Rzeszów dla Ukrainy

2019 r.

Miejsce dla Ciebie

Miejsce dla ciebie

Rzeszów jest największą aglomeracją południowo-wschodniej Polski, jej niekwestionowanym centrum i stolicą województwa podkarpackiego. Atutem Rzeszowa jest położenie geograficzne.

Rola stolicy regionu południowo-wschodniej Polski, bliskość granic z Ukrainą, Słowacją, a także z Węgrami, Rumunią i Białorusią, korzystne połączenia komunikacyjne na skrzyżowaniu szlaków biegnących z północy na południe i z zachodu na wschód - predestynują Rzeszów do przyjęcia roli ośrodka wielkomiejskiego o międzynarodowym znaczeniu. Tę szansę Rzeszów wykorzystuje, stając się miejscem spotkań przywódców oraz przedsiębiorców kilku sąsiadujących krajów. Z roku na rok zwiększa liczbę swoich mieszkańców, dziś ma ich już ponad 194 tysięcy (z czego aż 60 tysięcy to studenci), podczas gdy jeszcze w 2005 r. było ich 159 tysięcy, średnia wieku mieszkańców wynosi 39 lat. Utrzymanie dynamicznego rozwoju Rzeszowa zmusiło władze miasta do pozyskania nowych terenów od 2006 roku miasto powiększa się o przyległe sołectwa. Łącznie terytorium Rzeszowa zostało zwiększone o 72,5 km kw. do 126 km kw. Rzeszów powiększa również swój budżet - o ile 15 lat temu wynosił on 370 mln zł, to w tym roku - już 1,63 mld zł, z czego na inwestycje przeznaczy aż 535 mln zł.

Dolina Lotnicza

Rzeszów jest stolicą Doliny Lotniczej, znanej z rozwiniętego przemysłu lotniczego oraz ośrodków szkolenia pilotów. Region cechuje duża koncentracja firm przemysłu lotniczego - tu powstaje aż 90 % polskiej produkcji w przemyśle lotniczym, ośrodków naukowo-badawczych oraz rozwinięte zaplecze edukacyjne i szkoleniowe. Historia przemysłu lotniczego w Rzeszowie zaczęła się jeszcze w 20-leciu międzywojennym, kiedy to w 1937 r. zapadła decyzja o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jego elementem była Wytwórnia Silników ulokowana w Rzeszowie. W 1946 roku powstał Aeroklub Rzeszowski, a Politechnika Rzeszowska od 1976 r. kształci pilotów lotnictwa cywilnego. W pobliskiej Jasionce znajduje się lotnisko, które może się pochwalić jednym z najdłuższych pasów startowych w kraju. Dolina Lotnicza po raz kolejny w 2018 roku uzyskała status Krajowego Klastra Kluczowego, co oznacza, że jest jednym z czterech klastrów o największym potencjale konkurencyjnym (również w międzynarodowej skali) i znaczeniu dla polskiej gospodarki. Z kolei Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza” otrzymało nagrodę w konkursie organizowanym przez MSWiA w kategorii Instytucja Otoczenia Biznesu roku 2018 za efektywne stworzenie w Polsce południowo-wschodniej rozpoznawalnego na całym świecie klastra związanego z branżą lotniczą.

Stolica innowacji

Rzeszów ma najnowocześniejszy w Europie system transportowy, którego całkowity koszt wyniósł 1 mld zł. Nowością są klimatyzowane i ogrzewane przystanki, a także „mówiące” przystanki dla osób niedowidzących. Na przystankach znajdują się tablice informacyjne, wyświetlające rzeczywisty czas przyjazdu autobusu, którego trasę można na bieżąco śledzić dzięki aplikacji na smartfonie.

Miasto kupiło ekologiczne autobusy: 10 elektrycznych i 40 na gaz ziemny za kwotę 53 mln zł. Nie tylko transport jest w Rzeszowie ekologiczny, w tym roku budynki komunalne zyskają instalacje fotowoltaiczne, powstanie też farma fotowoltaiczna na ujęciu wody w Zwięczycy za 10 mln zł. W ramach regionalnego obszaru funkcjonalnego zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne na 1000 domów prywatnych za 17 mln zł. Trwa realizacja projektu Smart City, który dostarczy mieszkańcom nowoczesne usługi za pośrednictwem internetu, m.in. w sprawach podatków, edukacji, budżetu obywatelskiego, kontaktu z biurem obsługi mieszkańców, dostępu do uchwał rady itp. Rzeszów podpisał też umowę z firmą Microsoft o współpracy przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji. By ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych. Punkty Obsługi Mieszkańców zlokalizowano... w galeriach handlowych.

