Rzeszów dla Ukrainy

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warszat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej
35-322 Rzeszów
ul. Załęska 7a
tel. 17 85-78-755
http://www.wtz.rzeszow.pl/

Warsztaty Terapii Zajęciowej (Caritas Diecezji Rzeszowskiej)
35-241 Rzeszów
ul. Lubelska 13
tel. 17 86 11 418

Warsztaty terapii zajęciowej
Warsztaty terapii zajęciowej