Rzeszów dla Ukrainy

2011 r.

Wypowiedź Olgierda Dziekońskiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta

Wypowiedź Olgierda Dziekońskiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta (Gazeta Prawna, lipiec 2011 r.):

„Rzeszów jest dobrym przykładem współdziałania, gdzie tworzenie klastrów technologicznych zależy od determinacji, otwartości i gotowości do współpracy środowisk naukowych z przemysłem. Ten region o dużej koncentracji firm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-badawczych i rozwiniętym zapleczu edukacyjnym może być w swojej branży jednym z wiodących w Europie. Zespolenie nauki, administracji publicznej i przedsiębiorczości przynosi tu dobre rezultaty. To przedsiębiorcy i konsumenci tworzą popyt na innowacje.

W przeszłości środowiska naukowe i biznesowe nie współpracowały ze sobą, bo badania były dotowane. Teraz nastąpiła zmiana systemowa. Inwestowanie w innowacyjność wiąże się z aktem odwagi, przejawem zaufania do otoczenia i stabilności państwa oraz z wiarą w sukces. Samorządy mogą inspirować do takiej działalności poprzez m.in. tworzenie lokalnych stref gospodarczych i promowanie rozwiązań wypracowywanych w lokalnych uczelniach i ośrodkach naukowo badawczych. To sprzyja budowaniu atmosfery innowacyjności. Prezydent Bronisław Komorowski tę zdolność kreowania rzeczywistości gospodarczej nazywa nowym wymiarem patriotyzmu XXI wieku."

Wypowiedź Olgierda Dziekońskiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta
Wypowiedź Olgierda Dziekońskiego sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta