Rzeszów dla Ukrainy

2017 r.

Miasto dobrych praktyk URBACT

Rzeszów otrzymał tytuł miasta dobrych praktyk urbact, za Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych. Rzeszów wyróżniony został spośród 270 zgłoszeń z 29 krajów europejskich.

Rzeszów dzięki otrzymanej nagrodzie, stał się częścią pionierskiej grupy Dobrych Praktyk URBACT, która będzie szeroko promowana na szczeblu międzynarodowym. Wyróżnienie naszego miasta to promocja Rzeszowa na skalę europejską, wśród wszystkich krajów członkowskich UE oraz w trakcie wydarzeń organizowanych przez Komitet URBACT we współpracy z Komisją Europejską.

Dyplom
Dyplom