Podziemna Trasa Turystyczna Miasta Rzeszowa „Rzeszowskie Piwnice”

- projekt:
akcja promocyjna pokazująca nową atrakcję stolicy podkarpacia - Podziemną Trasę Turystyczną „Rzeszowskie Piwnice” wraz z Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej;

- przekaz i grupa docelowa:
do zbudowania przesłania wykorzystano fakt otwarcia nowego obiektu wejścia i przedłużenia trasy podziemnej z 213 do 369 metrów; reklama miała wzbudzać u odbiorców zainteresowanie i chęć poznania historii podziemnego miasta;

- odbiorcy:
mieszkańcy Polski, organizatorzy turystyki, mieszkańcy regionu;

- środki przekazu:
ogłoszenia prasowe w publikatorach turystycznych opiniotwórczych: Panorama Polskich Miast i Gmin, Wiadomości Turystyczne, Primacharter, W podróży oraz materiały drukowane - ulotki, foldery, reklama na własnych wydawnictwach, bilbordy, internet, PR;

- koszt przedsięwzięcia:
45 tys. zł

Odkyj legendę - Rzeszowska trasa turystyczna

Odkyj legendę - Rzeszowska trasa turystyczna