Festiwale, festiwale

Rzeszów coraz więcej środków przeznacza na kulturę, w ubiegłym roku było to już 20 mln zł, odbyło się aż 2 tysiące imprez. Obok Filharmonii w Rzeszowie działa aż 10 teatrów, 14 muzeów, 3 kina, czynnych jest 28 bibliotek. Rzeszowską tradycją stały się Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, największa tego typu impreza na świecie, która jest organizowana od 45 lat. Co trzy lata z tej okazji zjeżdżają do Rzeszowa polonijni tancerze z kilkudziesięciu krajów. Najważniejsze wydarzenia na mapie kulturalnej Rzeszowa to Europejski Stadion Kultury - największy festiwal na Podkarpaciu, który odbywa się w ramach festiwalu Wschód Kultury integrującego środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy), łączący różne dziedziny sztuki: teatr, fotografię, film czy sztuki wizualne. Co roku 3 maja odbywa się Święto Paniagi, czyli reprezentacyjnego deptaku Rzeszowa, kiedyś zwanego ulicą Pańską, a przez mieszkańców - Paniagą. Festiwal Carpathia od 2005 roku promuje młodych wokalistów i zespoły muzyczne z całego świata, a do najmłodszych adresowany jest festiwal teatru lalek Maskarada. Jak w większości miast i gmin, ogromna pozycję w budżecie miejskim stanowi edukacja - Rzeszów wydaje na nią 470 min zł rocznie, z czego subwencja oświatowa wynosi 320 mln. Aktualnie miasto buduje 2 żłobki i 3 nowe szkoły, w tym nowoczesny budynek szkoły muzycznej z salą koncertową i całym zapleczem, gdzie w przyszłości będą mogły się odbywać przedstawienia Teatru Muzycznego.

Utytułowany jak Rzeszów

Rzeszów po raz kolejny zajął I miejsce w rankingu Miast Atrakcyjnych dla biznesu magazynu „Forbes" w kategorii miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców. Jest też laureatem III miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii miast na prawach powiatu opracowanym m.in. przez sejmową Komisję ds. Samorządu Terytorialnego. Rzeszów zdobył POLSKĄ NAGRODĘ INNOWACYJNOŚCI 2018 w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości. Z kolei za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS został uhonorowany najwyższą europejską nagrodą na rzecz czystego transportu miejskiego CIVITAS AWARD 2016 w kategorii „Innowacje techniczne". ... I jego Prezydent
Prezydent Tadeusz Ferenc, który od 2002 roku pełni swoją funkcję, w 2018 roku otrzymał tytuł Samorządowca 20-lecia" ZPP przyznany za szczególny rozwój lokalny, a także za działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Został też wybrany „Samorządowcem 2018 roku” przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wreszcie Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców przyznała mu w 2018 r. tytuł „Najlepszego Prezydenta Miasta”.

Impulsem rozwoju są mieszkańcy

Z Tadeuszem Ferencem, Prezydentem Rzeszowa rozmawia Hanna Hendrysiak.

- Rzeszów 665 lat od nadania mu praw miejskich jest w jednym z najlepszych momentów w historii. Co Pan Prezydent - jako gospodarz miasta od wielu lat - ocenia jako najważniejszy impuls rozwoju?

- Największym impulsem rozwoju zawsze są mieszkańcy. Podczas licznych spotkań z nimi dowiaduję się, jakie inwestycje są dla nich najważniejsze. To oni nadają rytm zmian. Jednak muszę również tutaj wspomnieć o funduszach unijnych. One również są impulsem do działań. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej udało się wprowadzić Rzeszowski Inteligentny System Transportowy, zbudowaliśmy największy w Rzeszowie Most im. T. Mazowieckiego, przeprowadziliśmy wiele inwestycji drogowych, które usprawniły ruch w mieście. W sumie przez ostatnie kilka lat w Rzeszowie zostało zainwestowanych około 4 miliardów złotych.

- Mieszkańcy Podkarpacia najwyżej spośród mieszkańców Polski oceniają jakość swojego życia. Jakie są pod tym względem atuty Rzeszowa?

- Przede wszystkim stawiamy na edukację. Rzeszów stał się bardzo ważnym ośrodkiem akademickim w kraju. Politechnika Rzeszowska wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim wprowadzają na rynek pracy niezwykle wykwalifikowanych absolwentów, na których jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Zaraz po zakończeniu studiów mają szanse pracować w międzynarodowych przedsiębiorstwach działających w naszym regionie, takich jak Pratt&Whittney, Asseco Poland, MTU, Heli-One. Otworzyliśmy Strefę Ekonomiczną Dworzysko, w Jasionce został utworzony Park Naukowo -Technologiczny, powstała również Dolina Lotnicza. To wszystko sprowadza do naszego regionu wielkie firmy o zasięgu międzynarodowym, a młodzi ludzie, którzy kończą studia w Rzeszowie, dostają pracę i zostają w naszym mieście na stałe. Wprowadzamy też wszelkie udogodnienia dla mieszkańców. Z roku na rok komunikacja miejska stoi na coraz wyższym poziomie. Budujemy nowe żłobki, przedszkola i szkoły. Ale również parki, hale sportowe, ścieżki rowerowe. Dla seniorów organizujemy cotygodniowe potańcówki na bulwarach lub zimą - w salach. Chcemy stwarzać takie warunki, aby mieszkańcy czuli się w mieście wygodnie i bezpiecznie.

