriackie czasopisma, dzienniki i magazyny. Wśród nich: Blimp – magazyn filmowy; Bühne – magazyn kulturalny poświęcony austriackiemu teatrowi; Der Donauraum – czasopismo Instytutu Środkowoeuropejskiego do spraw rozwoju państw Europy Środkowej; Europäische Rundschau – kwartalnik poświęcony polityce, gospodarce i historii; Mit der Ziehharmonika – czasopismo literackie; Morgen – czasopismo kulturalne Dolnej Austrii; News – magazyn informacyjny (pieniądze, polityka, ludzie, scena); Österreichische Osthefte – czasopismo poświęcone państwom Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo – Wschodniej; Pannonia – magazyn d/s współpracy międzynarodowej; Die Presse – niezależny austriacki dziennik; Profil – niezależny austriacki magazyn informacyjny; Die Rampe – zeszyty literackie; Wespennest – czasopismo literackie, Literatur & Kritik – czasopismo literackie; Zwischenwelt – czasopismo kulturalne.

Biblioteka Austriacka prowadzi dwa rodzaje działalności:

  1. Prace wewnątrzbiblioteczne – gromadzenie, opracowywanie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów;
  1. Działalność pozabiblioteczna – różnego rodzaju imprezy kulturalne: wykłady, odczyty, wystawy, ekspozycje książek, konkursy. Wszystkie te aktywności mają na celu przybliżenie szerszej publiczności historii i dnia dzisiejszego Austrii i organizowane są we współpracy z Forum Kultury Austriackiej w Warszawie, Referatem V.2d Ministerstwa ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych Republiki Austrii, Ambasadą Austriacką w Warszawie i innymi Bibliotekami Austriackimi.

Adres:

Biblioteka Austriacka
c/o Instytut Neofilologii
Uniwersytet Rzeszowski
al. mjr. W. Kopisto 2b, pok. 214
35-959 Rzeszów

Kontakt:
email: biblioteka-austriacka@ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/biblioteka-austriacka.pl
FB: www.facebook.com/Biblioteka.Austriacka.Rzeszow/
YT: Biblioteka Austriacka w Rzeszowie

tel. +48 788678145