Rzeszów dla Ukrainy

2019 r.

Rzeszów - miasto, w którym się dobrze mieszka

W portalu mEstetyczna.pl poświęconemu zdrowiu, urodzie i lifestyle ukazał się materiał poświęcony Rzeszowowi – miastu, w którym się dobrze mieszka.

„Rzeszów to nie tylko największe miasto na Podkarpaciu, ale również prężnie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Tu pojawiają się firmy chcące zaistnieć w regionie, w mieście koncentruje się też regionalne życie kulturalne i gospodarcze. Warto przy tym pamiętać, że nie są to wcale wszystkie argumenty przemawiające za tym, że mieszka się tu naprawdę dobrze.

Po pierwsze – zieleń

Choć Rzeszów jest dużym miastem, trudno mówić o nim jako o betonowej pustyni, co jest przecież problemem wielu innych ośrodków. Dotarcie do terenów zielonych nie powinno zająć nikomu wiele czasu, nie ma też takich części miasta, w których o zieleń by nie dbano. O dostępie do obszarów, na których można odpocząć od miejskiego gwaru, wspominają nawet te osoby, które wyjechały z miasta. Dla wielu osób jest to zresztą mocny argument przemawiający za tym, aby wrócić do Rzeszowa po studiach odbywanych w innych częściach kraju.”

Całość tekstu: https://www.mestetyczna.pl/