2019 rok

Uroczyste otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych

9 maja Zastępca Prezydenta Rzeszowa pan Marek Ustrobiński dokonał otwarcia suszarni mechanicznej osadów ściekowych – jednej z jedenastu inwestycji realizowanych w ramach projektu o wartości ponad 114 mln złotych, w ramach którego modernizowana jest rzeszowska oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna Miasta Rzeszowa.

Wartość całkowita budowy suszarni mechanicznej ścieków wyniosła ponad 64 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 65 %. Realizacja inwestycji trwała od lipca 2017 do marca 2019 roku.

W ramach przebudowy przygotowano: budowę suszarni mechanicznej osadów z instalacją odwadniającą, hermetyzację osadników wstępnych i zbiornika retencyjnego, budynek obsługi oraz modernizację terenu oczyszczalni ścieków.

Do rzeszowskiej oczyszczalni dopływają ścieki sanitarne z terenu całego miasta oraz sąsiednich gmin. Obecnie jej przepustowość wynosi ponad 55 tys. m sześciennych na dobę, przy średnim napływie 42 tys. metrów sześciennych na dobę. Dzięki tej modernizacji wytwarzane osady ściekowe są stabilne, bezwonne i bezpieczne pod względem sanitarnym.

Dzięki takim inwestycjom Rzeszów umacnia swój wizerunek, jako miasta które dba o komfort swoich mieszkańców i ochronę środowiska.

Otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych
Otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych
Otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych
Otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych
Otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych
Otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych
Otwarcie suszarni mechanicznej osadów ściekowych