- Rzeszów powiększa się liczebnie i terytorialnie, co czasem budzi kontrowersje. Dlaczego ekspansja jest dla miasta tak ważna?

- Bez poszerzenia granic miasta tak szybki rozwój nie byłby możliwy. Dzięki włączeniu kolejnych sołectw miasto zyskało tereny inwestycyjne. Budowane są nowe osiedla, parki, szkoły, przedszkola. Rzeszów jest jedynym miastem, obok Warszawy, w którym liczba mieszkańców stale się zwiększa, a nie zmniejsza. Rzeszów z niewielkiej miejscowości stał się dużym, liczącym się miastem. Nie tylko w kraju, ale także za granicą, czego dowodem są prestiżowe nagrody. W 2003 r. budżet miasta wynosił 370 min zł. Dzisiaj to kwota 1,6 miliarda. Na przyłączone tereny wydaliśmy ponad miliard zł. Standard życia na tych terenach zmienił się diametralnie. Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Rzeszowski, ponad 90 procent mieszkańców przyłączonych sołectw jest zadowolonych z takiej decyzji. Wśród młodych ludzi odsetek ten wynosi 100 procent. W tej chwili na podrzeszowskich terenach zawiązują się dobrowolnie komitety społeczne. Mieszkańcy przychodzą do mnie, abym starał się ich włączyć do Rzeszowa.

- W 2015 roku firma PwC przygotowała raport dotyczący 12 polskich metropolii. Rzeszów okazał się liderem gospodarczym, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Jego słabą stroną był brak tzw. kultury wysokiej. Czy w ostatnich latach udało się to zmienić?

- Rzeszów rozwija się pod każdym względem, również pod względem kultury. Staramy się cały czas poszerzać ofertę kulturalną. Najważniejszym wydarzeniem od wielu lat jest Europejski Stadion Kultury, który przyciąga dziesiątki tysięcy ludzi. Przyjeżdżają do nas artyści z całego świata. Na tym jednak nie poprzestajemy. W tym roku planujemy również w niezwykły sposób upamiętnić zmarłego w ubiegłym roku Tomasza Stańkę. Będzie to jazzowy festiwal jego imienia. W mieście działają teatry, muzea, filharmonia, czy chociażby Biuro Wystaw Artystycznych. Ich oferta stale się zwiększa. W ubiegłym roku rozpoczął działalność Teatr Muzyczny. Moim wielkim marzeniem jest wybudowanie dla niego siedziby na miarę XXI wieku.

- Rozpoczął Pan właśnie swoją piątą kadencję w fotelu prezydenta. Jakie ma Pan plany na najbliższe 5 lat?

- Od początku mojej pierwszej kadencji w 2002 r. wiele udało się zmienić w Rzeszowie. Jednak w dalszym ciągu jest jeszcze dużo do zrobienia. Poprawa czystości powietrza jest jednym z najważniejszych zadań, jakie przed nami stoją. Udało nam się zakupić 10 autobusów elektrycznych, które już jeżdżą po mieście, ale na pewno na tym nie poprzestaniemy. Podpisaliśmy umowę z premierem Mateuszem Morawieckim dotyczącą elektromobilności. Uczestniczymy również w programie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które opracowuje budowę polskiego autobusu elektrycznego. Zadeklarowaliśmy zakup 20 takich autobusów. Mówiąc o planach, nie mogę pominąć obwodnicy południowej. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby jej budowa ruszyła. Nie zmieniło się także moje stanowisko w sprawie budowy kolejki nadziemnej. Mamy najnowocześniejszy system transportowy w Europie, co potwierdzili eksperci z Unii Europejskiej. Chcemy budować wielopoziomowe skrzyżowania. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy chcieli powiększać Rzeszów. Oprócz tego dalej będziemy stwarzać takie warunki, aby mieszkańcom żyło się łatwiej i bezpiecznej. To przecież dla nich jest nasze miasto.

- Dziękuję za rozmowę, życząc spełnienia wszystkich planów.

Miejsce dla ciebie
Miejsce dla ciebie
Miejsce dla ciebie
Miejsce dla ciebie
Miejsce dla ciebie
Miejsce dla ciebie