Rzeszów dla Ukrainy

2016 r.

Nagroda CIVITAS w kategorii „Innowacje techniczne”

Miasto Rzeszów zdobyło najwyższą nagrodę europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - nagrodę CIVITAS w kategorii „Innowacje techniczne” – za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS.

Komisja Europejska w uzasadnieniu wyróżnienia tak scharakteryzowała Miasto Rzeszów: Innowacyjne zarządzanie miastem oraz ciągłe konsultacje z ekspertami i lokalnymi interesariuszami, spowodowało bardzo dobre planowanie, wdrożenie oraz prawidłową  ocenę funkcjonowania polityki transportowej.

Miasto udowodniło, że jest wzorem doskonałości, który inspiruje i służy jako model do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju inicjatywy zrównoważonej mobilności w Europie.

Nagroda dla Rzeszowa - CIVITAS w kategorii Innowacje techniczne
Nagroda dla Rzeszowa - CIVITAS w kategorii Innowacje techniczne