Telefon informacyjny 987

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA TELEFONU INFORMACYJNEGO DLA OSÓB UWIKŁANYCH W PROBLEM PRZEMOCY DOMOWEJ
987

Zasady ogólne

 • numer telefonu 987 jest numerem alarmowym o charakterze informacyjno – koordynacyjnym,
 • od dnia 01.09.2009 r. mogą z niego korzystać osoby uwikłane w problem przemocy domowej,
 • numer jest bezpłatny dla osób dzwoniących z aparatów stacjonarnych oraz automatów / budek telefonicznych,
 • działa całodobowo, przez cały rok kalendarzowy,
 • w godzinach pracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, telefon jest odbierany najpierw przez pracownika Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a następnie przełączany do pracownika Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, natomiast w pozostałych dniach i godzinach jego obsługę prowadzi wyłącznie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • każda rozmowa jest rejestrowana, według specjalnie opracowanego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

Oferta skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, świadków przemocy domowej, sprawców przemocy domowej, którzy podejmują decyzję o udziale w programie korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej. 

Zadania

 • informowanie o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy,
 • informowanie o możliwościach uzyskania pomocy hostelowej, psychologicznej, socjalnej, prawnej i in.,
 • informowanie o instytucjach i organizacjach pracujących ze sprawcami przemocy domowej. 

Zakres udzielanych informacji

Udziela się informacji o instytucjach pomagających osobom doświadczającym przemocy domowej oraz świadkom – zgodnie z bazą danych, którą dysponuje Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

Wskazywane są również miejsca, gdzie prowadzona jest praca ze sprawcami przemocy – w ramach programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.

Udostępniane są następujące informacje:

 • nazwa jednostki udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy,
 • nazwa jednostki pracującej ze sprawcami przemocy.

W odniesieniu do w/w: nr telefonu, adres, dni i godziny pracy, zakres udzielanej pomocy.
 

Uwaga!Adresów jednostek udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy (zwłaszcza Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) nie udostępnia się sprawcom przemocy domowej.