Rzeszów dla Ukrainy

Kontakt

Adres e-mail:

sekretariat@mopsrzeszow.pl

Poniżej numery telefonów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na:

 • ul. Jagiellońska 26

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
Dział Finansowo Księgowy
Dział Informatyki i Koordynacji Systemów Komputerowych
Dział Organizacyjno - Administracyjny

17 853-39-27, 17 853-57-53,
17 853-51-33,

 • ul. Jagiellońska 6

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Dział Realizacji Świadczeń i Należności

17 862-93-31, 17 852-95-45,
17 852-63-15, 17 852-98-94
fax  17 852-58-56

 • ul. Jagiellońska 4

Dział Obsługi Klienta i Spraw Administracyjno-Biurowych
17 862-93-31, 17 862-93-31
17 852-63-15, 17 852-98-94
fax 17 852-58-56

 • ul. Skubisza 4

Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

17 863-02-53, 17 863-69-33

 • ul. Poniatowskiego 14

Dział Usług Opiekuńczych

17 863-01-55, 17 861-24-37

 • ul. Czackiego 2

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Rzeszowa

tel/fax 17 853-21-12

 • ul. Poniatowskiego 14

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

tel. 17 853-29-13, 17 863-01-55, 17 861-24-37

 • ul. Poniatowskiego 10

Zespół Pracowników Socjalnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

17 853-39-27, 17 853-57-53, 17 853-51-33,

 •  ul. Kochanowskiego 15

Zespół Pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnych

tel. 17 858-16-12

 • ul. Seniora 2

Ośrodek Wsparcia

tel. 17 865-79-79

Rejony Opiekuńcze:

 • Rejon I
  Koordynator: Lilianna Głodowska
  ul. Staszica 10
  17 852-03-78
 • Rejon II
  Koordynator: Agnieszka Szeliga
  ul. Poniatowskiego 14
  17 853-34-82
 • Rejon III
  Koordynator: Lucyna Sobczyk
  ul. Staszica 10
  17 853-68-38
 • Rejon IV
  Koordynator: Adam Kołwa
  ul. Kochanowskiego 15
  17 852-37-30
 • Rejon V
  Koordynator: Teresa Miazgowicz
  ul. Poniatowskiego 14
  17 852-00-34
 • Rejon VI
  Koordynator: Piotr Leniart
  ul. Seniora 2
  17 857-61-10
 • Rejon VII
  Koordynator: Monika Trzyna
  ul. Skubisza 9
  17 863-60-17
 • Rejon VIII
  Koordynator: Mariusz Osetek
  ul. Skubisza 9
  17 860-06-44
 • Rejon IX
  Koordynator: Iwona Świder
  ul. Witkacego 7
  17 856-48-16