Baner tematyczny

Centrum Kultury i Języka Polskiego

Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP) jest jednostką Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jednej z niepublicznych uczelni polskich kształcących największą liczbę cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku angielskim (studenci z całego świata) lub w języku polskim (w większości studenci z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz Rosji).

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu obcokrajowców, renomę za granicą oraz szeroką własną ofertę kształcenia na wielu różnych kierunkach studiów, zarówno w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych, społecznych jak i humanistycznych.

Uczelnia prowadzi kursy kultury i języka polskiego dla cudzoziemców w dużym wymiarze godzin dydaktycznych. Trudne zadanie przekazywania wiedzy o historii i kulturze naszego kraju oraz umiejętności językowych wykonywane jest przez profesjonalną, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę lektorów języka polskiego.

Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP) stanowi wzmocnienie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w obszarach przygotowania studentów obcokrajowców do studiowania w WSIiZ, kształcenia cudzoziemców planujących podjęcie studiów w języku polskim w innych uczelniach. 

Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel. 17 866 11 29, 17 866 11 70
www.certyfikatpolski.rzeszow.pl