2019 rok

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. zakupiono samochody ratowniczo - gaśnicze, sprzęt i umundurowanie do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa.

Dla OSP Wilkowyja za kwotę ponad 950 tys. zł zakupiono: średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO FLD3C FL, 10 kompletów ubrań specjalnych, 10 kompletów ubrań koszarowych, 10 par butów specjalnych z membraną, 10 par butów specjalnych gumowych, 20 par rękawic specjalnych, przecinarkę tarczową, kamerę termowizyjną i ładowarkę oraz hełm strażacki.

Dla OSP Drabinianka za kwotę 849 tys. zł zakupiono fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 VOLVO FLD 3C FL.

Dla OSP Budziwój zakup samochodu specjalnego pożarniczego SAM.01.001. dofinansowało Miasto Rzeszów (440 tys. zł), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (150 tys. zł) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (260 tys. zł).

Dla OSP Bzianka za kwotę 150 tys. zł zakupiono nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, agregat hydrologiczny, wąż zasilający, 10 szt. Ubrań koszarowych, motopompę pływającą, 7 szt. latarek kątowych, 9 par rękawic specjalnych, dwa defibrylatory, 7 szt. ubrań specjalnych, hełmów strażackich i okularów oraz kamerę termowizyjną.

Samochód pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy VOLVO dla OSP Wilkowyja
Samochód pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy VOLVO dla OSP Wilkowyja