2019 rok

Rozbudowa ul. Podkarpackiej do granic miasta

W połowie roku kierowcom oddano do użytku ostatni, rozbudowany odcinek ul. Podkarpackiej do granicy miasta z Boguchwałą.

Zakres robót obejmował: rozbudowę ul. Podkarpackiej na dł. ok. 1,76 km, rozbudowę skrzyżowań z drogami: na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Beskidzką i ul. Jarową, na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Zwięczycką, budowę nowego obiektu inżynierskiego na cieku Paryja, budowę lub przebudowę zjazdów z drogi, budowę chodników (3,7 km), ścieżek rowerowych (3,7 km), zatok autobusowych oraz budowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia drogi (113 szt. punktów świetlnych), budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej, budowę kanału technologicznego i ekranów akustycznych.

Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 33 mln zł. W 2019 r. wydatkowano 3, 7 mln zł. 

Ul. Podkarpacka
Ul. Podkarpacka
Ul. Podkarpacka