2019 rok

Rozbudowano ul. Tarnowską

W 2019 r. została rozbudowana ul. Tarnowska na odcinku o długości 800 m, od skrzyżowania z ul. Furtaka do ul. Miłocińskiej. Jezdnia posiad dwa pasy ruchu, chodnik jednostronny o szerokości 1,5 m, jednostronną ścieżkę rowerową o szerokości 2 m. Zbudowano również kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe.

Koszt inwestycji – 3,3 mln zł.

Rozbudowana ul.Tarnowska
Rozbudowana ul.Tarnowska
Rozbudowana ul.Tarnowska