Baner tematyczny

Informacja o partnerstwie miast

W tworzeniu najnowszej historii miasta niemałą rolę odgrywa wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi miastami oraz partnerska współpraca w sferach: ekonomicznej, społecznej, oświatowej i kulturalnej. Taka współpraca umożliwia nawiązywani kontaktów i przyjaźni pomiędzy samorządami miast i ich mieszkańcami, pomaga w prowadzeniu negocjacji pomiędzy kontrahentami, stwarza możliwość wyrażania dążeń i pragnień ludzkich.

W myśl tych idei Rzeszów utrzymuje kontakty partnerskie z piętnastoma miastami: Bielefeldem (Niemcy), Buffalo, Gainesville (USA), Iwano-Frankowskiem, Lwowem, Łuckiem i Truskawcem (Ukraina), Klagenfurtem (Austria), Koszycami (Słowacja), Lamią (Grecja), Nyíeregyházą (Węgry), Satu Mare (Rumunia), Fangchenggang (Chiny), Splitem (Chorwacja) i Rushmoore (Wlk. Brytania).

Ponadto Rzeszów nawiązał przyjacielskie kontakty z Hamburgiem (Niemcy), Użgorodem (Ukraina), Graz (Austria), Roeselare (Belgia), Miszkolcem (Węgry), Preszowem (Słowacja), Telavi (Gruzja), Departament Corréze (Francja).

Kontakty z miastami partnerskimi służą wymianie informacji, zdobywaniu wiedzy, upowszechnianiu i krzewieniu sportu i kultury, sprzyjają poszerzaniu horyzontów młodzieży i zdobywaniu nowych przyjaciół przez mieszkańców naszego miasta.


 1. Klagenfurt (Austria) - umowa o partnerstwie podpisana 4 lutego 1975 r. przez Burmistrza Klagenfurtu Leopolda Guggenbergera i Prezydenta Rzeszowa Edwarda Biluta.
 2. Buffalo (USA) - umowa o partnerstwie podpisana w Rzeszowie 2 czerwca 1975 r. przez Burmistrza Buffalo Stanley`a Makowskiego i Prezydenta Rzeszowa Edwarda Biluta, odnowiona we wrześniu 1991 r. w Buffalo przez Burmistrza Buffalo Jamesa D. Griffina i Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego.
 3. Koszyce (Słowacja) - kontakty z tym miastem odnowione zostały na początku lat 90 (wizyta delegacji z Prezydentem Z. Banatem na czele, podpisanie przez Prezydenta Mieczysława Janowskiego umowy o współpracy regionalnej - 23 listopada 1991 r.).
 4. Bielefeld (Niemcy) - umowa o partnerstwie podpisana 17 października 1991 r. przez Nadburmistrza Bielefeld Eberharda Davida i Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego; układ o kształcie współpracy - maj 1992 r.
 5. Lwów (Ukraina) - odnowienie umowy o współpracy miast Lwów i Rzeszów 4 kwietnia 1992 r. przez Mera Lwowa Wasyla Szpicera i Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego.
 6. Nyíregyháza (Węgry) - umowa o partnerstwie została podpisana 20 sierpnia 1996 r. przez Burmistrz Nyíregyházy Csabai Lászlóné i 4 października 1996 r. przez Prezydenta Rzeszowa Mieczysława Janowskiego.
 7. Iwano-Frankowsk (Ukraina) - umowa o partnerstwie została podpisana w dniu 19 września 2000 r. przez Prezydenta Rzeszowa Andrzeja Szlachtę i Wicemera Iwano-Frankowska Bohdana Onyskiva w Rzeszowie.
 8. Łuck (Ukraina) - umowa o partnerstwie została podpisana w dniu 20 listopada 2001 r. przez Prezydenta Rzeszowa Andrzeja Szlachtę i Wicemera Łucka Siergieja Tarasiuka w Rzeszowie.
 9. Lamia (Grecja) - umowa o partnerstwie została podpisana przez Burmistrza Lamii Georgiosa Kotroniasa i Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca 8 lutego 2005 r. w Rzeszowie.
 10. Satu Mare (Rumunia) - umowa o partnerstwie została podpisana 12 grudnia 2007 r. przez Burmistrza Satu Mare Iuliu Ilyés i Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
 11. Fangchenggang (Chiny) - umowa o partnerstwie została podpisana 25 kwietnia 2012 roku przez Prezydenta Miasta Fangchenggang Pana Mo Gongming i Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
 12. Gainesville (USA) - umowa o partnerstwie została podpisana 21 lutego 2013 roku przez Burmistrza Miasta Gainesville Craig Lowe i Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
 13. Split (Chorwacja) - umowa o partnerstwie została podpisana 15 maja 2018 roku przez Wiceburmistrza Splitu Jelenę Hrgović i Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
 14. Rushmoore (Wielka Brytania) - umowa o partnerstwie została podpisana 19 września 2019 roku przez Sue Carter, burmistrz Rushmoor i Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.
 15. Truskawiec (Ukraina) - umowa o partnerstwie została podpisana 11 grudnia 2019 roku przez Mera Truskawca Andrija Kulczyńskiego i Zastępcę Prezydenta Miasta Rzeszowa Stanisława Sienko.