2019 rok

Przebudowa zatok autobusowych

Przebudowa zatok autobusowych, która została zrealizowana w 2019 r. za 10,5 mln zł objęła praktycznie większą część miasta, wszystkie najważniejsze zatoki autobusowe zostały wyposażone w nawierzchnie betonowe, nowoczesne krawężniki i wiaty przystankowe, także urządzenia służące obsłudze podróżnych, system informacji pasażerskiej, który w czasie rzeczywistym informuje o godzinie odjazdu autobusów.

Zakres przebudowy obejmował m.in.: kompleksową przebudowę konstrukcji 9 zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni na betonową, wymianę krawężników na krawężniki profilowane peronowe (półokrągłe), przebudowę nawierzchni peronów, wykonanie pasów ostrzegawczych (płytki z bąblami w kolorze żółtym) oraz pasów prowadzących (płytki z rowkami w kolorze żółtym), przebudowę infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia drogowego.

Przebudowa pozostałych zatok autobusowych, nie wymagających przebudowy ich konstrukcji skupiała się w głównej mierze na dostosowaniu platform przystankowych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę krawężników na krawężniki peronowe „wklęsłe” oraz wyposażenie peronów we wtopione pasy ostrzegawcze i prowadzące. Łącznie przebudowano 40 zatok autobusowych.

W ramach powyższej prac usunięto również kolizje ciągów rowerowych z miejscami postoju pasażerów, poprzez budowę lub przebudowę ścieżek rowerowych poza obrębem zatok.

Mając na celu poprawę komfortu pasażerów systematycznie dokonuje się wymiany wiat. W 2019 r. ustawiono 42 nowych, estetycznych wiat przystankowych, z czego 19 zasilanych było w oparciu o fotowoltaikę.

Przebudowana zatoka autobusowa przy ul. Lisa-Kuli
Przebudowana zatoka autobusowa przy ul. Lisa-Kuli