Biuro Ochrony Konsumentów

Witamy w serwisie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie

Miejski Rzecznik Konsumentów w Rzeszowie działa wyłącznie na rzecz Mieszkańców Rzeszowa. Osoby mieszkające w innych miejscowościach powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim powiecie.

Warunkiem skorzystania z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie jest stałe zameldowanie/zamieszkanie (potwierdzone faktem opłacania we właściwym dla miasta Rzeszowa urzędzie skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych) na terenie miasta Rzeszowa osoby, której dotyczy zgłaszany problem (która jest stroną umowy, na tle której wystąpił problem) oraz zawarcie umowy z firmą zarejestrowaną na terenie RP na cele prywatne. Osoby mieszkające poza Rzeszowem powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.

Do zadań Biura należy m.in. udzielanie porad prawnych oraz występowanie do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów.

Uwaga! Konsumenci mogą liczyć na pomoc Rzecznika po samodzielnym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej!

Działania Rzecznika zmierzają do polubownego zakończenia sporów. Rzecznik nie może rozstrzygać sporów w sposób wiążący dla stron.

Rzecznik nie jest rzeczoznawcą ani nie dysponuje wiedzą specjalistyczą z zakresu funkcjonowania poszczególnych towarów i urządzeń. Listę rzeczoznawców prowadzi Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie

Aby uzyskać pomoc Rzecznika w sprawie, konsument powinien złożyć w Biurze wypełniony wniosek o udzielenie pomocy prawnej, wraz z załącznikami (wniosek dostępny jest bezpośrednio w biurze, a także do pobrania pod tym adresem: http://s.bip.erzeszow.pl/file/77440/Formularz%20wyst%C4%85pienie%20do%20przesi%C4%99biorcy.pdf).