2019 rok

Instalacje fotowoltaiczne wykorzystujące odnawialne źródła energii

Instalacje fotowoltaiczne są w dużym stopniu wykorzystywane w mieście Rzeszowie.

W roku 2019 budowa instalacji fotowoltaicznych pochłonęła ponad 10,3 mln zł.

Uzbrojono w te instalacje budynki użyteczności publicznej, szkoły, obiekty zdrowia, na terenie oczyszczalni ścieków funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MW, natomiast na terenie ujęcia wody w Zwięczycy - o mocy 1,2 MW.

Obiekty, które wyposażono w instalacje fotowoltaiczne w 2019 r. to: Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Energetycznych/Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Specjalnych, Zespoły Szkół Nr 1 i Nr 2, Szkoły Podstawowe Nr 18, Nr 5, Nr 25, Nr 31, Nr 21, Nr 29, Nr 3, Nr 10, Nr 16, Nr 17, Nr 9 i Nr 11, Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i Nr 4, Zespoły Szkolno - Przedszkolne: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 11, IV, III i IX Liceum Ogólnokształcące, Przedszkola Publiczne Nr 3, Nr 4, Nr 9, Nr 11, Nr 19, Nr 20, Nr 24, Nr 33 i Nr 36, Żłobek Nr 5, Dom Kultury Słocina, Młodzieżowy Dom Kultury, Szpital Miejski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień, Dom Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej Dla Kombatantów, Dom Pomocy Społecznej  dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych, Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie.

Szkoła Podstawowa Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 5
DPS przy ul. Załęskiej
DPS przy ul. Powstańców Styczniowych